Get notified when we add a new ACACE Manual

We cover 22 AC vehicles, were you looking for one of these?

Summary of Content
Onderhouds- en gebruiksaanwijzingen Manuel d’utilisation et entretien DUCATISPORTTOURING ST3 ST3 S ABS Onderhouds- en gebruiksaanwijzingen NL DUCATISPORTTOURING ST3 ST3 S ABS 1 NL 2 Welkom in de club van de Ducati-liefhebbers, u hebt een bijzonder goede keuze gemaakt. Wij denken dat u deze nieuwe Ducati niet alleen als normaal vervoersmiddel zal gebruiken, maar ook voor lange reizen. Ducati Motor Holding S.p.A. wenst u dan ook veel rijplezier toe. Omdat wij ons altijd inspannen voor een steeds betere service, raadt Ducati Motor Holding S.p.A. u aan deze eenvoudige voorschriften zorgvuldig na te leven, met name de voorschriften voor het inrijden van de motorfiets. Alleen op die manier kunt u zeker altijd van uw Ducati genieten. Voor reparaties en advies contacteert u een van onze erkende servicecentra. Opmerkingen Ducati Motor Holding S.p.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die zijn gemaakt tijdens het samenstellen van deze gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen. Alle informatie in deze handleiding is bijgewerkt tot op de publicatiedatum. Ducati Motor Holding S.p.A. behoudt zich het recht voor alle wijzigingen aan te brengen die de technische evolutie van haar producten noodzakelijk maken. Veel rijplezier! Gebruik voor de veiligheid, garantie, betrouwbaarheid en de waarde van uw Ducati motorfiets alleen originele onderdelen van Ducati. Opgelet Deze aanwijzingen maken integraal deel uit van de motorfiets en dienen aan de nieuwe bezitter te worden overhandigd als de motor wordt verkocht. 3 NL INHOUD De stuurschakelaar rechts 34 De gashendel 35 De remhendel van de voorrem 35 Het pedaal voor de achterrem 36 De versnellingspedaal 37 Afstellen van de stand van het versnellingspedaal en achterrem 38 Aanwijzingen van algemene aard 6 Garantie 6 Symbolen 6 Nuttige informatie voor veilig reizen 7 Rijden met volle bepakking 8 Identificatiegegevens van de motorfiets 10 Belangrijkste elementen en mechanismen 40 Plaats van deze elementen op de motorfiets 40 Dop op de brandstoftank 41 Zadelslot en helmhouder 42 Zijstandaard 44 Handvat om de motorfiets op te tillen 45 Stroomcontact 45 Middelste standaard 46 Achteruitkijkspiegeltjes 47 Regelknoppen voorvork (ST3) 48 Regelknoppen voorvork (ST3S ABS) 49 Regelknoppen achterschokdemper (ST3) 51 Regelknoppen achterschokdemper (ST3S ABS) 53 De stuurhoek van de motorfiets wijzigen 55 NL Bedieningsorganen 11 Plaats van de bedieningsorganen op de motorfiets 11 Instrumentenpaneel 12 LCD - Belangrijkste functies 14 LCD - Parameters programmeren en weergeven 16 Antidiefstalsysteem 25 Sleutels 26 Codekaart 27 Het antidiefstalsysteem uitschakelen met de gashendel 28 De sleutels laten bijmaken 29 Contactschakelaar en stuurslot 30 Linker stuurschakelaar 31 ST3S ABS 32 De koppelingshendel 33 4 Gebruiksvoorschriften 57 Voorzorgen tijdens de inrijperiode 57 Controleren voor het starten 59 ABS dispositief (ST3S ABS) 60 De motor aanzetten 61 De motorfiets starten en ermee rijden 63 Remmen 63 ABS systeem (ST3S ABS) 64 De motorfiets stilzetten 66 Parkeren 66 Brandstof tanken 67 Standaard accessoires 68 Belangrijkste gebruiks- en onderhoudswerkzaamheden 69 Delen van het frame demonteren 69 De luchtfilters vervangen en reinigen 76 Het peil van de koelvloeistof controleren 77 Het peil van de remvloeistof en de koppelingsolie controleren 78 De slijtage van de remblokjes controleren 79 De scharnierpunten smeren 80 De gaskabel afstellen 81 De accu opladen 82 De transmissieketting spannen 83 De ketting smeren 84 De lampjes vervangen 85 De hoogte van de koplamp afstellen 90 Verticale afstelling koplamp 90 Bandenspanning 91 Het motoroliepeil controleren 93 De bougies reinigen en vervangen 94 De motor reinigen 95 De motor een lange tijd niet gebruiken 96 Belangrijke waarschuwingen 96 Technische kenmerken Afmetingen 97 Gewichten 97 Brandstof 98 Motor 99 Distributie 99 Prestaties 100 Ontstekingskaarsen 100 Voeding 100 Frame 100 Wielen 100 Bandenspanning 100 Remmen 101 Transmissie 102 Ophangingen 103 Uitlaat 103 Beschikbare kleuren 103 Elektrische uitrustingen 104 NL Geheugensteuntje voor onderhoudsbeurten 111 97 5 AANWIJZINGEN VAN ALGEMENE AARD NL Garantie Voor uw eigen belang en voor de garantie en betrouwbaarheid van dit product, raden wij nadrukkelijk aan een Ducati dealer te raadplegen voor alle handelingen die bijzondere technische deskundigheid vereisen. Ons uiterst gespecialiseerd personeel beschikt over alle uitrustingen en machines die nodig zijn voor perfect uitgevoerde reparaties en onderhoudsbeurten en gebruikt alleen originele onderdelen van Ducati die altijd passen en garant staan voor een motorfiets die altijd perfect rijdt en lang meegaat. Bij alle Ducati motorfietsen hoort een Garantieboekje. De garantie is niet geldig voor motorfietsen die worden gebruikt voor wedstrijden. In de geldigheidsperiode van de garantie mag er aan geen enkel component worden geknoeid en mag niets worden gemodificeerd of vervangen door andere, niet originele delen. Overtreding hiervan heeft het onmiddellijk vervallen van de garantierechten tot gevolg. 6 Symbolen Ducati Motor Holding S.p.A. verzoekt u vriendelijk deze gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen aandachtig te lezen om vertrouwd te raken met uw motorfiets. Contacteer in geval van twijfel een Dealer of een Erkende Garage. U zult de informatie in deze handleiding goed kunnen gebruiken tijdens uw reizen die Ducati Motor Holding S.p.A. u altijd even rustig en aangenaam toewenst, en u vrijwaart de prestaties van uw motorfiets ermee. In dit boekje wordt informatie verschaft van bijzondere betekenis: Opgelet Het niet naleven van deze voorschriften kan gevaarlijke situaties veroorzaken met ernstige, tot dodelijke, verwondingen. Belangrijk Kans voor schade aan de motorfiets en/of componenten ervan. Opmerkingen Meer informatie over uit te voeren werkzaamheden. Alle richtingaanduidingen (links en rechts) gaan uit van de rijrichting van de motorfiets. Nuttige informatie voor veilig reizen Opgelet Eerst lezen voordat u de motorfiets gebruikt. Vaak zijn ongevallen te wijten aan rijden zonder ervaring. Rijd nooit zonder rijbewijs; om met deze motorfiets te rijden, dient u in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Leen de motor niet uit aan onervaren bestuurders of mensen die geen geldig rijbewijs hebben. De rijder en de passagier dienen altijd aangepaste kleding en een valhelm te dragen. Draag geen wijde kleren die in de motor verstrikt kunnen raken of het zicht kunnen belemmeren. Zet de motor nooit aan in een gesloten ruimte. De uitlaatgassen zijn giftig en kunnen bewusteloosheid en een snelle dood tot gevolg hebben. De bestuurder en de passagier dienen hun voeten tijdens het rijden altijd op de voetsteunen te zetten. Om voorbereid te zijn op elke richtingsverandering en verandering van het type wegdek, moet de bestuurder zijn handen altijd aan het stuur houden, terwijl de passagier zich altijd met beide handen moet vasthouden aan de achterhandgreep. Leef de nationale en plaatselijke wettelijke voorschriften na. Leef altijd de snelheidsbeperkingen na waar deze zijn aangeduid en rijd in elk geval nooit sneller dan de zichtbaarheid, het wegdek en het verkeer toestaan. Gebruik altijd en op tijd de richtingaanwijzers om aan te duiden dat u van richting gaat veranderen, rechtsomkeer maakt of een andere rijbaan kiest. Zorg ervoor dat u altijd goed zichtbaar bent en rijd niet in de "dode hoek" van de voertuigen die voor u rijden. Let goed op op kruispunten, als u een privé-ruimte of een parking verlaat of als u de autoweg oprijdt. Zet de motor altijd uit als u tankt en mors geen benzine op de motor of op de uitlaatpijp. Rook nooit tijdens het tanken. Tijdens het tanken komen dampen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid. Als brandstofdruppeltjes op uw huid of kleren komen, was deze dan onmiddellijk met water en zeep en trek andere kleren aan. Haal de sleutel altijd uit het contact als u de motor ergens onbewaakt laat staan. De motor, de uitlaatpijp en de geluidsdempers blijven nog lang heet. Opgelet Het hele uitlaat gedeelte kan warm blijven, ook nadat de motor is uitgezet; raak het uitlaatgedeelte dus niet aan met uw lichaam, pas goed op en parkeer het voertuig niet in de buurt van ontvlambare materialen (met inbegrip van hout, bladeren enz.). Parkeer de motorfiets zodanig dat die niet kan worden gestoten en gebruik de zij-/middenstandaard. Parkeer nooit op een ondergrond die oneffen of niet hard genoeg is, omdat de motorfiets hierdoor kan omvallen. 7 NL Rijden met volle bepakking NL Dit motorvoertuig is ontworpen voor veilig rijden van lange afstanden met volle belasting en met bijzonder veel rijcomfort. Het gewicht van de lading goed op het voertuig verdelen, is uiterst belangrijk om de veiligheid van de motorfiets te behouden en niet in moeilijkheden te komen bij plotse stuurbewegingen of op slechte wegdekken. Belangrijk Het is aangeraden niet harder dan 120 km/h te rijden met het motorvoertuig wanneer de zijtassen gemonteerd zijn. Deze snelheid moet verminderd worden in het geval de banden en het wegdek niet in goede staat zijn of wanneer u geen goed zicht heeft. Inlichtingen omtrent de lading Het totale gewicht van het motorvoertuig tijdens het rijden, met bestuurder, passagier, bagage en extra accessoires mag niet meer bedragen dan: 420 Kg / 924 Ibs. Het gewicht van uitsluitend de bagage mag nooit meer bedragen dan 23 kg, die als volgt is verdeeld (afb. 1): 9 Kg max. voor elke zijkoffer; 5 Kg max. voor de tankkoffer. afb. 1 8 Probeer de zwaarste bagage of accessoires zo laag mogelijk aan te brengen en indien mogelijk in het midden van de motorfiets. Bevestig de bagage stevig aan het frame van de motorfiets: door niet goed bevestigde bagage kan de motorofiets instabiel worden. Maak geen zware of grote voorwerpen vast aan het stuur of het voorste spatbord, omdat dit de motorfiets gevaarlijk uit evenwicht brengt. Steek geen lading tussen de frameconstructie die verstrikt kan raken in bewegende delen van de motorfiets. Indien de zijkoffers aangebracht zijn (deze zijn verkrijgbaar bij de afdeling Ducati reserveonderdelen): verdeel de bagage en de accessoires op grond van hun gewicht en verdeel deze gelijkmatig over de zijkoffers; sluit elke zijkoffer met het bijbehorende sleutelslot af. Controleer de bandenspanning die zoveel moet bedragen als is voorgeschreven op pag. 91 en controleer of de banden in goede staat zijn. NL 9 Identificatiegegevens van de motorfiets NL Elke Ducati-motorfiets heeft twee identificatienummers, een voor het frame (afb. 2) en een voor de motor (afb. 3). Framenummer Motornummer Opmerkingen Deze nummers duiden op het model en dienen te worden vermeld als men onderdelen bestelt. afb. 2 afb. 3 10 BEDIENINGSORGANEN NL 1 4 Opgelet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd waar de bedieningsorganen zitten die moeten worden gebruikt om te kunnen rijden met de motorfiets. Lees de beschrijvingen aandachtig voordat u deze bedieningsorganen gebruikt. Plaats van de bedieningsorganen op de motorfiets (afb. 4) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Instrumentenpaneel De startschakelaar en het stuurslot Stuurschakelaar links De koppelingshendel Het pedaal voor de achterrem De stuurschakelaar rechts De gashendel De remhendel van de voorrem Het versnellingspedaal 8 7 3 2 6 9 5 afb. 4 11 Instrumentenpaneel (afb. 5.1 - afb. 5.2) 2 NL 1) LCD, (zie pag. 14). 2) Bedieningsknoppen A en B. Knoppen gebruikt voor de visualisatie en het opnieuw instellen van de parameters van het instrumentenpaneel. 3) Controlelampje antidiefstalsysteem IMMO (ambergeel). Het controlelampje blijft branden wanneer een verkeerde code is ingevoerd of wanneer de code niet wordt herkend; het lampje knippert wanneer een waarschuwing van het antidiefstalsysteem is opgeheven door middel van de deblokkeringsprocedure met de gashendel (pag. 28). Belangrijk Met het instrumentenpaneel kan men het elektronische start/injectiesysteem checken. Gebruik deze menus nooit: ze zijn voorbehouden voor ons deskundig personeel. Als u deze menu's toevallig opent, zet dan de sleutel op OFF en raadpleeg een erkende Ducati dealer om de nodige controles te laten uitvoeren. 4) Toerenteller (min-1). Duidt het aantal toeren per minuut van de motor aan. 12 3 1 km/h miles mph km/L mpgal 4 afb. 5.1 5) ABS-lampje (Oranje) (ST4s ABS). Gaat enkele seconden branden als de sleutel op ON (CHECK) wordt gezet en gaat vervolgens weer uit; ABS actief. Gaat branden en knipperen om de signaleren dat het ABS-systeem is uitgeschakeld met de schakelaar op de linkerstuurschakelaar (zie pag. 32). Belangrijk Als het lampje van de ABS continu gaat branden, betekent dit dat het systeem niet wordt gebruikt, zonder evenwel de remefficiëntie in gevaar te brengen; contacteer in dit geval een Dealer of een Erkende Garage. Er kan in dit geval onvoldoende accuspanning zijn, probeer deze dus op te laden; er kan echter ook een defect in het systeem zijn. 2 NL 3 1 ABS km/h miles mph km/L mpgal 5 4 afb. 5.2 13 LCD - Belangrijkste functies NL Opgelet Programmeer alleen parameters als de motorfiets stil staat. Kom op geen enkele manier aan het instrumentenpaneel terwijl u rijdt. 1) Controlelampje watertemperatuur. Geeft de temperatuur aan van het koelwater van de motor. Belangrijk Gebruik het voertuig niet als de motor zijn maximumtemperatuur bereikt omdat u de motor hierdoor kunt beschadigen. 2) Klok. 3) Snelheidsmeter. Geeft de rijsnelheid weer. 14 4) Extra display. Hierop verschijnen achtereenvolgens de kilometerteller, de dagteller, de gemiddelde snelheid, het verbruik, het gemiddelde verbruik, de verbruikte brandstof, de resterende autonomie en brandstof. 5) EOBD-lampje (ambergeel). Als dit permanent gaat branden, betekent dit dat de computer fouten signaleert en de motor blokkeert. Het dient bovendien als signaal tijdens de procedure om het antidiefstalsysteem te deblokkeren met de gashendel. Als er geen fouten worden gemeld, moet het even branden als de startschakelaar op ON wordt gezet, maar moet het enkele seconden later weer uit gaan (meestal 1.8 - 2 sec.). 6) Controlelampje richtingaanwijzers (groen). Gaat branden en knippert zodra een van de richtingaanwijzers wordt gebruikt. 7) Controlelampje motoroliedruk (rood). Dit gaat branden om u ervoor te waarschuwen dat er onvoldoende motoroliedruk is. Het moet even branden als de startschakelaar op ON wordt gezet, maar moet enkele seconden nadat de motor is aangeslagen, weer uit gaan. Soms kan dit lampje even gaan branden als de motor erg heet is gelopen, maar het zou moeten uitgaan als de toeren toenemen. 1 NL 2 13 3 12 0 Belangrijk Gebruik het voertuig niet als dit waarschuwingslampje (7) blijft branden omdat u de motor kunt beschadigen 8) Waarschuwingslampje vrijloop N (groen). Gaat branden als de versnelling in zijn vrij staat. 9) Controlelampje groot licht (blauw). Dit gaat branden om u ervoor te waarschuwen dat het groot licht brandt. 10) Controlelampje reservebrandstof (geel). Gaat branden als de reservebrandstof wordt aangesproken en er nog ong. 6,5 liter brandstof in de tank zit. 11) Brandstofdisplay. Hier leest u hoeveel brandstof er in de benzinetank zit. Als het laatste balkje blijft branden (knipperen), gaat het reservelampje branden (10). 11 10 9 1 km/h miles mph km/L mpgal 8 4 7 6 5 afb. 6 12) Controlelampje koplampstand. Als dit lampje gaat branden, betekent dit dat u de functie koplamp in de hoogte verstellen hebt gekozen. 13) Waarschuwing preventief onderhoud. Als dit gaat branden, betekent dit dat de kilometerstand is bereikt waarna de motorfiets een preventieve onderhoudsbeurt nodig heeft. De eerste 50 km nadat dit lampje is beginnen te branden, blijft het knipperen. Daarna zal het permanent branden. De erkende Ducati dealer die voor het onderhoud zorgt, zal het systeem resetten. 15 LCD - Parameters programmeren en weergeven NL Bij het inschakelen (sleutel van OFF naar ON of Key-ON) voert het instrumentenpaneel een Check uit van alle instrumenten: wijzers, display en controlelampjes (zie afb. 7). OFF CHECK 1 0 1 km/h miles mph km/L mpgal CHECK 2 ON 0 1 km/h afb. 7 16 Controlelampje watertemperatuur (afb. 8) Geeft de temperatuur aan van het koelwater van de motor. Als de temperatuur onder 40 °C/104 °F daalt, verschijnt op het display de afkorting "LO" die zal knipperen. Als de watertemperatuur tussen 40 °C/104 °F en 120 °C/ 248 °F bedraagt, geeft het display de temperatuur aan met vaste waarden. Als de watertemperatuur tussen +121°C /250 °F en +124 °C /255 °F bedraagt, verschijnt op het display knipperend de melding “HI”. Als de watertemperatuur +125 °C /257 °F bedraagt, verschijnen op het display twee knipperende lijnen “---” en gaat tegelijkertijd het EOBD-lampje branden (5, afb. 6). Opmerkingen Als de sensor die de temperatuur afleest niet is aangesloten, verschijnen op het display de lijnen “- - -“ en gaat tegelijkertijd het EOBD-lampje branden (5, afb. 6). NL afb. 8 17 De klok instellen NL Druk de toets (A, zie pag. afb. 5.1) 2 seconden lang in: het teken AM knippert. Als de knop (B) wordt ingedrukt, knippert het teken PM; door de knop (B) in te drukken, keert u terug naar de vorige stap. Druk de toets (A) in om uw keuze te bevestigen en de uren te programmeren die nu knipperen. Het uur programmeren met de toets (B). Als u de toets (B) meer dan 5 seconden lang ingedrukt houdt, zal de klok sneller tellen. De toets (A) indrukken om uw keuze te bevestigen en de minuten te programmeren. De minuten wijzigen met de toets (B). Als u de toets (B) meer dan 5 seconden lang ingedrukt houdt, zal de klok sneller tellen. De toets (A) indrukken om te bevestigen en het klokmenu te verlaten. Weergave van de functies op het linker display (afb. 9). Als u de toets (B, afb. 5.1) indrukt terwijl de sleutel op ON staat, bladert u door de volgende functies: - Kilometerteller - Dagteller(TRIP) - Gemiddelde snelheid - Actueel verbruik - Gemiddeld verbruik - Verbruikte benzine - Resterende autonomie - Digitaal benzinepeil km miles km miles KILOMETERTELLER DAGTELLER (TRIP) km/h mph km/L mpgal km/L mpgal L gal km miles L gal GEMIDDELDE SNELHEID ACTUEEL VERBRUIK GEMIDDELD VERBRUIK VERBRUIKTE BENZINE RESTERENDE AUTONOMIE DIGITAAL BENZINEPEIL afb. 9 18 Functie "Kilometerteller" (afb. 10) Duidt het totaal aantal door het voertuig gereden kilometers aan. Functie “Dagteller (TRIP)” (afb. 10) Duidt de kilometers aan die zijn gereden vanaf de laatste reset. U kunt dit gegeven resetten door deze functie te kiezen en de toets (A, afb. 5.1) minstens 2 seconden lang in te drukken. Als u 9999.9 km (of mijl) hebt gereden, zal dit gegeven automatisch worden gereset. NL km miles km miles Functie "Gemiddelde snelheid" (afb. 10) Geeft de gemiddelde rijsnelheid weer. De gemiddelde snelheid wordt berekend vanaf de laatste reset van de "Dagteller (TRIP)". Bij het bereiken van 280 km/h (174 mph), zal het display het teken "---" weergeven. km/h Functie "Actueel verbruik" (afb. 10) Wanneer het voertuig rijdt met de motor aan, zal de display onmiddellijk het verbruik aangeven. Wanneer het voertuig niet rijdt, maar de motor staat aan, zal de display de lijntjes "--.-" aangeven. Als de motor uit en het voertuig stil staat, staan op het display twee nullen: "0.0". mph km/L mpgal afb. 10 19 Functie "Gemiddeld verbruik" (afb. 11) NL Wanneer de motor rijdt, geeft de display het gemiddeld verbruik aan. Wanneer de dagteller (TRIP) op nul wordt gezet, verschijnt het teken "--.-" en geeft hij na 2 km weer het verbruik aan. Als het voertuig stil staat en de motor draait, verschijnt op het display het laatste in het geheugen opgeslagen gegeven totdat dit wordt bijgewerkt. Functie "Verbruikte benzine" (afb. 11) Duidt de totale door het rijdende voertuig verbruikte hoeveelheid benzine aan. Het verbruik wordt berekend vanaf de laatste reset van de "Dagteller (TRIP)". Als de waarde 9999,9 liter (2201.9 gal. U.K. - 2641.9 gal. U.S.A.) wordt bereikt, verschijnt op het display het teken "--.-". 20 km/L mpgal L gal afb. 11 Functie "Resterende autonomie" (afb. 12) Duidt het aantal kilometers aan die men nog met het voertuig kan doen. Als het voertuig stil staat en de motor draait, verschijnt op het display het laatste in het geheugen opgeslagen gegeven totdat dit wordt bijgewerkt. In deze functie zal het systeem, wanneer het controlelampje van de BRANDSTOFRESERVE (10, afb. 6) gaat branden, de lijntjes "--.-" weergeven gedurende de tijd waarin het reservelampje blijft branden. Opmerkingen De invoer van het gegeven wordt elke 10 seconden bijgewerkt. Functie "Digitaal benzinepeil" (afb. 12) Duidt aan hoeveel benzine er nog in de tank zit. Als het controlelampje van de BRANDSTOFRESERVE (10, afb. 6) gaat branden, verschijnen op het display de lijntjes "--.-" en begint het symbool van de benzinepomp te knipperen. Branden van het reservelampje: er zit nog 6 liter brandstof in de tank. Als het reservelampje gaat branden (10, afb. 6) verschijnen op het display de stippellijntjes "- - en de digit van de benzinepomp begint te knipperen. Wanneer de motor rijdt, zal het display de nog resterende autonomie aangeven. Wanneer het voertuig niet rijdt met de motor aan of wanneer het voertuig niet rijdt met de motor uit, zal het display het laatste gegeven in geheugen aangeven, tot het nieuwe gegeven wordt ingesteld. NL km miles L gal afb. 12 21 Verticale afstelling koplamp (afb. 13.1 - afb. 13.2) NL Met deze functie kunt u de hoogte van de koplamp wijzigen. Om deze functie te bereiken, moet de knop (B, afb. 5.1) worden ingedrukt en de sleutel in stand ON worden gedraaid; op het display verschijnt een waarde (afb. 13.2) die de positie van de lamp weergeeft en het controlampje op het display voor de hoogteafstelling van de koplamp (12, afb. 6) licht op. Het afstellen van de koplamp gaat van 3 tot -3 voor een totaal van 7 posities (3, 2, 1, 0, -1, -2, -3). afb. 22 Om naar beneden te gaan, druk op knop (A, afb. 5.1), om omhoog te gaan, druk op knop (B, afb. 5.1). Op het display, links van het nummer, wordt aangeven of de positie hoger of lager dan "0" is (knipperend indien rijdend, om aan te geven of de lamp naar boven of naar beneden beweegt). Om de functie te verlaten, draait u de sleutel op OFF. Elke keer wanneer men de functie verlaat, wordt de positie van de lamp in het geheugen opgeslagen. Opmerkingen Als u deze functie hebt geactiveerd, kan het voertuig niet worden aangezet. afb. 23 NL Menu voor speciale functies: voertuigmodel en NL maateenheden (afb. 14) De computer bepaalt automatisch de correcte maateenheden die op het display dienen te worden weergegeven; om deze parameters te wijzigen, drukt u tegelijkertijd de toetsen (A, afb. 5.1) en (B, afb. 5.1) in en zet u de sleutel eerst op OFF en dan op ON. Op het display knipperen het model en de uitvoering. Druk op de toets (B) om alle mogelijke maateenheden te overlopen. Om uw keuze te bevestigen, drukt u de toets (A) minstens 5 seconden in totdat op het display de afkorting OFF verschijnt en zet u vervolgens de sleutel op OFF. Opmerkingen Als u deze functie hebt geactiveerd, kan het voertuig niet worden aangezet. afb. 14 24 Instrumentenverlichting De verlichting van het instrumentenpaneel werkt alleen als het standlicht of de koplamp branden. Het instrumentenpaneel schakelt met behulp van voelers die de lichtintensiteit en de omgevingstemperatuur meten, automatisch de verlichting van het instrumentenpaneel aan of uit. Lichtsterkte van de controlelampjes Deze functie is alleen actief als het standlicht of de koplamp branden. De intensiteit van de controlelampjes wordt automatisch aangepast naargelang van de lichtsterkte die in de omgeving wordt gemeten. Automatisch koplamp uitschakelen Met deze functie spaart u accu-energie. U kunt kiezen of de koplamp automatisch wordt uitgezet. Het mechanisme treedt in 2 gevallen in werking: - in het eerste geval, indien men de sleutel van OFF op ON zet en de motor niet gestart wordt. Na 60 seconden wordt de koplamp uitgeschakeld en pas weer ingeschakeld als de sleutel weer van OFF op ON gezet wordt. - in het tweede geval, na het normale gebruik van de motor, met brandende koplampen, als de motor via de STOP MOTOR schakelaar uitgeschakeld wordt (2, afb. 21). 60 seconden nadat de motor uitgeschakeld is, wordt de koplamp uitgeschakeld en weer ingeschakeld bij de volgende start van de motor. Opmerkingen Tijdens het starten zal het systeem ook de lichten uitzetten en pas weer aanzetten als de toets wordt losgelaten (3, afb. 21). NL Antidiefstalsysteem Voor een betere beveiliging tegen diefstal is het voertuig uitgerust met een elektronisch antidiefstalsysteem dat de motor blokkeert en dat automatisch wordt ingeschakeld telkens als het instrumentenpaneel wordt uitgezet. In elke sleutelhandgreep zit hiervoor een elektronisch mechanisme dat het signaal verwerkt dat wordt uitgezonden telkens als het voertuig wordt aangezet door een speciale antenne in de stuurschakelaar. Dit signaal is een "wachtwoord" dat wijzigt telkens als de motor wordt aangezet en dat wordt herkend door de computer om de motor aan te zetten. 25 Sleutels (afb. 15) NL Samen met het voertuig worden de volgende sleutels geleverd: - n°1 RODE sleutel (A) - 2 sleutels B (ZWART) Opgelet Rond de rode sleutel zit een rubberen bescherming die belet dat de sleutel in contact kan komen met de andere sleutels. Haal deze bescherming er niet af, tenzij in geval van nood. De zwarte sleutels zijn de normaal gebruikte sleutels en dienen om: - het starten. - de tankdop open te maken. - het zadel te sluiten. De rode sleutel heeft dezelfde functies maar men kan er de zwarte sleutels mee annuleren en eventueel herprogrammeren. Opmerkingen Samen met de sleutels wordt ook een plaatje (1 ) geleverd waarop het identificatienummer van de sleutels staat. Opgelet Haal de sleutels en het plaatje (1) uit elkaar en bewaar het plaatje en de rode sleutel op een veilige plaats. Wij raden bovendien aan slechts 1 van de zwarte sleutels te gebruiken om de motorfiets te starten. B A Opgelet Harde stoten kunnen de elektronische onderdelen in de sleutel beschadigen. 1 26 afb. 15 Codekaart Bij de sleutels hoort ook de CODEKAART (afb. 16) waarop de elektronische code staat (A, afb. 17), te gebruiken als de motor blokkeert en dus starten dmv key-on niet mogelijk is. NL Opgelet De CODEKAART dient op een veilige plaats te worden bewaard. Het is raadzaam om altijd de elektronische code op de CODEKAART bij zich te hebben, voor het geval de motor gedeblokkeerd moet worden door middel van de deblokkeringsprocedure met de gashendel (zie pag. 28). Met deze procedure kan de gebruiker, als het antidiefstalsysteem problemen heeft, de motorblokkering uitzetten die wordt gesignaleerd door het ambergele waarschuwingslampje EOBD (5, afb. 6). afb. 16 A afb. 17 27 Het antidiefstalsysteem uitschakelen met de NL gashendel 1) Plaats de sleutel in stand ON en draai de gashendel volledig open en houd deze gedraaid. Het EOBD-waarschuwingslampje (5, afb. 6) gaat na 8 seconden uit. 2) De gashendel loslaten zodra het EOBD-lampje uitgaat. 3) Het EOBD-lampje zal nu opnieuw gaan branden, maar knippert. Toets nu de elektronische deblokkeer-code in, aangegeven op de CODE CARD, die de dealer afgegeven heeft aan de klant bij de aflevering van de motor. 4) Tel het aantal keren dat het EOBD-lampje knippert, dat gelijk is aan het eerste cijfer van de geheimcode. De starthendel 2 seconden lang opendraaien en dan loslaten. Op deze manier herkent de computer het cijfer, het EOBDlampje gaat continu branden en blijft 4 seconden lang branden. Herhaal de handelingen totdat alle cijfers zijn ingevoerd. Wanneer men geen gas geeft, klikt het controlelampje EOBD 20 maal, vervolgens blijft het branden en de procedure moet herhaald worden vanaf punt (1). 5) Als de gashendel wordt losgelaten en het codenummer correct is ingevoerd, kunnen we 2 situaties hebben: A) het controlelampje EOBD gaat knipperen om te signaleren dat het stuur gedeblokkeerd is. Dit lampje gaat uit na 4 seconden of als de motor de limiet van 1000 min-1bereikt. B) het controlelampje IMMO (3, afb. 5.1 - afb. 5.2) knippert totdat de toeren van de motor minder dan 1000 min-1 bedragen, of totdat het voertuig weer wordt aangezet. 28 6) Als de code NIET correct is ingevoerd, blijven de EOBD en IMMO lampjes branden en kan men de procedure vanaf punt 2 zo vaak herhalen als men wenst. Opmerkingen Indien de gashendel voor de vooraf ingestelde tijd wordt losgelaten, gaat het controlelampje opnieuw branden en moet de sleutel weer in stand OFF worden gebracht en de stappen vanaf punt (1) worden herhaald. Werking Telkens als de schakelaarsleutel van ON op OFF wordt gezet, blokkeert het beveiligingsysteem de motor. Als de motor wordt gestart door de sleutel van OFF op ON (Key-ON) te zetten: 1) als de code wordt herkend, knippert het controlelampje IMMO op het instrumentenpaneel kort; het beveiligingssysteem heeft de code van de sleutel herkend en schakelt de motorblokkering uit. Als men de motorstartknop indrukt, start de motor; 2) als het IMMO- lampje blijft branden, heeft de beveiliging de code niet herkend. In dit geval is het raadzaam de sleutel eerst op OFF en dan weer op ON te zetten en als de blokkering aan blijft staan, met de andere zwarte sleutel proberen te starten. Als de motor nog niet start, dient men een technische service van DUCATI te contacteren. 3) Als het IMMO-lampje blijft knipperen, betekent dit dat het antidiefstalsysteem een signalering heeft gereset (bijvoorbeeld met de starthendelprocedure). De sleutels laten bijmaken Als de klant duplicaten van de sleutels nodig heeft, dient hij zich tot de technische servicecentra van DUCATI te wenden en alle sleutels die hij nog bezit, samen met de CODEKAART met zich mee te nemen. De technische service van DUCATI programmeert (tot een maximum van sleutels) alle nieuwe en oude sleutels. De technische service van DUCATI kan de klant verzoeken te bewijzen dat deze de rechtmatige eigenaar van het voertuig is. Sleutelcodes die niet worden voorgelegd voor de programmaprocedure, worden uit het geheugen gewist zodat sleutels die eventueel verloren zijn geraakt, niet meer kunnen worden gebruikt om de motor te starten. Opmerkingen Als de motor een andere eigenaar krijgt, dienen aan deze laatste ook alle sleutels en de CODEKAART te worden overhandigd. Belangrijk Gebruik altijd dezelfde sleutel tijdens de procedure. Als u een andere sleutel gebruikt, kan het zijn dat het systeem de sleutelcode niet herkent. 29 NL Contactschakelaar en stuurslot (afb. 18) NL Deze zit voor de brandstoftank en heeft vier standen: A) ON: activeert de werking van de verlichting en de motor; B) OFF: schakelt de verlichting en de motor uit; C) LOCK: het stuur is geblokkeerd; D) P: positielicht aan en stuur geblokkeerd. B A C D Opmerkingen Om de contactsleutel in deze laatste twee standen te zetten, dient men de sleutel in het contact te duwen en er dan aan te draaien. De sleutel kan uit het contact worden getrokken in de standen (B), (C) en (D). afb. 18 30 Linker stuurschakelaar (afb. 19.1 - afb. 19.2) 1) Lichtschakelaar met twee standen: stand = dimlicht aan; stand = groot licht aan; 1 NL 4 2) Knop = richtingaanwijzer met drie standen: midden = uit; stand = linksaf; stand = rechtsaf. Om de richtingaanwijzer uit te zetten, drukt u het hendeltje in zodra dit weer in het midden staat. 2 3 3) Schakelaar = claxon. 4) Schakelaar = met groot licht signaal geven. afb. 19.1 31 ST3S ABS NL 5) Schakelaar = ABS uitgeschakeld. Om de ABS uit te schakelen houdt men deze knop meer dan 3 seconden ingedrukt totdat het oranje lampje op het instrumentenbord gaat knipperen. De ABS-knop loslaten. 1 4 5 Opmerkingen Als de knop van de ABS meer dan 5 seconden ingedrukt wordt gehouden of wordt losgelaten voordat het lampje gaat branden, blijft het ABS-systeem actief. Opgelet Om het ABS-systeem uit te schakelen dient de motorfiets stil te staan (sleutel op ON). Opmerkingen Het oranje knipperlichtje blijft knipperen om u eraan te herinneren dat het ABS-systeem uitgeschakeld is. Opmerkingen Het ABS-systeem wordt automatisch weer ingeschakeld zodra de sleutel op OFF wordt gezet en daarna weer op ON. 32 2 3 ST3S ABS afb. 19.2 De koppelingshendel (afb. 20) De koppelingshendel (1) is uitgerust met een knop (2) waarmee men de afstand tussen de hendel zelf en de knop op het stuur kan afstellen. Houd hiervoor de hendel (1) helemaal vooruit en draai de knop (2) in een van de vier voorziene standen. Houd er rekening me dat: de eerste stand n° 1 overeenstemt met de grootste afstand tussen de hendel en de knop, terwijl stand n° 4 overeenstemt met de kleinste afstand. Als de koppelingshendel wordt ingetrokken (1) wordt de transmissie van de motor naar de koppeling en dus naar het aandrijfwiel, onderbroken. Dit is heel belangrijk in alle rijfasen, maar vooral in de startfase. 1 2 4 3 NL 2 Opgelet De koppelingshendel dienen te worden afgesteld terwijl de motorfiets uit en stil staat. Belangrijk Als u de koppeling op een correcte manier gebruikt, gaat de motor langer mee en voorkomt u beschadigingen aan de transmissiedelen. 1 Opmerkingen Men kan de motor aanzetten als de zijstandaard uitgeklapt is en de motor in zijn vrij staat, of als de koppelingshendel is ingetrokken en de motor in versnelling staat (in dit geval moet de zijstandaard echter ingeklapt zijn). afb. 20 33 De stuurschakelaar rechts (afb. 21) = waarschuwingslichten Als deze ingedrukt wordt, gaan alle richtingaanwijzers knipperen. Om de richtingaanwijzers uit te zetten dient men de schakelaar weer in te drukken. NL 1) Knop 2 4 2) Schakelaar MOTOR UIT, met twee standen: stand (RUN) = rijden; stand (OFF) = motorstop. Opgelet Deze schakelaar dient vooral om de motor snel uit te zetten in noodgevallen. Als de motor uit staat, zet men deze schakelaar weer in de ruststand om het voertuig weer aan te kunnen zetten. Belangrijk Door met het licht aan te rijden, de motor uit te zetten met de schakelaar (1) en de sleutel in de stand ON te laten staan, kan de accu leegraken, aangezien het licht blijft branden. 3) Knop 34 = motor starten. 1 3 afb. 21 3 NL De remhendel is uitgerust met een knop (3) waarmee men de afstand tussen de hendel zelf en de draaiknop op het stuur kan afstellen. Houd voor de afstelling de hendel (1) helemaal vooruit en draai de knop (2) in een van de vier mogelijke standen. Houd er rekening mee dat: de eerste stand n°1 overeenstemt met de grootste afstand tussen de hendel en de knop, terwijl stand n°4 overeenstemt met de kleinste afstand. 1 2 De remhendel van de voorrem (afb. 22) Als men de hendel (1 ) in de richting van de gashendel trekt, remt men met de voorrem. Lichtjes trekken is voldoende omdat dit mechanisme hydraulisch werkt. 4 De gashendel (afb. 22) De draaiknop aan de rechterzijde van het stuur, bedient de opening van de vlinderkleppen van de smoorklep. Als de hendel wordt losgelaten, keren deze automatisch terug in de oorspronkelijke minimumstand. 2 1 Opgelet De remhendel dient te worden afgesteld terwijl de motorfiets uit en stil staat. Opgelet Lees voordat u deze bedieningsorganen gebruikt, de instructies op pag. 63. afb. 22 35 Het pedaal voor de achterrem (afb. 23) NL Om met de achterrem te remmen, drukt men het pedaal (1) met de voet in. Dit remsysteem is hydraulisch. 1 afb. 23 36 De versnellingspedaal (afb. 24) De ruststand van het versnellingspedaal is in het midden (N). Hij keert automatisch terug in twee bewegingen: naar beneden = het pedaal indrukken voor de 1e versnelling en om terug te schakelen. Het waarschuwingslampje N op het instrumentenpaneel gaat uit; naar boven = het pedaal naar boven trekken voor de 2e versnelling, de 3e, 4e, 5e en 6e. Een pedaalstand bedient telkens 1 versnelling. NL 6 5 4 3 2 N 1 afb. 24 37 Afstellen van de stand van het NL versnellingspedaal en achterrem (afb. 25, afb. 26) De stand van de versnellingshendel en de achterrembediening kan aan de behoeften van elke bestuurder worden aangepast. De stand van de versnellingspedaal op de volgende manier wijzigen: de stang (1) vasthouden en de contramoeren (2) en (3) losdraaien. Opmerkingen De moer (2) heeft linkse schroefdraad. Aan de stang (1) draaien met een steeksleutel op de zeshoekige kant totdat het pedaal in de gewenste stand staat. Beide contramoeren vastdraaien tegen de stang. 38 afb. 25 De stand van de achterremhendel op de volgende manier wijzigen: De contramoer (4) losdraaien. Aan de regelschroef (5) van het pedaal draaien totdat deze in de gewenste stand staat. De contramoer (4) vastdraaien. Met de hand controleren of er een speling van ongeveer 1,5÷2 mm op de pedaal zit voordat u ermee remt. Als de speling niet correct is, past u de lengte van het pompstangetje op de volgende manier aan: De contramoer (6) op het pompstangetje losdraaien. Het stangetje op het gaffeltje (7) vastdraaien voor meer speling en losdraaien voor minder speling. De contramoer (6) vastdraaien en de speling opnieuw controleren. 6 4 NL 7 5 afb. 26 39 BELANGRIJKSTE ELEMENTEN EN NL MECHANISMEN 6 7 1 4 2 9 Plaats van deze elementen op de motorfiets (afb. 27) 1) Dop op benzinetank. 2) Zadelslot en helmhouder. 3) De zijstandaard. 4) Handvat om de motorfiets op te tillen. 5) Middelste standaard. 6) Achteruitkijkspiegeltjes. 7) Regelknoppen voor de voorvork. 8) Regelknoppen voor achterste schokdemper. 9) Stroomcontact. 10) Katalysator. 7 8 7 3 10 5 1 2 6 8 afb. 27 40 Dop op de brandstoftank (afb. 28) NL 1/4 Openen Het dekseltje (1) openmaken en de sleutel in het slot steken. De sleutel 1/4 slag naar rechts draaien om het slot te openen. De dop optillen. OPEN 0 1 De dop sluiten De dop sluiten met de sleutel en deze er goed induwen. De sleutel naar links draaien totdat het slot weer in zijn oorspronkelijke stand staat en de sleutel eruit halen Het dekseltje (1) op het slot sluiten. Opmerkingen De dop kan alleen worden gesloten als de sleutel erin afb. 28 zit. Opgelet Telkens als men getankt heeft (zie pag. 67) dient men te controleren of de dop perfect op zijn plaats zit en gesloten is. 41 Zadelslot en helmhouder CL SE O EN Openen (afb. 29) De sleutel in het slot (4) steken en ong. 1/4 slag naar rechts draaien om de achterkant van het zadel los te maken en op te tillen. Trek het zadel naar achteren, uit de voorste grendels (1). Achteraan in de ruimte onder het zadel zit de helmhouder (2) (zie pag. 68). Steek de houder in de helm en plaats het uiteinde van de houder in een van de twee haken (3). Laat de helm hangen (afb. 30) en monteer het zadel weer om de helm vast te maken. 0 0 O P NL 1 1 1 4 Opgelet Dit mechanisme dient om de helm te beveiligen als men de motor ergens parkeert. Laat de helm niet op deze manier vastgemaakt op de motorfiets zitten tijdens het rijden; de helm kan uw bewegingen tijdens het rijden belemmeren en u kunt de controle over het voertuig verliezen. De dop sluiten Controleer of alle elementen op hun plaats zitten en goed zijn vastgemaakt in de ruimte onder het zadel. Plaats de voorste uiteinden van de zadelbodem onder de houder van het frame en duw vervolgens op het achterste uiteinde van het zadel totdat de klik van de slotvergrendeling hoorbaar is. Controleer of het zadel stevig op het frame zit en haal de sleutel uit het slot. afb. 29 2 3 afb. 30 42 Antidiefstalslot (afb. 31) Onder het zadel bevindt zich het antidiefstalslot (1); verwijder het elastiek (2) om het slot uit te nemen. Wij raden aan dit slot samen met het stuurslot te gebruiken als men de motorfiets op onveilige plaatsen parkeert. Opgelet Het gebruik van sloten en blokkeringen die het rijden van de motorfiets verhinderen (bijv. diskslot, kroonwielblokkering enzovoorts) is zeer gevaarlijk en kan de werking van de motorfiets en de veiligheid van de bestuurder en passagier in gevaar brengen. NL 2 1 afb. 31 43 Zijstandaard (afb. 32) NL Belangrijk Parkeer de motorfiets op de zijstandaard alleen voor korte oponthouden; Controleer, alvorens de zijstandaard te gebruiken, of de ondergrond vlak is. Zachte grond, grind, door de zon verwarmd asfalt enzovoorts, kunnen ervoor zorgen dat de geparkeerde motorfiets omvalt, met eventuele schade tot gevolg. Als u op een helling parkeert, zet u het achterwiel altijd in de richting van de helling die naar beneden gaat. Om de zijstandaard open te klappen, drukt u met uw voet (terwijl u beide handen op het stuur van de motorfiets houdt) tegen de standaard (1) en duwt u deze helemaal uit. Laat de motorfiets naar links overhellen om de standaard op de grond te zetten. Opgelet Niet op de motor blijven zitten als deze op de zijstandaard geparkeerd is. Laat, om de standaard in ruststand (horizontale positie) te zetten, de motorfiets naar rechts overhellen en duw met de rug van uw voet de standaard (1) omhoog. 44 afb. 32 Opmerkingen Wij raden aan regelmatig te controleren of het systeem waarmee de standaard in zijn ruststand blijft zitten (twee in elkaar gedraaide trekveren) en de veiligheidssensor (2) goed functioneren. Opmerkingen Men kan de motor aanzetten als de standaard uitgeklapt is en de koppeling in zijn vrij staat, of als de koppeling is ingeschakeld met de koppelingshendel (in dit geval moet de standaard ingeklapt zijn). Handvat om de motorfiets op te tillen Om het voertuig op de hoofdstandaard te zetten of om het te ondersteunen tijdens het parkeren, gebruikt u het handvat (1, afb. 33) dat op de beugel van de linker passagiervoetenplank is gescharnierd. Draai het handvat naar buiten om het te kunnen gebruiken; laat na het gebruik de handvat los en deze keert automatisch in de oorspronkelijke positie terug. Stroomcontact Er zit op de motorfiets een speciaal stroomcontact (2, afb. 33) voor de voeding van voorbehouden accessoires. Dit contact is beveiligd met een zekering van 20A. NL 2 1 afb. 33 45 Middelste standaard NL Zet de motorfiets altijd op de middelste standaard als u deze parkeert voor een langere tijd (1, afb. 34). De standaard is stevig genoeg om er een volbelaste motorfiets mee te parkeren. 1 Opgelet Controleer, alvorens de centrale standaard te gebruiken, of de ondergrond vlak is. Houd met de linkerhand het linker handvat vast en met de andere hand het handvat (2, afb. 35). Duw met uw rechter voet op het steunvlak (3) van de centrale standaard totdat deze de grond raakt; trek de motorfiets tegelijkertijd met het handvat omhoog en naar achteren. Om de motor van de middelste standaard af te halen, duwt u de motorfiets naar voor (beide handen op het stuur) totdat het achterste wiel de grond raakt. De middelste standaard klapt automatisch in. 3 afb. 34 Opgelet Controleer altijd voordat u vertrekt of de middelste standaard goed is ingeklapt. Wij raden aan regelmatig te controleren of het systeem waarmee de standaard in zijn ruststand blijft zitten (twee in elkaar gedraaide trekveren) goed functioneren. 2 3 46 afb. 35 Achteruitkijkspiegeltjes (afb. 36) De achteruitkijkspiegeltjes van deze motorfiets bestaan uit twee delen die met een speciale veer aan de binnenkant samen worden gehouden zodat de spiegel op de koepel kan draaien als er tegen wordt gestoten. Als er tegen wordt gestoten, zorgt de veer ervoor dat de spiegel gewoon terugklapt. A NL Opmerkingen De achteruitkijkspiegels moeten nooit verbogen worden: de binnen veer dient alleen voor de veiligheid. Belangrijk Indien een van de onderdelen voor reparatie of vervanging van de spiegel moet worden losgemaakt, dient u zich te wenden tot een dealer of een erkende garage. Opgelet Rijd nooit zonder achteruitkijkspiegeltjes: geen zicht hebben op wat er achter u gebeurt kan zware ongevallen veroorzaken. B afb. 36 Opgelet De voorwerpen zien er in dit spiegelbeeld groter uit (dichterbij) dan ze in werkelijkheid zijn; dit verschijnsel wordt vergroot in het buitenste gedeelte (B). De spiegels hebben een dubbelfocus om een breder gezichtsveld achteraan, dwz zonder dode hoeken, te bekomen: A) middelste oppervlak = reëel spiegelbeel; B) buitenste oppervlak = vergroot spiegelbeeld. 47 Regelknoppen voorvork (ST3) NL De vork van de motorfiets is alleen verstelbaar in de voorspanningsfase. A De afstelling gebeurt via de extensieregelknop aan de buitenkant: 1) (afb. 37) om de voorspanning van de binnenveren te wijzigen. Standaard afstelling: Veervoorspanning (A, afb. 37): 16 mm Regulatie range: Veervoorspanning (A, afb. 37): 10 ÷ 25 mm Om de veervoorspanning in elke telescoop te wijzigen, draait u aan de zeshoekschroef (1 ) met een zeshoeksleutel van 22 mm. Belangrijk Zet de stelschroeven op beide telescopen op dezelfde stand. 48 1 afb. 37 Regelknoppen voorvork (ST3S ABS) Zowel de in-als de uitbeweging van de telescopen van de voorvork kan worden afgesteld. Dit doet men met de regelschroefknoppen op de buitenkant: 1) (afb. 38) om de hydraulische schokdemping in de uitbeweging af te stellen extensie of uitbeweging: 2) (afb. 38) om de voorspanning van de veren in de vork af te stellen; 3) (afb. 39) om de hydraulische schokdemping in de uitbeweging af te stellen. Draai met een gewone schroevendraaier aan de afstelknop (1) op het uiteinde van elke vorktelescoop om de hydraulische uitbeweging bij te stellen. Om aan de regelschroef (3, afb. 39) te draaien, steekt u een schroevendraaier in de opening door de steekas ter hoogte van de veerpootas. Als u aan de regelschroeven (1 en 3) draait, voelt u deze klikken. Elke klik stemt overeen met een schokdempingstand. Als u de schroef helemaal op de "0" stand vastdraait, verkrijgt u de hoogste schokdempingstand. Als u in deze stand de schroef naar links draait, kunt u de klikken tellen die overeenstemmen met de 1e, 2e stand enz. NL 1 A 1 2 afb. 38 49 De STANDAARD standen zijn de volgende: NL induwen: 12 klikken; uittrekken: 11 klikken Veervoorspanning: 16 mm Regulatie range induwen: 16 klikken uittrekken: 14 klikken Veervoorspanning (A, afb. 38): 10 ÷ 25 mm Om de veervoorspanning in elke telescoop te wijzigen, draait u aan de inbusschroef (2, afb. 38) met een inbussleutel van 22 mm. 3 Belangrijk Zet de stelschroeven op beide telescopen op dezelfde stand. 50 afb. 39 Regelknoppen achterschokdemper (ST3) De achterste schokdemper is uitgerust met regelknoppen aan de buitenkant, om de gewichtsverdeling van de motorfiets aan te kunnen passen aan de lading. De regelknop (1, afb. 40), die op de rechterkant ter hoogte van de hydraulische besturing zit, regelt de hydraulische schokdemperrem tijdens de uitbeweging (terugkeer). De regelknop (2, afb. 41) op het expansievat van de schokdemper stelt de hydraulische rem af tijdens de compressie. Door de regelknoppen (1 en 2) naar rechts te draaien, verhoogt men de remkracht H; naar links vermindert men de remkracht S. Voor de STANDAARD ijking van de volledig gesloten positie (kloksgewijs) moet het volgende worden losgedraaid: - stelknop (1) 2,5 slag; - stelknop (2) 12 klikken. Voorspanning veer: 18 mm. De ring (3, afb. 41) aan de bovenzijde van de schokdemper stelt de voorspanning van buitenveer af. Om de voorspanning van de veer te wijzigen, draait u met de sleutel die in de gereedschaptas zit, aan deze bovenste ring. Door de ring naar links of naar rechts te draaien, wordt de voorspanning hoger of lager. De STANDAARD lengte van de voorgespannen veer op de schokdemper is: 160 mm. NL S H 1 afb. 40 2 3 afb. 41 51 NL Opgelet Gebruik een haaksleutel om aan de regelaar van de voorspanning te draaien. Draai voorzichtig om uw hand niet te verwonden door stoten tegen andere delen van de motor als de "haak" van de sleutel uit de ring schiet tijdens het draaien. Opgelet In de schokdemper zit gas onder hoge druk dat ernstige problemen kan veroorzaken als onervaren personen deze demonteren. Belangrijk Als u van plan bent personen en bagage te vervoeren, moet de veervoorspanning van de achterste schokdemper maximaal worden afgesteld, om het dynamisch gedrag van de motorfiets te verbeteren en te voorkomen dat de motorfiets de grond raakt. Hiervoor kan het nodig zijn de afstelling van de hydraulische rem in de uitbeweging aan te passen. 52 Regelknoppen achterschokdemper (ST3S ABS) Er zitten regelknoppen aan de buitenkant van de achterste schokdemper waarmee de schokdempers kunnen worden aangepast aan de lading van de motorfiets. De regelknop (1, afb. 42), die op de rechterkant ter hoogte van de hydraulische besturing zit, regelt de hydraulische schokdemperrem tijdens de uitbeweging (terugkeer). De regelknop (2, afb. 43) op het expansievat van de schokdemper, regelt de indrukfase van de hydraulische schokdemping. Door de regelknoppen (1 en 2) naar rechts te draaien, verhoogt men de remkracht H; naar links vermindert men de remkracht S. Standaard instelling, vanaf de volledig gesloten stand (naar rechts): - de regelknop (1) 14 toeren losdraaien; - de regelknop (2) 14 toeren losdraaien; Veervoorspanning: 20,5 mm Regulatie range uittrekken: 20 klikken induwen: 20 klikken Veervoorspanning: 20 ÷ 30 mm De knop (3, afb. 43), op de bovenkant van de schokdemper, regelt de voorspanning van de buitenste veer. NL 1 afb. 42 2 3 afb. 43 53 Om de voorspanning van de veer te wijzigen, draait u eerst NL aan de bovenste ring (3). Als u deze knop naar links draait vermindert u de voorspanning; naar rechts verhoogt u deze. De STANDARD lengte van de veer op de schokbreker: 149,5 mm. Opgelet In de schokdemper zit gas onder hoge druk dat ernstige problemen kan veroorzaken als onervaren personen deze demonteren. Belangrijk Als men met passagier en bagage wenst te rijden, zet u de veer van de achterschokdemper op de hoogste voorspanning om het dynamische gedrag van de motor op het wegdek te optimaliseren. Het kan nodig zijn ook de uittrekfase van de hydraulische schokdemping hiervoor bij te stellen. 54 De stuurhoek van de motorfiets wijzigen (afb. 44 - afb. 45 - afb. 46) De stuurhoek is het resultaat van testen die onze technici in verschillende rijcondities hebben uitgevoerd. De stand van de stuurhoek wijzigen is een delicate handeling die gevaarlijk kan zijn als deze met onvoldoende ervaring wordt uitgevoerd. Voordat men de standaardstuurhoek wijzigt, dient men het referentiepunt (H, afb. 44) te meten. NL H De bestuurder kan de stuurhoek van de motorfiets aanpassen aan zijn eigen behoeften, door de demping van de stuurschokdemper te wijzigen. Om de afstand tussen de bolgewrichten (1) te wijzigen, dient men de contramoeren (3) los te draaien. afb. 44 Opmerkingen Let op de onderste moer (3) die linkse schroefdraad heeft. 1 Draai aan de afstelstang (2) met een Engelse sleutel. Na afloop, de moeren (3) op 25 Nm vastdraaien. 3 3 Opgelet De lengte van de trekstang (2) tussen de assen van de bolgewrichten (1), mag niet meer dan 272 mm bedragen. 2 2 1 afb. 45 55 De maximale uittreklengte van de UNIBALL in de B NL scharnierkop (A) bedraagt 5 schroefdraden, gelijk aan 7,5 mm (B). A 56 afb. 46 GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN Om alle mechanische delen tegelijkertijd de kans te geven hun bewegingen op elkaar af te stemmen en de belangrijkste motororganen nooit in gevaar te brengen, raden wij aan niet bruusk te versnellen en de motor niet te lang op het hoogste toerental te laten draaien, vooral niet op hellingen. Wij raden bovendien aan de ketting vaak te controleren en indien nodig te smeren. Voorzorgen tijdens de inrijperiode Maximale snelheid (afb. 47) Snelheid tijdens het inrijden en het normale rijden: 1) Tot 1000 km; 2) van 1000 tot 2500 km. Van 1000 tot 2500 Km Men kan de prestaties van de motor nu gaan opdrijven maar nooit meer dan: 7.500 min -1. Tot 1000 km Tijdens de eerste 1000 km dient men de kilometerteller in het oog te houden: dit zijn de snelheden die absoluut niet mogen worden overschreden: 6.000 min -1. Tijdens de eerste inrij-uren van de motor, is het aangeraden de lading en het toerental voortdurend te wijzigen, binnen de voorgeschreven limieten. Bijzonder goed hiervoor geschikt zijn wegen met veel bochten en hellingen waarop de motor, de remmen en de ophangingen goed kunnen inlopen. Voorzichtigheid is geboden tijdens de eerste 100 Km, met name tijdens het remmen: niet bruusk en lang remmen om het wrijvingsmateriaal op de remblokjes de kans te geven gelijkmatig af te slijten. 57 NL NL Belangrijk Tijdens de inrijperiode dient men het onderhoudsprogramma stipt na te leven en de garantiecontroles die in het boekje staan te laten uitvoeren. Het niet naleven van deze norm ontslaat Ducati Motor Holding S.p.A. van elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade aan de motor en de levensduur ervan. De motor gaat langer mee als u dit voorschrift naleeft en de noodzaak tot reviseren en afstellen vermindert. 1.000 ÷ 2.500 Km 1 0 1 km/h miles mph km/L mpgal 0 ÷ 1.000 Km afb. 47 58 Controleren voor het starten Opgelet Als u de motor niet inspecteert voordat u vertrekt, kunt u deze ernstige schade berokkenen en loopt u het risico zowel de bestuurder als de passagier ernstig te verwonden. Voordat u begint te rijden, dient u de volgende punten te controleren: De brandstof in de brandstoftank Controleren hoeveel brandstof er in de tank zit. Eventueel bijtanken (pag. 67). Controleren hoeveel olie er in de motor zit De oliestand wordt gecontroleerd door het controleruitje. Eventueel bijvullen (pag. 93). Rem- en koppelingsvloeistof Controleer hoeveel vloeistof er in elk reservoir zit. Het peil van de koelvloeistof controleren Controleer het vloeistofpeil in het expansievat; eventueel bijvullen (pag. 77). Staat van de banden De spanning en de slijtage van de banden controleren (pag. 91). De bedieningsorganen Controleren of de hendels en pedalen van de remmen, de koppeling, gas en versnelling correct werken. Lampen en waarschuwingsignalen Controleer de integriteit van de lampen van de verlichting, de signalering en de werking van de claxon. Als de lampen stuk zijn, dient u deze te vervangen (pag. 85). Sloten Controleer of de dop op de benzinetank goed sluit en het slot van het zadel goed werkt. Standaard Controleer of de zij- (pag. 44 e pag. 42) en hoofdstandaard goed opent en sluit en controleer de correcte positie ervan (pag. 46). ABS-lampje Zet de sleutel op ON en controleer of dit lampje enkele seconden gaat branden; als het uitgaat betekent dit dat het ABS-systeem goed werkt. Opgelet In geval van onregelmatigheden stelt u het vertrek uit en contacteert u een erkende Ducati dealer. 59 NL ABS dispositief (ST3S ABS) NL Controleer of de meetwielen vooraan (1) en achteraan (2) zuiver zijn. 1 Opgelet Als de meetvenstertjes bedekt zijn, werkt het ABSsysteem niet correct. Op erg modderige wegen is het raadzaam de ABS uit te schakelen omdat deze plots verkeerd kan gaan werken. afb. 48 2 afb. 49 60 De motor aanzetten Opgelet Zorg ervoor dat u de bedieningsorganen kent die u nodig hebt tijdens het rijden. NL ON 1) De startschakelaar op ON zetten (afb. 50). Controleer of het groene lampje N en het rode lampje op het instrumentenbord branden. Belangrijk Het oliedruklampje (pag. 15) moet enkele seconden nadat de motor is aangeslagen, weer uit gaan. Opmerkingen Men kan de motor starten als de standaard uitgeklapt is en de koppeling in zijn vrij staat, of als de koppeling is ingeschakeld met de koppelingshendel (in dit geval moet de standaard ingeklapt zijn). afb. 50 61 2) De stopschakelaar (1, afb. 51) moet op NL staan; nu de startknop indrukken (2). (RUN) Dit model is uitgerust met een "startsysteembekrachtiging "Dit systeem bedient u door de knop (2) in te drukken en meteen weer los te laten. Als de knop (2) wordt ingedrukt, start de motor automatisch en wordt de starttijd aangepast aan de temperatuur van de motor. Als de motor is aangeslagen belet dit systeem het starten van de startmotor. Als de motor niet start, dient men minstens 2 seconden te wachten voordat men de startknop (2) opnieuw gebruikt. Laat de motor spontaan gaan lopen, zonder aan de gashendel te komen. Belangrijk De motor niet op een hoog toerental brengen als deze koud is. Wachten tot de olie warm is en alle punten heeft gesmeerd die dit nodig hebben. 62 1 2 afb. 51 De motorfiets starten en ermee rijden 1) De koppeling met de koppelingshendel uit zetten. 2) Met de punt van uw voet en een besliste beweging de versnellingshendel induwen om deze in eerste versnelling te zetten. 3) Geef gas, duw de gashendel in en laat tegelijkertijd langzaam de koppelingshendel los; het voertuig begint nu te rijden. 4) De versnellingshendel helemaal loslaten en gas geven. 5) Om naar een hogere versnelling te schakelen, moet het gas worden losgelaten om het toerental omlaag te brengen, de koppelingshendel moet worden ingetrokken, de versnellingshendel worden opgetild en de koppelingshendel moet worden losgelaten. De overgang van de hogere naar de lagere versnellingen vindt als volgt plaats: laat de gashendel los, zet de koppeling uit, geef heel even gas om de synchronisatie van de in de versnelling te zetten tandwielen mogelijk te maken, schakel vervolgens terug en laat de koppeling los. De hendels dienen snel en op intelligente wijze te worden bediend: op een helling, wanneer de motor snelheid mindert, dient u onmiddellijk naar een lagere versnelling terug te schakelen. Doet u dit niet, dan zet u het hele voertuig (en niet alleen de motor) onder druk. Remmen Op tijd vertragen, terugschakelen om met te motor te remmen en vervolgens remmen met beide remmen. Voordat de motorfiets stilstaat, de koppelingshendel intrekken om te voorkomen dat de motor plots uitslaat. NL Opgelet (ST3) Als u maar 1 rem gebruikt om te remmen, remt u niet goed. Rem niet te bruusk en niet te hard; u kunt er de wielen mee vast laten lopen waardoor u de controle over de motorfiets verliest. In geval van regen of wanneer over gladde wegen wordt gereden, is het remvermogen van de motorfiets aanzienlijk minder. Rem in deze gevallen zachtjes en voorzichtig. Door plotse bewegingen te maken, kunt u de controle over het voertuig verliezen. Bij het nemen van steile en lange afdalingen moet op de motor worden afgeremd door terug te schakelen, gebruik af en toe de remmen maar alleen voor korte stukken: door een continu gebruik van de remmen wordt het wrijvingsmateriaal te heet, waardoor het remvermogen drastisch afneemt. Een lagere bandenspanning dan de voorgeschreven spanning, vermindert ook het remvermogen, maakt het rijden minder precies en de motorfiets gaat in de bochten minder goed liggen. Belangrijk Niet bruusk gas geven: u kunt er de motor mee "verzuipen" of de transmissieorganen mee forceren Houd de koppeling tijdens het rijden niet uitgeschakeld. Hierdoor worden de wrijvingssystemen oververhit en slijten abnormaal veel. 63 ABS systeem (ST3S ABS) NL Voor remmen in moeilijke situaties is veel rijdeskundigheid nodig. Remmen met een voertuig met twee wielen is een van de moeilijkste en gevaarlijkste rijmomenten: bij remmen is de kans op vallen of ongevallen tot vallen statistisch gezien groter dan in elk ander moment. Als het voorwiel word geblokkeerd, ontbreekt de stabiliserende werking van de wrijvingselementen, waardoor men de controle over het voertuig verliest. Om de volledige remkracht van de motorfiets in alle noodsituaties, op moeilijke terreinen of in moeilijke klimaatomstandigheden te benutten, werd het ABSsysteem ontwikkeld om blokkering van de wielen tegen te gaan. 64 Dit is een hydraulisch-elektronisch mechanisme dat de druk in het remcircuit beheert op het ogenblik waarop de sensor die op het wiel zit de ABS signaleert dat het wiel wordt geblokkeerd. De onmiddellijke drukterugval zorgt ervoor dat het wiel blijft draaien en het contact met het wegdek niet verliest. De ABS-besturing zorgt ervoor dat de druk in het circuit weer normaal wordt en dat het voertuig dus weer remt, en herhaalt deze drukcyclus totdat het probleem volledig is verdwenen. Dat het mechanisme tijdens het remmen begint te werken, merkt men aan de lichte "druk" die het voertuig zelf uitvoert op de hendel en op de rempedaal. De voor- en de achterremcircuits hebben worden door afzonderlijk bediend. Het ABS-systeem is dus geen integraal remsysteem dat tegelijkertijd de voor- en de achterrem beheert. Indien men dit wenst, kan het ABS-systeem worden uitgeschakeld met de knop op de linker stuurschakelaar (zie pag. 32). Opgelet Als het ABS-systeem is uitgesshakeld, werken de remmen van het voertuig "normaal" en zal het gebruik van een van beid remmen dus de remkracht verminderen. Rem niet te bruusk en niet te hard; u kunt er de wielen mee vast laten lopen waardoor u de controle over de motorfiets verliest. Als het regent of als u op een glad wegdek rijdt, is het remverhogen aanzienlijk minder. Rem in deze gevallen zachtjes en voorzichtig. Door plotse bewegingen te maken, kunt u de controle over het voertuig verliezen. Op lange en steile dalingen is het beter de motorrem te gebruiken, terug te schakelen en de remmen afwisselend en kort te gebruiken: door voortdurend remmen wordt het wrijvingsmateriaal oververhit en het remvermogen drastisch verminderd. Een lagere bandenspanning dan de voorgeschreven spanning, vermindert ook het remvermogen, maakt het rijden minder precies en de motorfiets gaat in de bochten minder goed liggen NL 65 De motorfiets stilzetten NL Vertragen, terugschakelen en de gashendel loslaten. Naar de eerste versnelling terugschakelen en dan in de neutrale stand zetten. Remmen en stoppen. De motor uitzetten door de sleutel op OFF te zetten (pag. afb. 52). Belangrijk De sleutel niet op ON laten staan terwijl de motor uit staat om schade aan de elektrische componenten te voorkomen. afb. 52 Parkeren Als de motorfiets uit staat, zet u hem op de middelste standaard ( zie pag.46). Het stuur helemaal naar links draaien en de sleutel op LOCK (afb. 53) zetten. Wij raden aan het slot te monteren dat bij de motorfiets hoort (zie pag. 46) om diefstal te voorkomen. Als je in een garage of in een andere ruimte parkeert, controleer dan dat deze goed verlucht is en dat de motor niet te dicht bij warmtebronnen staat. In geval van nood laat u de standlichten branden door de sleutel in de stand P te zetten. afb. 53 66 Belangrijk Laat de sleutel niet te lang in deze stand P staan omdat de accu leeg kan raken. Laat de sleutel nooit in een onbewaakt voertuig zitten. NL Opgelet Het hele uitlaat gedeelte kan warm blijven, ook nadat de motor is uitgezet; raak het uitlaatgedeelte dus niet aan met uw lichaam, pas goed op en parkeer het voertuig niet in de buurt van ontvlambare materialen (met inbegrip van hout, bladeren enz.). Brandstof tanken Niet te veel brandstof in de tank doen. De brandstof moet onder de onderste rand van de vulpijp blijven (afb. 54). Max level Opgelet Gebruik loodvrije brandstof met een octaangetal van 95. Er mag geen benzine in de vulpijp onder de dop blijven zitten. afb. 54 67 Standaard accessoires (afb. 55) NL In de ruimte onder het zadel zit een zak met: 0 CL SE O 0 O P EN de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen; een helmhouder; een tas met gereedschap voor normale controle- en onderhoudswerkzaamheden. 1 1 Om aan de ruimte te kunnen, dient u het zadelslot (8 ) te openen (zie pag. 42). In de gereedschapset (afb. 56) zitten: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) een bougiesleutel; een dubbele schroevendraaier; inbussleutels; een helmhouder; Verlenging; ringsleutel; haaksleutel voor ringetje schokdemper (niet aanwezig in de versie ST3S ABS). 8 afb. 55 4 5 1 7 6 DUCATI 2 3 68 afb. 56 BELANGRIJKSTE GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN NL Delen van het frame demonteren Voor bepaalde onderhoudsverrichtingen en reparaties dient men sommige delen van het frame te demonteren. Opgelet Als u gedemonteerde delen niet of niet goed opnieuw monteert, kunnen deze losraken tijdens het rijden waardoor u de controle over de motorfiets kunt verliezen. 1 afb. 57 Belangrijk Om de gelakte delen en het plexiglas van het koepeltje niet te beschadigen, dient u altijd de kunststof sluitringetjes te monteren onder de borgschroeven. Sommige borgschroeven zijn parkerschroeven die zichzelf aanschroeven, draai er niet te hard aan om de schroefdraad niet te beschadigen en om te verhinderen dat u deze schroeven bij een volgende demontage niet meer los krijgt. Onderste kuiphelften De vier schroeven (1) losdraaien waarmee elke onderste kuiphelft op de bovenste is vastgemaakt (afb. 57). 69 Een van de twee onderste schroeven (2, afb. 58) waarmee NL de kuiphelften aan elkaar vastzitten, losdraaien. Sluitring (5, afb. 58) en wellnut inzetstuk (6, afb. 58) van het plaatje weghalen (4, afb. 58). Het plaatje blijft verbonden aan een onderste kuiphelft. De twee schroeven waarmee de onderste kuiphelften aan de frontale vastzitten (3, afb. 58) losschroeven. De luchtpijp (7, afb. 58) bevestigd aan de onderste linker kuiphelft, wegnemen. Verwijder de onderste kuiphelften. 2 3 7 5 7 3 3 2 6 70 4 afb. 58 Panelen dashboard 5 NL De twee schroeven (1) waarmee het achterste paneel (2) aan het koepeltje vastzit, losschroeven. Het achterste paneel (2) uit het voorste paneel nemen. (3). Om het voorste paneel (3) weg te nemen, schroeven (4) losschroeven en het regenscherm (5) wegnemen. Schroeven losschroeven (6), de kabels van het dashboard losmaken en het voorste paneel met het dashboard (3) wegnemen. 4 4 afb. 59 6 6 6 afb. 60 7 afb. 61 71 Het kuipje NL De bedekkingen van het dashboard afhalen. 1 De achteruitkijkspiegeltjes demonteren door de vier schroeven binnenin los te draaien (1, afb. 62). De elektrische aansluitingen (2, afb. 63) van de kabels van de richtingaanwijzers losmaken. afb. 62 2 afb. 63 72 Draai de acht bevestigingsschroeven (3, afb. 64, afb. 65) los waarmee het kuipje aan de kuiphelften is bevestigd. Het koepeltje van de koplamp trekken. 3 NL 3 Belangrijk Om het geheel weer te monteren, dient men de schroeven van de twee achteruitkijkspiegelsteunen los te draaien en dan de koepel te monteren zonder de kabels van de richtingaanwijzers plat te drukken en de achteruitkijkspiegels te monteren met hun dichting en de schroeven (1, afb. 62); steek de koepel zo dat de bovenkant horizontaal zit, draai de schroeven (3, afb. 64 afb. 65) vast, te beginnen met de schroeven vooraan en draai daarna de schroeven vast van de steunen die u hebt losgedraaid. afb. 64 3 3 3 afb. 65 73 Kuiphelften bovenaan en onderaan NL Draai de acht bevestigingsschroeven (3, afb. 64, afb. 65) los waarmee het kuipje aan de kuiphelften is bevestigd. De achterste borgschroef (1, afb. 67) waarmee elke halve kuip aan het achterste is vastgemaakt, losdraaien. Draai de achterste borgschroef (2, afb. 67) los waarmee elke kuiphelft aan het frame is bevestigd. De twee schroeven onderaan (3, afb. 67) losdraaien waarmee de kuiphelften op de luchtafvoerpijp in het midden vastzitten. Draai een van de twee schroeven (4, afb. 67) los waarmee de kuiphelften aan elkaar zitten. Verwijder de kuiphelften. Zijtassen Op deze motorfiets kunnen zijtassen worden gemonteerd. De zijtassen met toebehoren kunnen in dezelfde kleur als de motorfiets worden gekocht bij de reserveonderdelenservice van Ducati. De set bevat, naast alle benodigde montageonderdelen, ook een instructieboekje. afb. 66 2 1 3 4 afb. 67 74 Het optillen van de brandstoftank Draai de twee schroeven (1, afb. 69) waarmee het deksel aan de tankhouder is bevestigd en verwijder het deksel door deze van de contactschakelaar los te draaien. Aan de trekhaak (2, afb. 68), van de tanksteun trekken en optillen. Til de tank op, ontkoppel de steunstang (3, afb. 70) en plaats de tank zoals is aangegeven in de afbeelding. Om de tank weer te monteren, de hierboven beschreven verrichtingen in de omgekeerde volgorde uitvoeren. NL 2 Opgelet Om te voorkomen dat er benzine uit de verluchting van de benzinedop komt, moet er minder dan 6 liter benzine in de tank zitten (reservebrandstoflampje aan). afb. 68 3 1 afb. 69 afb. 70 75 De luchtfilters vervangen en reinigen NL De luchtfilter moet worden vervangen op de tijdstippen 2 die zijn voorgeschreven in de onderhoudstabel in het garantieboekje. Om aan het filterhuis te kunnen, dient u de brandstoftank op te tillen. Om het filter eruit te halen, maakt u de lipjes (1, afb. 71) los waarmee het deksel op beide kanten van het filterhuis zit en haalt u het deksel (2) eraf. De filter eruit halen (3, afb. 72) en vervangen. Belangrijk Met een vuile filter komt er minder lucht in de benzine, waardoor u meer benzine verbruikt, het vermogen van de motor vermindert en korstvorming op de bougies krijgt. Rijd niet met een motor zonder filter; de vuile deeltjes die in de lucht zitten, kunnen in de motor komen en deze beschadigen. De nieuwe filter correct installeren zoals op de afbeelding, in het filterhuis afb. 72, en alle gedemonteerde elementen opnieuw monteren. 1 afb. 71 3 Belangrijk Als u op wegen met veel stof rijdt, dient u de filter vaker te vervangen dan wat is voorgeschreven in de odnerhoudstabel in het garantieboekje. afb. 72 76 Het peil van de koelvloeistof controleren Controleer het koelvloeistofpeil in het expansietank aan de rechterzijde van de motorfiets; het peil moet zich tussen de referentiehoogtes MAX en MIN van de tank bevinden (afb. 73). Als er te weinig vloeistof in zit, dient u deze bij te vullen. Demonteer de rechterbedekking van het instrumentenbord. Draai de vuldop (1, afb. 74) los en vul de tank met een mengsel van water en antivries van het type SHELL Advance Coolant of Glycoshell (35-40 % van het volume) totdat het teken MAX wordt bereikt. NL Schroef de dop (1) er weer op en monteer de gedemonteerde delen. afb. 73 Als dit type mengsel wordt gebruikt worden de beste bedrijfscondities bereikt (overeenkomend met -20 °C/-4 °F begin vloeistofbevriezing). DICHT Inhoud van het vloeistofcircuit: 2,5 dm3 (liter). Opgelet Om de koelvloeistof bij te vullen dient de motor koud te zijn en het voertuig perfect recht te staan. 1 OPEN afb. 74 77 Het peil van de remvloeistof en de NL koppelingsolie controleren De vloeistof of olie mag niet onder de MIN-streepjes op beide reservoirs komen (afb. 75). Als er te weinig vloeistof in zit, kan er lucht in de leidingen komen en werkt het systeem op de duur niet meer. Laat de vloeistof of olie bijvullen of vervangen op de in de onderhoudstabel in het garantieboekje voorgeschreven tijdstippen door een Dealer of een Erkende Garage. Belangrijk Om de 4 jaar is het raadzaam de leidingen te laten vervangen. Remleiding Indien men merkt dat de hendel of het rempedaal een te grote speling hebben, ondanks dat de remschoenen zich in goede staat bevinden, dient men zich voor een controle van het systeem en om de installatie te ontluchten tot een dealer of erkende garage te wenden. Opgelet De vloeistof voor de remmen en de koppeling is schadelijk voor plastic en gelakte delen, zorg dus dat hier geen vloeistof op valt. De koppeling Als er te veel speling op de koppelingshendel zit en de motor schokt of uitvalt bij het schakelen, betekent dit dat er lucht in de leiding van de koppeling zit. Contacteer een erkende Ducati dealer om de leiding te laten controleren en/of te laten ontluchten. Opgelet Naarmate de koppelingschijven slijten, staat het peil van de koppelingsolie hoger: giet er dus nooit meer in dan de voorgeschreven hoeveelheid (3 mm boven het minimum). afb. 75 78 De slijtage van de remblokjes controleren NL Voorrem (afb. 76) Om de remblokjes te kunnen controleren zonder de klauw te demonteren, zitten op alle blokjes slijtagegroeven. Op een goed blokje moeten de groeven goed zichtbaar zijn. MIN 1 mm Achterrem (afb. 76) Het wrijvingsmateriaal op elk blokje moet minstens 1 mm dik zijn. Belangrijk Om de remblokjes te laten vervangen, contacteert u een erkende Ducati dealer. afb. 76 79 De scharnierpunten smeren NL Regelmatig de beschermhulzen rond de start- en de 1 chokekabels controleren. Ze mogen nergens platgedrukt zijn en er mogen geen scheurtjes in de plastic buitenkant zitten. Controleer of de kabels in de huls glijden door het bedieningsorgaan te bewegen: indien er sprake is van wrijving of wanneer de kabels blijven steken, moeten ze worden vervangen bij een officiële Ducati-dealer of een erkende garage. Om te voorkomen dat de kabels stroef gaan bewegen, hoeft u slechts regelmatig de uiteinden van elke flexibele transmissiekabel te smeren met vet van het type SHELL Advance Grease of Retinax LX2. In geval van gasbediening is het raadzaam het dekseltje (1, afb. 77) van het bedieningsorgaan te verwijderen, door de twee borgschroeven (2) los te draaien en vervolgens het uiteinde van de kabel en de spindel te smeren. Opgelet Sluit de hendel heel zorgvuldig; steek de kabel op de spindel en in de dopslede (3). Het deksel monteren en de schroeven (2) vastdraaien. Om te zorgen voor een uitstekende werking van de scharnierpunten van de standaards moeten, nadat al het vuil is verwijderd, alle wrijvingspunten worden gesmeerd met vet van het type SHELL Alvania R3. 80 3 2 afb. 77 De gaskabel afstellen De gashendel moet in iedere zwenkpositie een speling van 1,5÷2 mm. hebben, gemeten op de rand van de hendel. Wanneer noodzakelijk, kunt u dit regelen door aan de regelknop (1, afb. 78) te draaien die zich in corrispondentie van de besturingsbus bevindt. NL 1,5 ÷ 2 mm 1 afb. 78 81 De accu opladen (afb. 79) NL Het is raadzaam de accu te demonteren om deze op te laden. Verwijder de rechter afscherming (pag. 74), draai de schroef (1) los en verwijder de bovenste bevestigingsbeugel. Maak in de juiste volgorde de zwarte, negatieve pool (-) en de rode positieve pool (+) los. Opgelet Houd de accu ver uit het bereik van kinderen. Laat de accu op 1A ong. 5÷ 10 uren opladen. Opgelet De accu produceert explosieve gassen: houd de accu ver uit de buurt van warmtebronnen. Laad de accu op in een goed geventileerde ruimte. Sluit de kabeltjes eerst aan de rode positieve (+) pool, en dan aan de zwarte negatieve (-) pool aan. Belangrijk Sluit de accu eerst aan op de acculader voordat u deze aanzet om vonken op de accupolen te voorkomen waardoor het gas in de accucellen kan exploderen. Maak altijd eerst de positieve vast (rode). - 1 + De accu weer op de accuhouder zetten en de beugel bovenaan vastmaken met de schroef (1), de polen vastmaken en de borgschroeven ervan invetten voor een betere geleiding. afb. 79 82 De transmissieketting spannen Laat het achterwiel langzaam draaien om de stand te vinden waarin de ketting het strakst gespannen is. Terwijl de motorfiets op de centrale standaard staat, moet de ketting met een vinger omhoog worden geduwd, zodat deze overeenkomt met de middellijn van de achtervork. De onderkant van de ketting moet een speling van (afb. 80) kunnen hebben: 30 mm (ST3); 32÷34 mm (ST3S ABS) Om de ketting te spannen, draait u de moer (1, afb. 81) op de steekas los en draait u de schroeven (2) op beide kanten van de achtervork evenveel vast. Als je deze laatste schroeven losdraait, gaat de ketting losser zitten. In dit geval moet het wiel naar voor worden verzet. NL 30 mm ST3 32 ÷ 34 mm ST3S ABS afb. 80 Belangrijk Een slecht gespannen ketting doet de transmissiedelen snel slijten. Op beide kanten van de achtervork zit een schaalverdeling: beide kanten moeten op hetzelfde streepje zitten; voor een perfect uitgebalanceerd wiel. Smeer wat vet op de draad van de moer (1) van de steekas (SHELL Retinax HDX2) en draai de moer vast met een koppel van 83 Nm. Smeer wat vet op de draad van de afstelschroeven (2 ) (SHELL Alvania R3) en draai ze vast met een koppel van 8 Nm. 1 2 afb. 81 83 De ketting smeren NL Op de ketting zitten O-ringen om de glijdende elementen te beschermen tegen invloeden van buitenaf en de smering langer te vrijwaren. Om deze ringen tijdens het schoonmaken niet te beschadigen, gebruikt u liefst speciaal hiervoor bestemde oplosmiddelen en een hogedrukreiniger (zonder te overdrijven). Droog de ketting met perslucht of met een vochtopslorpend materiaal en smeer elk kettingelement met SHELL Advance Chain of Advance Teflon Chain. Belangrijk Met verkeerde smeermiddelen kunt u de ketting, het grote kroonwiel en het kleine motortandwiel beschadigen. 84 De lampjes vervangen Alvorens het kapotte lampje te vervangen, dient u te controleren of het vervangende lampje dezelfde spanning en hetzelfde vermogen heeft als de lampjes die zijn gespecificeerd in de paragraaf “Elektrische installatie” op pag. 104. NL 1 Demonteren van de lampjes van de koplamp (afb. 82, afb. 83, afb. 84, afb. 85, afb. 86) Om bij de lampjes van de koplamp te kunnen, dient men de zijkanten van het instrumentenbord te verwijderen (zie pag. 71) en de bevestigingen (1) van de beschermkap (2) los te haken. 2 afb. 82 Lamp groot licht links (afb. 83): De kabel van de lamp (3) eruithalen en het lampje van de kabel nemen. Opmerkingen Het doorzichtige gedeelte van het nieuwe lampje mag niet met de handen worden aangeraakt, omdat het hierdoor zwart kan worden en de verlichtingssterkte kan verminderen. 3 afb. 83 85 Lamp groot licht rechts (afb. 84, afb. 85): NL De connector (4) losmaken. Het klemmetje (5) waarmee de lamp kabel vastzit (6) wegnemen. 4 Voor het monteren van de lampjes moeten de demontagehandelingen in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd. 5 afb. 84 6 afb. 85 86 Om het lampje van het standlicht te vervangen, haalt u de lamphouder (7, afb. 86) van de achterkant van de koplamp. Haal het lampje eruit en steek het nieuwe erin. NL 7 afb. 86 87 Richtingaanwijzers NL Om aan de lampjes van de richtingaanwijzers te kunnen, dient men de zijkanten van het instrumentenbord te verwijderen. Vooraan: de lamphouder naar links draaien (1, afb. 87) en van de richtingaanwijzerbehuizing halen. Haal het oude lampje eruit en steek het nieuwe erin. Plaats de lamphouder terug, met de ronde inkeping naar boven, en draai met de klok mee totdat de houder vastzit in de zitting van de richtingaanwijzerbehuizing. 1 OPEN DICHT afb. 87 Achteraan: De schroef (2, afb. 88) losdraaien en het gekleurde glas (3) van de houder halen. Dit lampje heeft een bajonetsluiting, dus moet u het eerst even indrukken en dan naar links eruit draaien. Om het nieuwe lampje erin te steken, druk je erop en draai je het naar rechts tot je het hoort klikken. Om het gekleurde glas weer te monteren steekt u het tandje (A) in de opening in de houder. De schroef (2) weer vastdraaien A 2 3 afb. 88 88 Nummerplaatverlichting Om aan het lampje van de nummerplaat te kunnen, haalt u eerst de lamphouder eruit, en dan het lampje. Haal het lampje eruit en steek het nieuwe erin. NL 1 afb. 89 Stoplicht Om de lampjes van de stop- en standlichten te vervangen, draait u eerst de twee schroeven (1, afb. 89) waarmee het glas vastzit. Dit lampje heeft een bajonetsluiting, dus moet u het eerst even indrukken en dan naar links eruit draaien. Om het nieuwe lampje erin te steken, drukt u het in en draait u het naar rechts tot u het hoort klikken (afb. 90). Het glas monteren en de schroeven vastdraaien (1). afb. 90 89 De hoogte van de koplamp afstellen (afb. 91) NL Controleer de lichtbundel van de koplamp door de motor met op druk gebrachte banden en een bestuurder op het zadel, perfect loodrecht op de lengteas op een afstand van meter voor een muur of een scherm te zetten. Teken een horizontale lijn op de hoogte van het midden van de koplamp en een verticale lijn op de lengtelijn van het voertuig. Controleer dit zo mogelijk met schemerlicht. Zet het dimlicht aan: de bovenste scheidingslijn tussen de donkere zone en de verlichte zone op de muur, mag niet hoger dan 9/10 komen van de hoogte, gemeten bij de vloer tot aan het midden van de koplamp. 9 x 10 x 10 m afb. 91 Opmerkingen De hierboven beschreven meetprocedure is de "Italiaanse wettelijk" voorgeschreven procedure om de maximale koplamphoogte te berekenen. Pas de procedure dus aan de wettelijke voorschriften van uw eigen land aan. Verticale afstelling koplamp (afb. 92) Deze afstelling wordt uitgevoerd met de knoppen (A ) en (B) van het dashboard, in de modus “Verticale afstelling koplamp” (pag. 22). A B km/h miles mph km/L mpgal afb. 92 90 Bandenspanning Spanning voorband met bestuurder en bagage: 2,1 bar (2,14 kg/cm2) ÷ 2,3 bar (2,34 Kg/cm2) Spanning achterband met bestuurder en bagage: 2,2 bar (2,24 kg/cm2) ÷ 2,4 bar (2,44 kg/cm2) Spanning voorband met bestuurder, passagier en bagage: 2,4 bar (2,44 kg/cm2) ÷ 2,5 bar (2,54 kg/cm2) Spanning achterband met bestuurder, passagier en bagage: 2,8 bar (2,85 kg/cm2) ÷ 2,9 bar (2,95 kg/cm2) De bandenspanning wijzigt naar gelang van de buitentemperatuur en de hoogte; meet de spanning en pas deze aan telkens als u in gebieden rijdt met grote temperatuur- en hoogteverschillen. Belangrijk De bandenspanning moet met "koude banden" worden gemeten. Om de velg van het voorwiel te beschermen op erg oneffen wegdekken, verhoogt u de bandenspanning met 0,2÷ 0,3 bar. De banden repareren of vervangen Als er een gaatje komt in een band zonder luchtkamer, duurt het een hele tijd voordat deze helemaal leegloopt omdat ze vrij lekvast zijn. Controleer dus zorgvuldig of er geen lekken zitten in een band als deze een beetje is leeggelopen. Opgelet Vervang de band als er een gaatje in is. Monteer een nieuwe band van hetzelfde merk en type als de oorspronkelijke. Controleer goed of u de stofdopjes op de ventielen goed hebt vastgeschroefd zodat de lucht er niet tijdens het rijden uit kan lopen Monteer nooit een band met een binnenband; als dit voorschrift wordt overtreden, kan de band klappen met zware gevolgen voor de bestuurder. Als een band wordt vervangen, dient het wiel te worden uitgebalanceerd. Belangrijk De contragewichten van de wielen niet verwijderen of verplaatsen. Opgelet (ST3S ABS) Om de banden te laten vervangen, contacteert u een dealer of een Erkende Garage zodat u er zeker van bent dat de wielen op de juiste manier worden ge(de)monteert. Er zijn enkele elementen van het ABS-systeem op gemonteerd die op een bepaalde manier moeten worden afgesteld (sensoren, meetwielen). 91 NL Minimumdiepte van het loopvlak NL De minimumdiepte (S, afb. 93) van de groeven in het loopvlak dient op het punt met de grootste slijtage te worden gemeten: de dikte mag niet minder dan 2 mm bedragen en in elk geval niet minder dan de wettelijk voorgeschreven dikte in het land waarin de motor wordt gebruikt. Belangrijk Controleer regelmatig of er geen barsten of sneden in de banden zitten, vooral op de zijkanten, en of er geen verdikkingen of grote slijtageplekken op zitten die wijzen op schade aan de binnenkant van de band; vervang ze als ze ernstig beschadigd zijn. Haal steentjes of ander vuil dat in de groeven van de band zit, eruit. 92 afb. 93 Het motoroliepeil controleren (afb. 94) NL In het olievenstertje (1) op het deksel van de koppeling rechts van de motor kunt u zien hoeveel olie er in de motor zit. Controleer de olie als het voertuig perfect recht staat en de motor warm is; wacht enkele minuten nadat de je de motor hebt uitgezet, totdat de olie afgekoeld is. Het peil moet tussen de streepjes op het venstertje staan. Als er te weinig olie in zit, dient u de motorolie bij te vullen met SHELL Advance Ultra 4. Haal de vuldop (2 ) eraf en vul olie bij totdat het peil juist is. Steek de dop er weer op. 2 1 afb. 94 Belangrijk Laat de motorolie bijvullen en de oliefilters vervangen op de in de onderhoudstabel in het garantieboekje voorgeschreven tijdstippen door een dealer of een erkende garage. Multigrade Unigrade Viscositeit SAE 10W-40 De overige viscositeitswaarden in de tabel kunnen worden gebruikt als de gemiddelde temperatuur van het gebied waar de motorfiets wordt gebruikt, binnen de grenzen van het aangegeven bereik ligt. 10W 20W 20 30 40 20W–40 20W–50 15W–40 15W–50 10W–40 10W–30 –10 0 10 20 30 40 C 93 De bougies reinigen en vervangen (afb. 95) NL De bougies vormen een belangrijk element van het voertuig en dienen regelmatig te worden gecontroleerd. Dit is een vrij eenvoudige verrichting waarmee ook wordt gecontroleerd of de motor goed functioneert. Verwijder de linker kuiphelft, haal de doppen van de bougies en draai de bougies uit de motorkop met de bougiesleutel die in de gereedschapset zit. Controleer de kleur van de elektrode in het midden van de bougie: als de kleur overal even lichtbruin is, betekent dit dat de motor goed werkt. Als de bougies een andere kleur hebben of als er donkere korsten op zitten, vervangt u ze en breng je een erkende Ducati dealer hiervan op de hoogte. Controleer ook de slijtage van de elektrode in het midden; als er veel slijtage op zit, of de bougie ziet er glazig uit, dien je de bougie te vervangen. Controleer hoeveel ruimte er tussen de elektrodes zit; de voorgeschreven ruimte bedraagt: 0,6÷ 0,7 mm. Maak het tapgat in de kop zorgvuldig schoon en zorg dat er niets in de verbrandingskamer valt. Monteer de bougie weer in de kop en schroef deze helemaal aan. Aanhaalmoment: 20 Nm. Als u niet over een momentsleutel beschikt, moet na het handmatig aandraaien nog een extra draai van een halve slag worden gegeven met de bijgeleverde sleutel. Belangrijk Monteer geen bougies met een andere warmtegraad of met een andere schroefdraad. De bougie dient correct te worden aangeschroefd. 0,6÷0,7 mm Belangrijk Om de ruimte aan te passen, moet u voorzichtig de elektrode aan de zijkant verbuigen. Meer of minder ruimte kan niet alleen de prestaties van het voertuig verminderen, maar kan ook startmoeilijkheden veroorzaken of problemen op het minimumtoerental. Maak de elektrode en het porselein zorgvuldig schoon met een metalen borsteltje en controleer de dichting. afb. 95 94 De motor reinigen Om de metalen en gelakte delen mooi glanzend te houden, moet de motorfiets regelmatig gewassen en gereinigd worden. Hoe vaak hangt af van de manier waarop je ermee rijdt, en op welke wegen de motor rijdt. Gebruik er speciale, als het kan biologisch afbreekbare, producten voor en vermijd bijtende of schurende wasmiddelen of oplosmiddelen. Belangrijk Was de motor niet onmiddellijk nadat u ermee hebt gereden om "kringen" van te snel opdrogende producten op de nog warme oppervlakken te vermijden. Spuit niet met heet water of water onder hoge druk op de motor. Hogedrukreinigers kunnen de veerelementen, de velgen, de elektrische componenten, de dichtingen van de veerelementen, luchtopeningen en uitlaat laten vastlopen of ernstige onregelmatigheden veroorzaken, waardoor het voertuig onveilig wordt en niet meer aan de veiligheidsvereisten voldoet. Als sommige delen van de motor bijzonder vuil of vet blijken te zijn, gebruik dan een ontvettingsmiddel voor de reiniging, maar voorkom dat dit middel in contact komt met de aandrijfonderdelen (ketting, tandwiel, kroonwiel enzovoorts). Spoel het voertuig af met lauw water en droog alle oppervlakken met een zeem. Opgelet Na het wassen kunnen de remmen soms minder goed werken. Smeer geen vet of olie op de remschijven waardoor het remvermogen afneemt. Reinig de remschijven met een oplosmiddel dat geen vet bevat. Opgelet ST3S ABS reinig de meetwielen van het ABS-remsysteem zorgvuldig om de optimale werking van het systeem te garanderen. Gebruik geen bijtende producten om de meetwielen en sensoren niet te beschadigen. 95 NL De motor een lange tijd niet gebruiken NL Als de winter een lange tijd niet wordt gebruikt, raden wij aan het volgende te dien: de motorfiets helemaal reinigen; de brandstoftank aftappen (aftapdop en dichting eraf halen); breng vanaf de bougiehouders een beetje motorolie in de cilinders aan en draai de motor handmatig een paar slagen om het beschermende laagje over de binnenwanden te verdelen; de motorfiets op de hoofdstandaard zetten; de accu losmaken en eruit halen. Als de motorfiets langer dan een maand stilstaat, dient u de accu te controleren en eventueel op te laden. Bedek de motorfiets met een speciaal zeil dat de lak niet beschadigt en geen condens vasthoudt. Dit zeil kunt u bij Ducati Performance kopen. 96 Belangrijke waarschuwingen In sommige landen (Frankrijk, Duistland, Engeland, Zwitserland, enz.) zijn plaatselijke wettelijke milieu- en lawaaivoorschriften. Voer regelmatig de eventuele voorgeschreven controles uit en gebruik alleen originele onderdelen van Ducati die voldoen aan de voorschriften van de verschillende landen. TECHNISCHE KENMERKEN NL 535 370 165 1430 2070 906 Opgelet Het niet in acht nemen van de laadbeperkingen kan de bestuurbaarheid en het rendement van uw motorfiets negatief beïnvloeden, waardoor u de controle over het voertuig kunt verliezen 820 Gewichten Drooggewicht: 212,5 Kg / 468 Ibs in volgorde van versnelling zonder benzine (ST3); 201 Kg / 442 lbs zonder vloeistoffen en accu (ST3); 215,7 Kg / 475 Ibs in volgorde van versnelling zonder benzine (ST3S ABS); 204 Kg / 449 lbs zonder vloeistoffen en accu (ST3S ABS); Gewicht met volle lading: 420 Kg / 924 Ibs. 910 ÷ 930 1274 Afmetingen (mm) (afb. 96) afb. 96 97 Type dm3 (liter) Brandstoftank inclusief een reserve van 6 dm3 (liter) Loodvrije benzine met een octaangetal van 95 21 Motor en filter SHELL - Advance Ultra 4 3,9 Voor- e nachterremcircuit en koppeling Speciale vloeistof voor hydr.systemen SHELL - Advance Brake DOT 4 — Beschermmiddel voor elektrische contacten Spray voor de behandeling van elektr. circuits SHELL - Advance Contact Cleaner — Voorvork SHELL - Advance Fork 7.5 of Donax TA 0,504 (per steel) (ST3) 0,518 (per steel) (ST3S ABS) Koelvloeistofcircuit Antivriesmiddel SHELL - Advance Coolant of Glycoshell 35-40% + water 2,5 NL Brandstof Belangrijk Het is niet toegestaan additieven te gebruiken voor brandstof of smeermiddelen. 98 Motor Viertakt met twee in 90° in de lengte liggende "L" cilinders. Boring mm: 94. Slag mm: 71,5. Totale cilinderinhoud, cm3: 992. Compressieverhouding: 11,3±0,5:1. Maximaal vermogen op de as (95/1/CE): 75 kW - 102 CV bij 8.750 min–1. Max. koppel op de as (95/1/EG): 93 Nm (9,5 kgm) bij 7250 min–1. Maximumtoerental: 9.500 min–1. Schema van de desmodromische distributie (afb. 97) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Tuimelaar voor openen (of bovenste tuimelaar); regelaar bovenste tuimelaar; halve ringen; regelaar tuimelaar voor sluiten (of onderste tuimelaar); drukveer onderste drukveer; tuimelaar voor sluiten (of onderste tuimelaar); nokkenas; klep. 7 Belangrijk In geen enkele rijconditie mag men de voorgeschreven snelheidsbeperkingen overschrijden. Distributie Desmodromische distributie met drie cilinderkleppen bediend door zes tuimelaars (drie voor de opening en drie voor de sluiting) en door een verdeleras bovenaan. Motorasaandrijving met cilindertandwielen, poelies en tandriemen. 2 1 3 4 5 2 5 3 4 8 6 2 3 4 6 8 afb. 97 99 NL Prestaties NL U haalt de maximale snelheid bij elke versnelling als u de voorschriften voor het inrijden stipt naleeft en regelmatig het voorgeschreven onderhoud uitvoert. Ontstekingskaarsen Merk: CHAMPION Type: RG 4 HC. Voeding Indirecte elektronische MARELLI injectie. Doorsnede van de gasklep: 50 mm. Injectors per cilinder: 1 Gaten voor injectoren: 1 Benzinetoevoer: 95-98 RON. Frame Raamwerkconstructie: bovenste kooi inhardstalen buizen. Stuurhoek (op elke kant): 30° Balhoofdhoek: 24° Naloop: 102 mm. 100 Wielen Licht metalen velgen en drie spaken (ST3); Licht metalen velgen en vijf spaken (ST3S ABS). Vooraan Afmetingen: MT3.50x17" Achteraan Afmetingen: MT5.50x17" Beide wielen hebben een demontabele steekas. Bandenspanning Vooraan Radiale "tubeless" band. Afmetingen: 120/70-ZR17. Achteraan Radiale "tubeless" band. Afmetingen: 180/55-ZR17. Remmen ABS (ST3S ABS) Antiblokkeringssysteem van de remmen met gescheide werking, gecontroleerd door sensoren met hall effect, gemonteerd op beide wielen met lezing van fonische wielen: met mogelijkheid het ABS te desactiveren. Vooraan Met twee geperforeerde stalen schijven. Materiaal van de koppelingklok: aluminium. Remmateriaal: staal. Schijfdiameter: 320 mm. Hydraulisch bedieningsorgaan: hendel op rechterkant van stuur. Remoppervlak van de schijf: 88 cm2 Remklauwen met afzonderlijke zuigers. Merk: BREMBO Type: 30/34-4 zuigers. Wrijvingsmateriaal: Toshiba TT2802. Pomp type: PSC 16. Achteraan Met vaste geperforeerde stalen schijf. Schijfdiameter: 245 mm. Hydraulisch bedieningsorgaan: pedaal op rechterkant. Remoppervlak: 25 cm2 Remklauwen met afzonderlijke zuigers. Merk: BREMBO Type: P 34. Wrijvingsmateriaal: FERIT I/D 450 FF. Pomp type: PS 11. NL Opgelet De remvloeistof is corrosief. Als er toevallig remvloeistof in contact komt met de ogen of de huid, dient men deze met overvloedig stromend water te wassen. 101 Transmissie NL Frictie in olie bad wordt bediend met hendel aan de linker kant van het stuur. Overbrenging tussen motor en versnellingsas: tandwielen met kroontanden. Verhouding: 32/59. Constant mesh, 6 versnellingen met pedaal op linkerkant. Verhouding motortandwiel/koppelingstandwiel: 15/42. Totale verhoudingen: 1e 15/37 2e 17/30 3e 20/27 4e 22/24 5e 24/23 6e 28/24 Kettingoverbrenging tussen versnelling en achterwiel: Merk: DID Type: 525 HV. Afmetingen: 5/8"x5/16" Aant. schakels: 102. 102 Belangrijk De motorfiets is goedgekeurd met de hier vermelde verhoudingen die dus niet mogen worden gewijzigd. Indien u de motorfiets wilt aanpassen voor speciale parcoursen of wedstrijden, is Ducati Motor Holding S.p.A. bereid de verhoudingen te geven die afwijken van de standaard; wendt u in dat geval tot een officiële Ducatidealer of een erkende garage. Opgelet Als het achterste kroontandwiel moet worden vervangen, raadpleegt u een Dealer of een Erkende Garage. Als dit component niet correct wordt vervangen, kan dit uw veiligheid en die van de passagier ernstig in gevaar brengen en de motorfiets onherroepelijk beschadigen. Ophangingen Vooraan Hydraulische vork met omgekeerde telescoop uitgerust met een afstelsysteem van de veervoorspanning in de stangen. Diameter dragende buizen: 43 mm. Totale inveringslengte: 130 mm. Achteraan Progressieve inwerkingstelling door tuimelaar tussen frame en bovenste draaipunt van de schokdemper. De schokdemper met een apart reservoir, afstelbaar in de uitbeweging, in de compressie en de veervoorspanning, is aan de onderzijde om een stalen draaivork gedraaid. De achtervork draait rond de steekas die door de motor zit. Dit systeem maakt dit voertuig uiterst stabiel. Slag: 65 mm. Slag achterwiel: 148 mm. Beschikbare kleuren Jubileumrood Ducati cod. F_473.101 (PPG) (exclusief Californië, Canada, Japan); rood chassis, zwarte velgen, zwarte pijpen. NL Metallic donkergrijs Ducati cod. 653.6047 (exclusief Californië, Canada, Japan); Frame metaal kleurig, rode wielen, zilveren pijpen, bescherming van de tank in zelfde kleur. Glanzend zwart cod. 248.514 (PPG) (alleen Californië, Canada, Japan); zwart chassis, metaalkleurige velgen, pijpen in dezelfde kleur als de motorfiets. Uitlaat Gekatalyseerd volgens de milieuvoorschriften EURO 3. Uitvoering V.S.: niet gekatalyseerd 103 Elektrische uitrustingen NL De volgende belangrijkste componenten: Koplamp: lamp van het groot licht (HI) aan de linkerzijde van de koplamp is van het type: H9 (12V-65W). lamp van het dimlicht (LO) aan de rechterzijde koplamp is van het type: H7 (12V-55W). Standlicht lamp type: W3W ( 12V-3W). Elektrische bedieningen op het stuur: De achterste richtingaanwijzers x2: lamp type: R10W (12V-10W). De voorste richtingaanwijzers oranje van kleur x2: lamp type: R10W (12V-10W). Claxon. Schakelaars voor remlichten. Accu, 12V-10 Ah. Wisselstroomdynamo 12V-520W. Elektronische regelaar, beschermt met zekering van 40A aan de zijkant van de accu. Startmotor, 12V-0,7 kW. Achterste lamp en stoplicht lamp type: P21/5W (12V-5/21W). Nummerplaatverlichting: lamp type: W5W (12-5W). Opmerkingen Raadpleeg om de lampjes te vervangen de paragraaf "lampjes vervangen" op pag. 85. 104 ZEKERINGEN De hoofdzekeringendoos (afb. 98) zit op de linkerkant van het frame achter de koplamp. Om bij de hoofdzekeringendoos te komen, is het noodzakelijk de achterste bescherming van het instrumentenpaneel (op pag. 71) te demonteren. Men kan aan de zekeringen door eerst het deksel van de doos (1) te halen waarop de montage en de stroomsterkte zijn beschreven. Er zitten 8 zekeringen in de zekeringendoos. Alleen bij het model ST3 zijn twee van deze zekeringen reserve, en zijn herkenbaar door het woord SPARE gedrukt op de zekering zelf. De twee reserve zekeringen zijn 7,5 Ah. Ter bescherming van de relais van het injectiesysteem, voor het model ST3, bevinden zich onder het zadel (2, fig. afb. 100), drie zekeringen met de volgende karakteristieken: een zekering van 20 Ah Soket (contactdoos), een zekering van 20 Ah Injection (injectie) en een zekering van 3 Ah Supply Ecu CCN (centrale motor controle). Voor het vervangen moeten de kapjes (3, afb. 100) worden verwijderd. Voor het model ST3S ABS, ter bescherming van het ABS systeem, bevinden zich onder het zadel drie zekeringen (2, fig. 98), met de volgende karakteristieken: een zekering van 30 Ah Supply Ecu ABS (centrale ABS), een zekering van 20Ah Injection (injectie), en een zekering van 20 Ah Socket (contactdoos). Voor het vervangen moeten de kapjes (3, afb. 100) worden verwijderd. De zekering naast de accu (afb. 100) is die van de elektronische regelaar. Om aan deze zekering te kunnen, moet het beschermkapje (4) eerst eraf worden gehaald. Een doorgebrande zekering is herkenbaar aan de gebroken binnenste smeltdraad (5, afb. 99) NL Belangrijk Om mogelijke kortsluitingen te voorkomen, dient de zekering te worden vervangen terwijl de startsleutel op OFF staat. Opgelet Nooit zekeringen monteren met andere dan de voorgeschreven waarden. Als u dit voorschrift overtreedt, kunt u het elektrische systeem beschadigen of zelfs brand veroorzaken. 105 NL 1 4 afb. 98 afb. 99 2 5 5 3 GOED INTEGRO SLECHT QUEMADO afb. 100 106 afb. 101 Legenda bedradingschema elektrische leiding/ ontsteking ST3 1) De stuurschakelaar rechts 2) Sleutelcontact 3) Zekeringendoos 4) Zekeringen 5) Ventilator 6) Startmotor 7) startrelais 8) Accu 9) Zekering van de spanningsregelaar 10) Regelaar 11) Wisselstroomdynamo 12) Achterste richtingaanwijzer rechts 13) Achterlicht 14) Nummerplaatverlichting 15) Achterste richtingaanwijzer links 16) Stroomcontact 17) Brandstoftank 18) Injectierelais 19) Aansluiting automatisch testsysteem 20) Bobine verticale cilinder 21) Bobine horizontale cilinder 22) Bougie horizontale cilinder 23) Bougie verticale cilinder 24) Injectie horizontale cilinder 25) Injector verticale cilinder 26) Potentiometer luchtverdeelklep 27) Toerental/timing sensor 28) Sensor watertemperatuur 29) Snelheidssensor 30) Schakelaar zijstandaard 31) Neutraalschakelaar 32) Schakelaar oliedruk 33) Schakelaar remlicht achteraan 34) Ventilatorrelais 35) Start- en injectiesysteem. 36) Koppelingschakelaar. 37) Schakelaar remlicht vooraan 38) Sluitingverbinding 39) Stuurschakelaar links 40) Antidiefstalantenne 41) Luchttemperatuursensor 42) Instrumentenpaneel 43) Lichtenrelais. 44) Richtingaanwijzer voor links 45) Koplamp 46) Richtingaanwijzer vooraan re 47) Claxon 48) Sluiting hendelkabels 49) Voeding diagnosesysteem 50) Stepper motor 51) Lambdasonde 52) Bougie verticale cilinder 53) Bougie horizontale cilinder NL 107 Legenda bedradingschema elektrische leiding/ NL ontsteking ST3S ABS 1) De stuurschakelaar rechts 2) Sleutelcontact 3) Zekeringendoos 4) Zekeringen 5) Ventilator 6) Startmotor 7) startrelais 8) Accu 9) Zekering van de spanningsregelaar 10) Regelaar 11) Wisselstroomdynamo 12) Achterste richtingaanwijzer rechts 13) Achterlicht 14) Nummerplaatverlichting 15) Achterste richtingaanwijzer links 16) Stroomcontact 17) Brandstoftank 18) Injectierelais 19) Aansluiting automatisch testsysteem 20) Bobine verticale cilinder 21) Bobine horizontale cilinder 22) 1Bougie horizontale cilinder 23) 1Bougie verticale cilinder 24) Injectie horizontale cilinder 25) Injector verticale cilinder 26) Potentiometer luchtverdeelklep 27) Toerental/timing sensor 28) Sensor watertemperatuur 108 29) Connectie diagnose ABS 30) Schakelaar zijstandaard 31) Neutraalschakelaar 32) Schakelaar oliedruk 33) Schakelaar remlicht achteraan 34) Ventilatorrelais 35) Start- en injectiesysteem. 36) Koppelingschakelaar. 37) Schakelaar remlicht vooraan 38) Lambdasonde 39) Stuurschakelaar links 40) Antidiefstalantenne 41) Luchttemperatuursensor 42) Instrumentenpaneel 43) Lichtenrelais. 44) Richtingaanwijzer voor links 45) Koplamp 46) Richtingaanwijzer vooraan re 47) Claxon 48) Sluiting hendelkabels 49) Sluitingverbinding 50) Snelheidssensor achterwiel 51) Snelheidssensor voorwiel 52) ABS-besturing 53) 2Bougie horizontale cilinder 54) 2Bougie verticale cilinder 55) Voeding diagnosesysteem 56) Stepper motor Kabelkleuren: legenda P Roze G Groen W Wit O Oranje Y Geel B Blauw Bn Bruin R Rood V Paars Gr Grijs Lb Lichtblauw Bk Zwart Opmerkingen Het bedradingschema zit achteraan in dit boekje. ST3 NL Zekeringenhouder - nr. Beschrijving Waarde 1-9 Key-on 10 A 2-10 Positielicht, groot licht en dimlicht 15 A 3-11 Stop, claxon, richtingaanwijzers 20 A 4-12 Instrumentenpaneel 5A 5-13 Verwarmde hendels 5A 6-14 Ventilator 7,5 A 7-15 Reserve 7,5 A 8-16 Reserve 7,5 A a Voeding CCM 3A b Injectie 20 A c Stroomcontact 20 A 109 ST3S ABS NL Zekeringenhouder - nr. Beschrijving Waarde 1-9 Key-on 10 A 2-10 Standlichten, dimlichten, groot licht. 15 A 3-11 Richtingaanwijzers, claxon, stop 20 A 4-12 Instrumentenpaneel 5A 5-13 Verwarmde hendels 5A 6-14 Voeding CCM 3A 7-15 Key-on ECU ABS 10 A 8-16 Ventilator 7,5 A a Stroomcontact 20 A b Injectie 20 A c Voeding ABS 30 A 110 GEHEUGENSTEUNTJE VOOR ONDERHOUDSBEURTEN NL Km Naam Ducati Service Kilometerstand Datum 1000 10000 20000 30000 40000 50000 111 NL 112 Manuel d’utilisation et entretien DUCATISPORTTOURING ST3 ST3 S ABS F 1 F 2 Nous sommes heureux de vous accueillir parmi les Ducatistes et nous vous félicitons de l’excellent choix que vous venez de faire. Nous pensons que vous utiliserez votre moto non seulement comme moyen de transport habituel, mais également pour des longues randonnées : Ducati Motor Holding S.p.A. vous souhaite donc qu’elles soient toujours agréables et amusantes. Pour améliorer sans cesse le service que nous vous offrons, Ducati Motor Holding S.p.A. vous conseille de suivre de près les simples règles énoncées dans ce Manuel, tout particulièrement pour le rodage : vous serez ainsi sûrs que votre moto sera toujours en mesure de vous faire éprouver de sensations fortes. Contactez nos centres autorisés au service après-vente en cas de réparation, ou tout simplement pour un conseil. Amusez-vous bien! Remarque La Société Ducati Motor Holding S.p.A. décline toute responsabilité pour les erreurs pouvant s’être glissées au cours de la rédaction de ce Manuel. Toutes les informations y contenues s’entendent mises à jour à la date de l’impression. Ducati Motor Holding S.p.A. se réserve le droit d’apporter toute modification que le développement évolutif de ces produits puisse entraîner. Pour la sécurité, la garantie, la fiabilité et la valeur de votre motocycle Ducati n’utilisez que des pièces de rechange d’origine Ducati. Attention Ce manuel est partie intégrante du motocycle et, en cas de transfert de propriété, il devra être livré au nouvel acquéreur. 3 F SOMMAIRE Indications générales 6 Garantie 6 Symboles 6 Informations utiles pour rouler en sécurité 7 Conduite à pleine charge 8 Données d’identification 10 F Commandes pour la conduite 11 Position des commandes pour la conduite du motocycle 11 Tableau de bord 12 Afficheur à cristaux liquides (LCD) Fonctions principales 14 Afficheur à cristaux liquides (LCD) - Configuration/ affichage paramètres 16 Le système antidémarrage 25 Clés 26 Code card 27 Procédure de déblocage de l'antidémarrage électronique avec la poignée des gaz 28 Double des clés 29 Commutateur d'allumage et antivol de direction 30 4 Commutateur gauche 31 ST3S ABS 32 Levier d'embrayage 33 Commutateur droit 34 Poignée des gaz 35 Levier du frein avant 35 Pédale du frein arrière 36 Pédale de changement vitesse 36 Réglage position de la pédale de changement vitesses et frein arrière 37 Principaux éléments et dispositifs 39 Position sur le motocycle 39 Bouchon réservoir de carburant 40 Serrure de selle et élément porte-casque 41 Béquille latérale 42 Poignée de levage motocycle 43 Prise de courant 43 Béquille centrale 44 Rétroviseurs 45 Eléments de réglage fourche avant (ST3) 46 Eléments de réglage fourche avant (ST3S ABS) 47 Eléments de réglage amortisseur arrière (ST3) 49 Eléments de réglage amortisseur arrière (ST3S ABS) 51 Variation de l’assiette du motocycle 53 Mode d'emploi 55 Précautions pour la première période d’utilisation du motocycle 55 Contrôles avant la mise en route 57 Dispositif ABS (ST3S ABS) 58 Démarrage du moteur 59 Démarrage et mise en route du motocycle 61 Freinage 62 Système ABS (ST3S ABS) 62 Mise à l’arrêt du motocycle 64 Stationnement 64 Ravitaillement carburant 65 Accessoires en dotation 66 Principales opérations d’entretien 67 Dépose de l'habillage 67 Remplacement et nettoyage des filtres à air 74 Contrôle niveau liquide de refroidissement 75 Contrôle niveau liquide de freins et embrayage 76 Vérification de l’usure des plaquettes de freins 77 Lubrification des articulations 78 Réglage du câble des gaz 79 Charge de la batterie 80 Mise en tension de la chaîne de transmission 81 Graissage de la chaîne de transmission 82 Remplacement des ampoules d’éclairage 83 Assiette du phare 88 Réglage vertical du phare 88 Pneus 89 Contrôle niveau huile moteur 91 Nettoyage et remplacement des bougies 92 Nettoyage général 93 Inactivité prolongée 94 Consignes importantes 94 Caractéristiques techniques Encombrement 95 Poids 95 Ravitaillements 96 Moteur 97 Distribution 97 Performances 98 Bougies d'allumage 98 Alimentation 98 Cadre 98 Roues 98 Pneus 98 Système de freinage 99 Transmission 100 Suspensions 101 Système d’échappement 101 Coloris disponibles 101 Circuit électrique 102 95 Aide-mémoire pour l’entretien périodique 109 F 5 INDICATIONS GENERALES Garantie Dans votre intérêt et afin de garantir au produit une excellente fiabilité, nous vous conseillons vivement d’avoir recours à un Concessionnaire ou Atelier Agréé pour toute intervention exigeant une expérience technique particulière. Notre personnel, hautement qualifié, dispose de l’outillage nécessaire pour exécuter toute intervention dans les règles de l’art et, surtout, en utilisant uniquement des pièces d’origine Ducati : c’est là une garantie de parfaite interchangeabilité, de bon fonctionnement et de longévité. F Tous les motocycles Ducati sont livrés avec leur Carnet de Garantie. Cette garantie vient à déchoir si le motocycle est utilisé dans des compétitions sportives. Pendant la période de garantie aucun élément du motocycle ne devra subir d’interventions non conformes, ni modifications ou remplacements par d’autres non d’origine, sous peine de rendre immédiatement nul le droit de garantie. Symboles Ducati Motor Holding S.p.A. vous invite à lire très attentivement ce manuel, qui vous permettra de vous familiariser avec votre motocycle. De toute manière, si vous avez un doute n’hésitez pas à faire appel à un Concessionnaire ou Atelier Agréé. Les notions que vous apprendrez se révéleront fort utiles durant les voyages, que Ducati Motor Holding S.p.A. vous souhaite paisibles et ludiques, et vous permettront de compter à long terme sur les performances de votre motocycle. Ce manuel inclut des notes d’information avec des significations particulières : Attention Le non-respect des instructions indiquées peut créer une situation de risque et être préjudiciable à l’intégrité physique personnelle, même de manière grave, voire procurer la mort. Important Possibilité de porter préjudice au motocycle et/ou à ses composants. Remarque Notices complémentaires concernant l’opération en cours. Toutes les indications relativement à droite ou à gauche se rapportent à l’ordre de marche du motocycle. 6 Informations utiles pour rouler en sécurité Attention Lire avant d’utiliser la moto. Beaucoup d’accidents sont dus souvent à inexpérience de conduite du véhicule. Ne conduisez jamais sans permis ; pour utiliser la moto il faut être titulaire du permis de conduire “A”. Ne prêtez pas votre moto à des pilotes sans expérience, dépourvus de permis de conduire “A”. Le pilote et le passager doivent toujours porter des vêtements adéquats ainsi qu'un casque de protection. Ne portez pas des vêtements ni accessoires flottants, pouvant se prendre dans les commandes ou limiter la visibilité. Ne démarrez pas le moteur dans des endroits fermés. Les fumées d’échappement sont toxiques et peuvent procurer la perte de conscience voire la mort dans des délais très courts. Le pilote et le passager doivent appuyer leurs pieds sur les repose-pieds lorsque la moto roule. Pour être prêt à tout changement de direction ou à toute variation de la chaussée, le pilote doit maintenir toujours ses mains sur les demi-guidons, ainsi que le passager doit se tenir toujours, de ses deux mains, à la poignée. Respectez la législation et les règles nationales et locales. Respectez toujours les limitations de vitesse, là où elles sont signalées et, quoi qu’il en soit, ne dépassez jamais la vitesse que les conditions de visibilité, de la chaussée ainsi que de la circulation vous permettent d’atteindre. Signalez toujours et suffisamment à l’avance, avec les clignotants prévus à cet effet, tout changement de direction ou de voie. Se rendre bien visible en évitant de rouler dans “l’angle mort” des véhicules qui vous précèdent. Faites très attention aux croisements, en correspondance avec les sorties des aires privées ou parkings et sur les voies d’accélération des autoroutes. Eteignez toujours le moteur lorsque vous prenez de l’essence et veillez à ce qu’aucune goutte de carburant ne tombe sur le moteur ou sur le tuyau d’échappement. Ne fumez jamais pendant que vous faites le plein d’essence. Lorsque vous prenez de l’essence, vous pouvez respirer des vapeurs nuisibles à votre santé. Si des gouttes de carburant devaient tomber sur votre peau ou sur vos vêtements, lavezvous illico à l’eau et savon et changez de vêtements. Retirez toujours votre clé quand vous laissez votre moto sans surveillance. Le moteur, les tuyaux d’échappement et les silencieux demeurent longtemps chauds. Attention Le système d'échappement peut être encore chaud, même après avoir éteint le moteur ; veillez à ce qu'aucune partie du corps ne touche le système d'échappement et que le véhicule ne soit pas garé à proximité de matériaux inflammables (y compris le bois, les feuilles, etc.). Garez votre motocycle de manière à éviter tout risque de choc et en utilisant la béquille latérale/centrale. Ne le garez jamais sur un terrain irrégulier ou instable car il pourrait tomber. 7 F Conduite à pleine charge Votre motocycle a été conçu pour parcourir de longues distances à pleine charge, en toute sécurité et confort. La répartition des poids sur le motocycle est très importante afin de maintenir inaltérés ces niveaux de sécurité et d’éviter de se trouver en difficulté lors de manoeuvres rapides et soudaines ou en parcourant des chaussées déformées. Important Si les valises latérales sont montées, il est conseillé de ne pas dépasser la vitesse de 120 km/h avec votre motocycle.Cette vitesse doit être réduite davantage en cas de mauvaises conditions des pneus, de la chaussée et de visibilité. Renseignements sur la charge transportable Le poids total du motocycle en ordre de marche avec pilote, passager, bagage et accessoires ultérieurs, ne doit pas dépasser 420 Kg / 924 Ibs. Le poids du bagage tout seul ne doit tout à fait dépasser 23 kg, repartis comme suit (fig. 1fig. ) : 9 kg max. pour chaque valise latérale ; 5 kg max. pour la sacoche de réservoir. F fig. 1 8 Tachez de placer les bagages ou les accessoires les plus lourds dans une position du véhicule aussi basse et centrale que possible. Fixez fermement le bagage aux structures de la moto : un bagage mal fixé peut rendre le motocycle instable. Ne fixez pas d'éléments volumineux et lourds sur le guidon ni sur le garde-boue avant, puisque cela causerait une instabilité dangereuse au motocycle. N’insérez pas d’éléments à transporter dans les espaces du cadre, car ils pourraient gêner les organes en mouvement du motocycle. Si l'on roule avec les valises latérales montées (disponibles auprès du Service Pièces Détachées Ducati) : répartissez les bagages et les accessoires selon leur poids et positionnez-les de manière uniforme dans les valises latérales ; fermez chaque valise latérale avec sa serrure à clé. Veillez à ce que les pneus soient gonflés à la pression indiquée à la page. 89 et en bon état. F 9 Données d’identification Deux chiffres, identifiant respectivement le cadre (fig. 2) et le moteur (fig. 3), sont indiqués sur chaque motocycle Ducati. Cadre N° Moteur N° Remarque Ces chiffres identifient le modèle de votre motocycle et doivent être rappelés sur la commande de pièces détachées. fig. 2 F fig. 3 10 COMMANDES POUR LA CONDUITE 1 4 Attention Ce chapitre vous renseigne sur le positionnement et la fonction des commandes nécessaires à la conduite du motocycle. Lisez soigneusement cette description avant d’utiliser quelque commande que ce soit. Position des commandes pour la conduite du motocycle (fig. 4) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Tableau de bord Commutateur d'allumage et antivol de direction à clé Commutateur gauche Levier d'embrayage Pédale du frein arrière Commutateur droit Poignée des gaz Levier de commande frein avant Pédale de changement vitesses 8 7 3 2 6 9 5 F fig. 4 11 Tableau de bord (fig. 5.2 et fig. 5.1) 1) LCD - affichage à cristaux liquides (voir page14). 2) Boutons de commande A et B. Boutons utilisés pour l'affichage et la configuration de paramètres du tableau de bord. 3) Témoin antidémarrage électronique (jaune ambre). Le témoin reste allumé en cas de code clé erroné ou non reconnu ; il clignote au cas où un signal du système antidémarrage électronique aurait été rétabli avec la procédure de déblocage immobiliseur au moyen de la poignée des gaz (voir page 28). F Important Le tableau de bord est un instrument qui permet de faire le diagnostic du système d'injection/allumage électronique. N’utilisez jamais ces menus réservés à un personnel qualifié. En cas d'accès accidentel à cette fonction, positionnez la clé sur OFF et faites appel à un centre agréé Ducati pour effectuer les contrôles nécessaires. 4) Compte-tours (trs/mn). Indique le nombre de tours/minute du moteur. 12 2 3 1 km/h miles mph km/L mpgal 4 fig. 5.1 5) Témoin ABS (orange) (ST3 ABS). Il s’allume pendant quelques secondes lorsque la clé est tournée sur la position ON (CHECK), il s’éteint par la suite ; système anti-blocage de freinage (ABS) actif. Il s'allume et clignote pour signaler que le système ABS a été désactivé au moyen de le bouton du commutateur gauche (voir page 32). Important Lorsque le témoin ABS s'allume et reste fixe, il indique que le dispositif ABS ne sera pas disponible, sans pour autant compromettre l'efficacité du système de freinage ; nous vous conseillons d'avoir recours à un Concessionnaire ou à un Atelier Agréé. Une tension de la batterie insuffisante pourrait être une des causes probables, il est conseillé donc de la charger ; une autre cause possible pourrait être une panne du système. 2 3 1 ABS km/h miles mph km/L mpgal 5 4 fig. 5.2 F 13 Afficheur à cristaux liquides (LCD) - Fonctions principales Attention N'agissez sur le tableau de bord que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Ne jamais intervenir sur le tableau de bord lorsque vous roulez. 1) Témoin de température eau. Indique la température de l'eau de refroidissement du moteur. Important N’utilisez pas le motocycle lorsque la température atteint la valeur maximum sous peine d'endommager le moteur. 2) Horloge. F 3) Indicateur de vitesse. Indique la vitesse de marche du véhicule. 4) Afficheur auxiliaire. Affiche dans l'ordre les indications du compteur kilométrique, du totaliseur journalier, de la vitesse moyenne, de la consommation instantanée, de la consommation moyenne, de la consommation de carburant, de l'autonomie résiduelle et de la quantité de carburant restante. 5) Témoin EOBD (jaune ambre). S'il reste allumé fixe, il est utilisé par le boîtier électronique pour communiquer la présence d'erreurs et, dans certains cas, le blocage du moteur. Il est également utilisé comme repère visuel durant la procédure de déblocage immobiliseur au moyen de la poignée des gaz. S'il n'y pas d'erreurs, le témoin doit s'allumer lorsqu'on positionne le commutateur d'allumage sur ON et il doit s'éteindre au bout de quelques secondes (normalement 1.8 à 2 sec.). 6) Témoin clignotants de direction (vert). Il s'allume et clignote lorsqu'un témoin de direction est en service. 14 7) Témoin pression huile moteur (rouge). S'allume pour indiquer une pression d'huile moteur insuffisante. Il doit s'allumer lorsque le commutateur d'allumage est déplacé sur ON, mais doit s'éteindre quelques secondes après le démarrage du moteur. Cet avertisseur peut s'allumer brièvement si le moteur atteint une température élevée, mais il devrait s'éteindre lorsque le régime de rotation augmente. 1 2 13 3 12 0 Important N'utilisez pas le motocycle si le témoin (7) demeure allumé car vous pourriez porter préjudice au moteur. 8) Témoin point mort N (vert). S'allume si le sélecteur est au point mort. 9) Témoin feu de route (bleu). S'allume pour indiquer que le feu de route est allumé. 10) Témoin réserve carburant (jaune). S'allume quand le réservoir est en réserve, il n'y a qu'environ 6,5 litres de carburant. 11) Afficheur carburant. Cette fonction indique le niveau de carburant qui se trouve dans le réservoir du véhicule. Lorsque le dernier segment reste allumé (clignote), le témoin de réserve (10) s'allume. 11 10 9 1 km/h miles mph km/L mpgal 8 4 7 6 5 fig. 6 12) Témoin réglage vertical du phare. L'allumage du témoin signale que l'utilisateur est dans le mode de réglage vertical du phare. 13) Témoin entretien préventif. L'allumage du témoin signale que le motocycle a atteint le kilométrage établi pour l'entretien préventif. Le témoin clignotera pendant les 50 km qui suivent l'allumage. Par la suite, le témoin restera fixe. La remise à zéro du système sera effectuée par l'Atelier Agréé Ducati qui s'occupera de l'entretien. 15 F Afficheur à cristaux liquides (LCD) Configuration/affichage paramètres A l'allumage (clé de OFF à ON ou Key-ON), le tableau de bord effectue un contrôle de tous les instruments : aiguilles, afficheur et témoins (voir fig. 7). OFF CHECK 1 0 1 km/h miles mph km/L mpgal CHECK 2 F ON 0 1 km/h fig. 7 16 Indication température eau (fig. 8) Indique la température de l'eau de refroidissement du moteur. Lorsque la température descend au-dessous de 40 °C/ 104 °F, l’inscription”LO” apparaît sur l’afficheur en clignotant. Lorsque la température de l’eau est entre 40 °C/104 °F et 120°C/248°F, l’afficheur indique la température avec des valeurs fixes. Lorsque la température de l’eau est entre +121 °C /250 °F et +124 °C /255 °F, l’incription ”HI” apparaît sur l’afficheur en clignotant. Lorsque la température de l’eau est à +125 °C /257 °F, les tirets “- - -“ apparaissent sur l’afficheur en clignotant et simultanément le témoin EOBD (5, fig. 6) s’allume. fig. 8 Remarque Si le capteur qui relève la température est débranché, l’afficheur indique les tirets "- - -" et simultanément le témoin EOBD (5, fig. 6) s’allume. F 17 Fonction de réglage horloge Appuyez sur le bouton (A, fig. 5.1) pendant 2 secondes, l'inscription AM clignote. En appuyant à nouveau sur le bouton (B), l'inscription PM clignote ; en appuyant sur le bouton (B) on revient au pas précédent. Appuyez sur le bouton (A) pour confirmer la sélection et passer ainsi au réglage des heures qui commencent à clignoter. Utilisez le bouton (B) pour modifier l'indication de l'heure. Si l'on appuie sur le bouton (B) pendant plus de 5 secondes, les heures avancent plus rapidement. Appuyez sur le bouton (A) pour confirmer la sélection et passer ainsi au réglage des minutes. Utilisez le bouton (B) pour modifier l'indication des minutes. Si l'on appuie sur le bouton (B) pendant plus de 5 secondes, les heures avancent plus rapidement. Appuyez sur le bouton (A) pour confirmer la sélection et quitter le mode de réglage horloge, en retournant à la fonctionnalité normale. F Visualisation des fonctions de l'afficheur auxiliaire (fig. 9) En appuyant sur le bouton (B, fig. 5.1), clé sur ON, on effectue un défilement du type séquentiel des fonctions suivantes : - Compteur kilométrique - Totaliseur journalier (TRIP) - Vitesse moyenne - Consommation instantanée - Consommation moyenne - Consommation de carburant - Autonomie résiduelle - Niveau de carburant digital 18 km miles km miles COMPTEUR KILOMÉTRIQUE TOTALISEUR JOURNALIER (TRIP) km/h mph km/L mpgal km/L mpgal L gal km miles L gal VITESSE MOYENNE CONSOMMATION INSTANTANÉE CONSOMMATION MOYENNE CONSOMMATION DE CARBURANT AUTONOMIE RÉSIDUELLE NIVEAU DE CARBURANT DIGITAL fig. 9 Fonction "Compteur kilométrique" (fig. 10) Indique la distance totale parcourue par le véhicule. Fonction "Totaliseur journalier (TRIP)" (fig. 10) Indique la distance parcourue depuis la dernière mise à zéro. Il est possible de mettre à zéro ce paramètre en sélectionnant cette fonction et en appuyant sur le bouton (A, fig. 5.1) pendant 2 secondes au moins. Au bout de 9999.9 km (ou milles) l'afficheur se met à zéro automatiquement. Fonction "Vitesse moyenne" (fig. 10) Indique la vitesse moyenne de conduite du véhicule. Le calcul de la vitesse moyenne se fait à partir de la dernière mise à zéro du "Totaliseur journalier (TRIP)”. Une fois la vitesse de 280 km/h (174 mph) atteinte, l'afficheur indiquera les tirets "---". Fonction "Consommation instantanée" (fig. 10) Véhicule en mouvement et moteur démarré, l'afficheur indiquera la donnée numérique de la consommation instantanée. Si le véhicule n'est pas en mouvement mais le moteur est démarré, l'afficheur indiquera des tirets fixes "--.-". Moteur coupé et véhicule à l'arrêt, l'afficheur indiquera "0.0". km miles km miles km/h mph F km/L mpgal fig. 10 19 Fonction "Consommation moyenne" (fig. 11) Véhicule en mouvement et moteur démarré, l'afficheur indiquera la donnée numérique de la consommation moyenne. A réaction de la remise à zéro du "Totaliseur journalier " (TRIP) l'afficheur indiquera les tirets "--.-" et mettra à jour la donnée au bout de 2 km parcourus. Lorsque le véhicule est à l'arrêt ou arrêté moteur en marche, l'afficheur indiquera la dernière donnée mémorisée jusqu'à la nouvelle mise à jour. Fonction "Consommation en carburant" (fig. 11) Indique la consommation de carburant du véhicule durant la marche. Le calcul se fait à partir de la dernière mise à zéro du "Totaliseur journalier (TRIP)". Dès que l'on atteint la valeur de 9999,9 litres (2.201.9 gal. U.K. - 2641.9 gal. USA), l'afficheur indiquera les tirets "- -. -". F 20 km/L mpgal L gal fig. 11 Fonction "Autonomie résiduelle" (fig. 12) Indique la distance que le véhicule peut encore parcourir. Lorsque le véhicule est complètement à l'arrêt ou qu'il est immobile mais son moteur tourne, l'afficheur indiquera la dernière donnée mémorisée jusqu'à la nouvelle mise à jour. Si le système est dans cette fonction, lorsque le témoin RESERVE DE CARBURANT (10, fig. 6) s'allume, le système affiche les tirets "--.-" pendant le temps que le témoin reste allumé. Remarque La transmission de la donnée est mise à jour toutes les 10 secondes. Fonction "Niveau de carburant digital" (fig. 12) Indique la quantité de carburant restante dans le réservoir du véhicule. Dès que le témoin RESERVE DE CARBURANT (10, fig. fig. 6) s'allume, l'afficheur indiquera les tirets "- -. -" et le symbole de la pompe à carburant clignotera. Allumage témoin de bas niveau de carburant : 6 litres de carburant encore à l'intérieur du réservoir. km miles L gal fig. 12 Dès que le témoin RESERVE DE CARBURANT (10, fig. 6) s'allume, l'afficheur indiquera les tirets "- -. -" et le symbole de la pompe à carburant clignotera. Véhicule en mouvement et moteur démarré, l'afficheur indiquera la donnée numérique d'autonomie résiduelle. Si le véhicule n'est pas en mouvement mais le moteur est démarré ou que le véhicule n'est pas en mouvement et le moteur aussi est coupé, l'afficheur indiquera la dernière donnée mémorisée jusqu'à la nouvelle mise à jour de la donnée. 21 F Réglage vertical du phare (fig. 13.1 - fig. 13.2) Cette fonction permet de régler verticalement l'orientation du phare avant. Pour accéder à cette fonction, tenez le bouton (B, fig. 5.1) enfoncé et tournez la clé sur la position ON ; l'afficheur indiquera une valeur (fig. 13.2) qui identifie la position du phare et l'indicateur de réglage vertical du phare s'allumera à l'afficheur (12,fig. 6). La plage du réglage vertical du phare est 3 à -3, soit 7 positions au total (3, 2, 1, 0, -1, -2, -3). fig. 13.1 F 22 Pour le déplacement vers le bas appuyez sur le bouton (A, fig. 5.1), pour le déplacement vers le haut appuyez sur le bouton (B, fig. 5.1). L'afficheur présente également, à gauche du chiffre, des "tirets de repère" fixes indiquant si la position est supérieure ou inférieure par rapport au "0", (ils clignotent, par contre, pendant le mouvement pour indiquer si le phare se déplace vers le haut ou vers le bas). Pour quitter la fonction, il faut tourner la clé en position OFF. A chaque sortie de la fonction, la position du phare choisie sera mise en mémoire. Remarque Lorsqu'on se trouve dans cette fonction, l'allumage du véhicule est neutralisé. F fig. 13.2 23 Fonction sélections spéciales : modèle du véhicule et unité de mesure (fig. 14 ) Le boîtier électronique dialogue en mode automatique avec le tableau de bord et lui transmet le modèle du véhicule et l'unité de mesure corrects à visualiser sur l'afficheur ; pour forcer la modification de ces paramètres, appuyez simultanément sur les boutons (A, fig. 5.1) et (B, fig. 5.1) et tournez le commutateur à clé de OFF à ON. L'afficheur présente le modèle du véhicule et la version en clignotement. Appuyez sur le bouton (B) pour afficher en mode séquentiel toutes les configurations possibles. Pour mémoriser la sélection, appuyez sur le bouton (A) pendant 5 secondes au moins, jusqu'à ce que le sigle OFF apparaisse à l'afficheur ; tournez ensuite le commutateur à clé sur OFF. Remarque Lorsqu'on se trouve dans cette fonction, l'allumage du véhicule est neutralisé. F fig. 14 24 Fonction éclairage de fond L'éclairage de fond du tableau de bord est actif uniquement si le feu de position ou les phares sont allumés. Dans ce cas, le tableau de bord, grâce à des capteurs qui relèvent l'intensité de lumière et la température ambiante, met en ou hors service automatiquement l'éclairage de fond. Fonction luminance des témoins Cette fonction est active uniquement si le feu de position ou les feux sont allumés. L'intensité des témoins est réglée automatiquement sur le tableau de bord selon l'intensité de lumière extérieure relevée. Fonction coupure automatique des phares Cette fonction permet de réduire la consommation de la batterie, en réglant automatiquement la coupure des phares. Le dispositif se met en marche dans deux cas : - premièrement, si l'on commute la clé de OFF à ON sans démarrer le moteur. Au bout de 60 secondes le phare est désactivé ne se rallumant que lorsqu'on redéplace la clé de OFF / à ON. - Deuxièmement, après la normale utilisation de la moto, feux éclairés, si le moteur est mis à l'arrêt PAR le contacteur d'ARRET MOTEUR (2, fig. 21). Au bout de 60 secondes, après extinction du moteur, le phare sera désactivé et réactivé uniquement lors du redémarrage du moteur. Remarque Même en phase de démarrage, le système éteint les phares et il les rallume uniquement lorsque le moteur est mis en route ou de toute façon lorsqu'on relâche le bouton (3, fig. 21). Le système antidémarrage En vue d'augmenter la protection contre le vol, le motocycle est doté d'un système électronique de blocage du moteur (IMMOBILIZER), s'activant automatiquement chaque fois que le tableau est mis hors service. En effet chaque clé abrite dans sa poignée un dispositif électronique jouant le rôle de moduler le signal transmis lors du démarrage d'une antenne spéciale incorporée dans le commutateur. Le signal modulé constitue le "mot de passe", toujours différent à chaque démarrage, par lequel le boîtier électronique reconnaît la clé et ce n'est qu'à cette condition qu'elle autorise le démarrage du moteur. 25 F Clés (fig. 15) Le motocycle est livré avec : - n° 1 clé ROUGE (A) - n° 2 clés NOIRES (B) Attention La clé rouge est revêtue d’un capuchon en caoutchouc pour la préserver en bonnes conditions, en évitant le contact avec d'autres clés. Retirez cette protection uniquement en cas de nécessité. Les clés noires sont les clés d'usage courant et servent pour : - le démarrage ; - le bouchon du réservoir de carburant ; - la serrure de la selle. La clé rouge joue le même rôle que les clés B, mais en plus elle permet d'effacer et de programmer à nouveau, le cas échéant, d'autres clés noires. F Remarque Les trois clés sont dotées également d'une plaquette (1) reportant le numéro d'identification des clés. Attention Répartissez les clés et rangez la plaquette (1), et la clé rouge, dans un endroit sûr. Il est conseillé d'utiliser toujours la même clé noire pour le démarrage du motocycle. B A Attention Des coups violents pourraient endommager les composants électroniques se trouvant dans la clé. 1 26 fig. 15 Code card Une CODE CARD (fig. 16) est fournie avec les clés. Cette carte porte le code électronique (A, fig. 17) à utiliser en cas de démarrage d’urgence et donc d'allumage raté après le key-ON. Attention La CODE CARD doit être rangée dans un endroit sûr. Il est conseillé de garder toujours sur soi le code électronique, figurant sur la CODE CARD, du fait qu'il pourrait s'avérer nécessaire de débloquer le moteur via la procédure avec la poignée des gaz (voir page 28). Cette procédure permet donc à l'usager, en cas de problèmes à l'antidémarrage électronique, de désactiver la fonction "blocage du moteur" signalée par l'allumage du témoin jaune ambre EOBD (5, fig. 6). fig. 16 A F fig. 17 27 Procédure de déblocage de l'antidémarrage électronique avec la poignée des gaz 1) Positionnez la clé de contact sur ON, puis tournez à fond la poignée des gaz et tenez-la tournée. F Le témoin EOBD (5, fig. 6) 's'éteint après une durée préfixée de 8 secondes. 2) Lorsque le témoin EOBD s'éteint, relâchez la poignée. 3) Le témoin EOBD se rallumera en clignotant. Introduisez maintenant le code électronique de déblocage indiqué sur la CODE CARD livrée au client par le concessionnaire lors de la livraison du motocycle. 4) Comptez un nombre de clignotements du témoin EOBD, équivalent au premier chiffre du code secret. Ouvrez complètement la poignée des gaz pendant 2 secondes, et ensuite relâchez-la. L'introduction d'un chiffre est ainsi effectuée et reconnue et le témoin EOBD s'allume et reste dans cet état pendant un temps préétabli de 4 secondes. Répétez cette opération jusqu'à l'introduction du dernier chiffre du code. Au cas où l'on n'utiliserait pas la poignée des gaz, le témoin EOBD clignotera 20 fois, puis il s'allumera et restera fixe ; il faudra répéter la procédure à partir du point (1). 5) Au relâchement de la poignée des gaz, dans la mesure où le code introduit est exact, deux situations peuvent se vérifier : A) le témoin EOBD s'allume et clignote pour signaler que le déblocage a abouti. Le témoin revient à son état normal (éteint) après 4 secondes, ou si les tours du moteur dépassent la valeur de 1000 trs/mn ; 28 B) le témoin IMMO (3, fig. 5.2 et fig. 5.1) clignote jusqu'à ce que les tours moteurs dépassent les 1000 trs/mn, ou bien jusqu'au redémarrage du moteur. 6) Si le code introduit N'est PAS exact, les témoins EOBD et IMMO demeurent allumés et l'on peut répéter les opérations à partir du point 2 pour un nombre de fois illimité. Remarque Au cas où la poignée des gaz serait relâchée à contretemps, le témoin se rallume, il faudra donc ramener la clé sur OFF et répéter la séquence à partir du point (1). Fonctionnement Chaque fois que la clé du commutateur est tournée de ON à OFF, le système de protection active le blocage du moteur. Lors du démarrage du moteur, en tournant la clé de OFF à ON (Key-ON) : 1) si le code est reconnu, le témoin IMMO, placé sur le tableau de bord, émet un bref clignotement ; le système de protection a reconnu le code de la clé et désactive le blocage du moteur. En appuyant sur le bouton de démarrage moteur, le moteur se met en route. 2) Si le témoin IMMO demeure allumé, le code n'est pas reconnu. Dans ce cas, il est conseillé de remettre la clé dans la position OFF et ensuite à nouveau sur ON ; si le blocage persiste, essayez à nouveau avec l'autre clé noire en dotation. S'il est encore impossible de faire démarrer le moteur, faites appel au réseau d'assistance DUCATI. 3) Si le témoin IMMO clignote, cela signifie qu'un signal du système anti-démarrage électronique (immobiliseur) a été rétabli (par exemple avec la procédure de déblocage au moyen de la poignée des gaz). Double des clés En cas de demande de clés supplémentaires, adressezvous au réseau d'assistance DUCATI en apportant toutes les clés à disposition ainsi que la CODE CARD. Le réseau d'assistance DUCATI effectuera la mémorisation (jusqu'à un maximum de 8 clés) de toutes les nouvelles clés ainsi que de celles déjà en possession du client. Le réseau d'assistance DUCATI pourra demander au Client de démontrer qu'il est le propriétaire du motocycle. Les codes des clés non présentées au cours de la procédure de mémorisation sont effacés de la mémoire, comme garantie que les clés éventuellement perdues ne seront plus en état de mettre en marche le moteur. Remarque En cas de changement de propriétaire du motocycle, il est impératif que le nouveau propriétaire entre en possession de toutes les clés et de la CODE CARD. F Important En cours de procédure utilisez toujours la même clé. L'utilisation de clés différentes pourrait empêcher le système de saisir le code de la clé de contact insérée. 29 Commutateur d'allumage et antivol de direction (fig. 18) Situé devant le réservoir, il a quatre positions : A) ON : met en circuit l'éclairage et le moteur ; B) OFF : met hors circuit l'éclairage et le moteur ; C) LOCK : la direction est bloquée ; D) P: feu de position allumé et direction verrouillée. B A C D Remarque Pour déplacer la clé dans les deux dernières positions, il faut l’enfoncer et ensuite la tourner. Les positions (B), (C) et (D) permettent l’extraction de la clé. fig. 18 F 30 Commutateur gauche (fig. 19.2 et fig. 19.1) 1) Inverseur, commande de sélection feux, à deux positions : position = feu de croisement allumé ; position = feu de route allumé. 2) Bouton = clignotant de direction à trois positions : position centrale = éteint ; position = virage à gauche ; position = virage à droite. Pour désactiver l'indicateur, appuyez sur le levier de commande une fois revenu au centre. 3) Bouton = avertisseur sonore. 4) Bouton = appel de phare. 1 4 2 3 fig. 19.1 F 31 ST3S ABS 5) Bouton = ABS désactivé. Pour désactiver le système ABS, appuyez sur le bouton pendant plus de 3 secondes, jusqu'à ce que son témoin orange s’allume et clignote au tableau de bord. Relâchez le bouton ABS. 1 4 5 Remarque En maintenant la pression sur le bouton pendant plus de 5 secondes ou en le relâchant avant allumage du témoin ABS, le système reste actif. 2 3 Attention Cette opération doit se réaliser seulement lorsque le véhicule est à l’arrêt (clé sur ON). F Remarque Le témoin orange continue à clignoter pour signaler que le système ABS a été désactivé. Remarque Le système ABS se rétablit automatiquement en tournant la clé sur la position OFF ; à l’allumage qui suit (clé sur ON), il sera réactivé. 32 ST3S ABS fig. 19.2 3 4 2 1 Levier d'embrayage (fig. 20) Le levier (1) qui commande le débrayage est équipé d'une molette (2) servant à régler l'écart entre ce levier et la poignée sur le guidon. Pour réaliser ce réglage, relâchez complètement le levier (1) et tournez la molette (2) sur l’une des quatre positions prévues. La position n° 1 correspond à la distance maximale entre le levier et la poignée, alors que la position n° 4 correspond à la distance minimale. Quand vous tirez le levier (1), vous coupez le mouvement que le moteur transmet à la boîte de vitesses et donc à la roue motrice. De ce fait, son utilisation est très importante dans toutes les phases de la conduite du motocycle, tout particulièrement au départ. 2 Attention Le réglage du levier d'embrayage doit s'effectuer motocycle à l'arrêt. Important Une utilisation appropriée de ce dispositif prolongera la vie du moteur et évitera de porter préjudice aux organes de transmission. 1 F Remarque Il est possible de démarrer le moteur avec la béquille latérale dépliée et le sélecteur au point mort, ou bien avec un rapport engagé, en tirant le levier d'embrayage (dans ce cas la béquille latérale doit être repliée). fig. 20 33 Commutateur droit (fig. 21) 1) Bouton = feux de détresse Si appuyé, active en même temps tous les clignotants. Pour désactiver les feux de détresse appuyez sur le bouton à nouveau. 2 4 2) Interrupteur DE MISE A L'ARRET MOTEUR à deux positions : position (RUN) = marche; position (OFF) = arrêt du moteur. Attention Cet interrupteur sert surtout en cas d’urgence pour mettre rapidement le moteur à l’arrêt. Après l'arrêt, ramenez le commutateur en position pour procéder à la mise en route du motocycle. F Important Rouler lorsque les feux sont allumés, arrêter le moteur avec l'interrupteur (2) et laisser la clé de contact sur ON, peut occasionner l'épuisement de la batterie, du fait que les feux demeurent allumés. 3) Bouton 34 = démarrage moteur. 1 3 fig. 21 Le levier de commande est doté d'une molette (2) pour le réglage de la distance du levier par rapport à la poignée du guidon. Pour réaliser ce réglage, relâchez complètement le levier (1) et tournezla molette (2), sur l’une des quatre positions prévues. Prendre en compte que : la position n° 1 correspond à la distance maximale entre le levier et la poignée, alors que la position n° 4 correspond à la distance minimale. 1 3 2 Levier du frein avant (fig. 22) Pour actionner le frein avant, tirez le levier (1) vers la poignée. Un effort minimum de votre main suffit pour actionner ce dispositif car le fonctionnement est hydraulique. 4 Poignée des gaz (fig. 22) La poignée des gaz, main droite du guidon, commande l’ouverture des soupapes du corps à papillons. Une fois relâchée, la poignée revient automatiquement à sa position initiale de ralenti. 2 1 F Attention Le réglage du levier de frein avant doit se faire motocycle à l'arrêt. Attention Avant d’utiliser ces commandes, lisez les instructions énoncées à la page 62. fig. 22 35 Pédale du frein arrière (fig. 23) Pour actionner le frein arrière, appuyez votre pied sur la pédale (1). Le système de commande est de type hydraulique. 1 fig. 23 F Pédale de changement vitesse (fig. 24) La pédale de changement vitesse a une position de repos centrale N avec rappel automatique et deux mouvements : en bas = pousser la pédale vers le bas pour passer la 1e vitesse et pour rétrograder. Avec cette manoeuvre le témoin N au tableau de bord s’éteint ; en haut = en levant la pédale, vous passerez la 2e vitesse et ensuite la 3e, 4e, 5e et 6e vitesse. A chaque déplacement de la pédale correspond un seul passage de vitesse. 6 5 4 3 2 N 1 fig. 24 36 Réglage position de la pédale de changement vitesses et frein arrière (fig. 25, fig. 26) Pour seconder toutes exigences de conduite du pilote, on peut modifier la position des pédales de changement vitesses et de frein arrière, face au repose-pied correspondant. Pour modifier la position de la pédale de changement vitesse, procédez comme suit : immobilisez la tige (1) et desserrez les contre-écrous (2) et (3). Remarque L'écrou (2) a un filetage à gauche. Tournez la tige (1), à l'aide d'une clé à ouverture fixe sur le côté hexagonal, jusqu'à obtenir la position voulue de la pédale. Serrez les deux contre-écrous contre la tige. fig. 25 F 37 Pour modifier la position de la pédale du frein arrière, procédez comme suit : Desserrez le contre-écrou (4). Tournez la vis de butée (5) réglant le débattement de la pédale jusqu'à la position voulue. Serrez le contre-écrou (4). En agissant manuellement sur la pédale, il faut constater un léger débattement à vide de celle-ci (env. 1,5÷2 mm), avant que l'action de freinage se produise. Si cela n'est pas le cas, il faut modifier la tige de commande du maître-cylindre de la manière suivante : Desserrez le contre-écrou (6) sur la tige de commande du maître-cylindre. Vissez la tige de commande sur l'articulation (7) pour augmenter le jeu ou dévissez-la pour le réduire. Serrez le contre-écrou (6) et vérifiez le jeu de nouveau. F 38 6 4 7 5 fig. 26 PRINCIPAUX ELEMENTS ET DISPOSITIFS 6 7 1 4 2 9 Position sur le motocycle (fig. 27) 1) Bouchon réservoir de carburant 2) Serrure de selle et élément porte-casque 3) Béquille latérale 4) Poignée d'arrimage du motocycle 5) Béquille centrale 6) Rétroviseurs 7) Dispositifs de réglage fourche avant 8) Dispositifs de réglage amortisseur arrière 9) Prise de courant 10) Catalyseur 7 8 7 3 10 5 1 2 6 8 fig. 27 39 F Bouchon réservoir de carburant (fig. 28) 1/4 Ouverture Levez le cache (1) de protection et insérez la clé dans la serrure. Tournez la clé de 1/4 de tour dans le sens des aiguilles d’une montre pour déverrouiller la serrure. Levez le bouchon. OPEN 0 1 Fermeture Refermez le bouchon, la clé insérée, et emboîtez-le dans son logement. Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à sa position d’origine et sortez-la. Refermez le cache (1) de protection serrure. Remarque Le bouchon peut être fermé uniquement si la clé est insérée. F Attention Après avoir pris de l’essence (voir page 65), veillez toujours à ce que le bouchon soit parfaitement en position et bien fermé. 40 fig. 28 Serrure de selle et élément porte-casque CLO SE N Ouverture (fig. 29) Introduisez la clé dans la serrure (4) et tournez-la dans le sens des aiguilles d’une montre de presque 1/4 de tour jusqu'au levage de la partie arrière de la selle. Sortez la selle de ses arrêtoirs (1) avant en la tirant à l'arrière. A la partie arrière du dégagement en dessous de la selle vous trouverez le lacet d’ancrage du casque (2) (voir page 66). Faites passer le lacet dans le casque et introduisez l'extrémité du lacet dans l'un des deux crochets (3). Laissez pendre le casque à l’extérieur (fig. 30) et remontez la selle pour le fixer. 0 0 O PE 1 1 1 4 fig. 29 Attention Ce dispositif sert à assurer le casque lorsque le motocycle est garé. Ne laissez pas le casque pendre quand vous roulez ; cela pourrait gêner les manoeuvres de conduite et occasionner la perte du contrôle du motocycle. Fermeture Veillez à ce que tous les éléments soient bien placés et fixés dans le dégagement sous la selle. Introduisez les extrémités avant du fond de selle sous le tube en U du cadre et appuyez sur l’extrémité arrière de la selle jusqu’à entendre le cliquetis de verrouillage de la serrure. Veillez à ce que la selle soit solidement fixée au cadre et sortez la clé de la serrure. F 2 3 fig. 30 41 Cadenas antivol (fig. 31) Au-dessous de la selle se trouve le cadenas antivol (1). Retirez l'élément élastique (2) pour sortir le cadenas. Utilisez ce cadenas en tant que dispositif supplémentaire à l'antivol de direction lorsque vous garez votre motocycle dans un lieu qui n'est pas trop sûr. Attention L'utilisation de cadenas et verrouillages, empêchant le motocycle de rouler (ex. verrouillage du disque ou de la couronne, etc.) est très dangereuse. Cela peut être préjudiciable au bon fonctionnement du motocycle et à l'intégrité physique de pilote et passager. 2 F Béquille latérale (fig. 32) Important Utilisez la béquille latérale pour soutenir le motocycle uniquement lors de courts arrêts. Avant d’utiliser la béquille latérale, assurez-vous que la consistance et la planéité de la surface d’appui sont adaptées. Des terrains mouvants ou graveleux, du goudron rendu mou par la chaleur, etc. peuvent occasionner de mauvaises chutes au motocycle garé. Si le terrain est en pente, garez toujours la moto avec sa roue arrière à la partie aval. Pour utiliser la béquille latérale, appuyez votre pied sur la béquille (1) - en tenant de vos deux mains le guidon du motocycle - jusqu’à l’amener à la position de son extension maximale. Inclinez le motocycle jusqu’à ce que l’extrémité de la béquille soit en appui sur le sol. Attention Ne restez pas assis sur le motocycle garé avec sa béquille latérale. Pour ramener la béquille en position de "repos" (position horizontale), inclinez le motocycle à droite en levant la béquille (1) avec le dos de votre pied. 1 fig. 31 42 Remarque Il est conseillé de contrôler périodiquement le bon fonctionnement du système de maintien - se composant de deux ressorts à traction, l'un à l'intérieur de l’autre - et du capteur de sécurité (2). Remarque Il est possible de démarrer le moteur avec la béquille dépliée et le sélecteur au point mort, ou bien avec un rapport engagé, en tirant le levier d'embrayage (dans ce cas la béquille doit être repliée). Poignée de levage motocycle Afin de favoriser le placement du motocycle sur la béquille centrale, ou afin de le soutenir lorsqu'il faut le manoeuvrer un petit peu pour le garer, utilisez la poignée (1, fig. fig. 33) ancrée à la platine de support du repose-pieds passager main gauche. Tournez la poignée vers l'extérieur pour pouvoir l'amener en position de travail. L'utilisation terminée, relâchez la poignée qui revient automatiquement à sa position de repos. Prise de courant Le motocycle est doté d'une prise de courant spécifique (2, fig. 33) pour alimenter les accessoires réservés. Cette prise est protégée par un fusible de 20A. fig. 32 F 2 1 fig. 33 43 Béquille centrale Pour garer de manière stable le motocycle, utilisez toujours la béquille centrale (1, fig. 34). Sa structure permet de soutenir le motocycle même en condition de pleine charge. 1 Attention Avant d'utiliser la béquille centrale, assurez-vous que la consistance et la planéité de la surface d’appui sont adaptées. F Tenez la poignée gauche de votre main gauche et la poignée d'arrimage (2, fig. 35) de l'autre main. Appuyez votre pied droit sur la surface d'appui (3) de la béquille centrale, jusqu'à l'amener au contact du sol. En même temps, à l'aide de la poignée de service, tirez le motocycle en arrière et vers le haut. Pour ramener la béquille centrale en position de repos, il suffit de pousser le motocycle en avant en le tenant par les demi-guidons, jusqu'à ce que la roue arrière touche au sol. La béquille revient en position automatiquement. Attention Avant de redémarrer, vérifiez toujours que la béquille centrale se trouve en position de repos. Il est conseillé de contrôler périodiquement le bon fonctionnement du système de retenue de la béquille (se composant de deux ressorts à traction, l’une à l’intérieur de l’autre). 44 3 fig. 34 2 3 fig. 35 Rétroviseurs (fig. 36) Chaque rétroviseur du motocycle se compose de deux éléments, unis par un ressort intérieur spécial, permettant une rotation contrôlée du rétroviseur, vis-à-vis de la bulle, en cas de choc. Après le déplacement, ce ressort ramène le rétroviseur à sa position d'origine. A Remarque Les rétroviseurs ne doivent jamais être pliés : le ressort interne n'étant qu'un élément de maintien plus sûr. Important Au cas où l'un des deux éléments se détacherait, faites appel à un Concessionnaire ou Atelier Agréé pour la réparation ou le remplacement du rétroviseur. B fig. 36 Attention Ne roulez pas sans rétroviseurs : l'absence de visibilité à l'arrière peut occasionner de graves accidents. F Les verres des rétroviseurs sont bifocaux afin d'obtenir une visibilité plus dégagée du champ visuel arrière, sans angles morts : A) surface interne = image réfléchie réelle ; B) surface externe = image réfléchie agrandie. Attention Les objets réfléchis sont plus près qu'il paraît. Ce phénomène est amplifié sur la surface externe (B). 45 Eléments de réglage fourche avant (ST3) La fourche du motocycle n'est réglable qu'en phase de précontrainte. A Le réglage se fait au moyen de l'élément extérieur de réglage de l'extension : 1) (fig. 37) pour modifier la précontrainte des ressorts intérieurs. Réglage standard : Précontrainte du ressort (A, fig. 37) : 16 mm Plage de réglage : Précontrainte du ressort (A, fig. 37) : 10 ÷ 25 mm Pour modifier la précontrainte du ressort à l’intérieur de chaque tube de fourche, tournez la vis de réglage à tête hexagonale (1) à l’aide d’une clé à six pans de 22 mm. F Important Réglez les vis de réglage des deux tubes aux mêmes positions. 46 1 fig. 37 Eléments de réglage fourche avant (ST3S ABS) La fourche du motocycle est réglable tant en phase d’extension (détente) que de compression des tubes. Le réglage s’effectue grâce aux éléments extérieurs à vis : 1) (fig. 38) pour modifier le frein hydraulique en extension ; 2) (fig. 38) pour modifier la précontrainte des ressorts internes ; 3) (fig. 39) pour modifier le frein hydraulique en compression. A l’aide d’un tournevis à plat, tournez la vis de réglage (1), placée en bout de chaque tube de fourche, pour intervenir sur le frein hydraulique en détente. Pour intervenir sur la vis (3, fig. 39), introduisez un tournevis à l'intérieur du trou traversant l’axe de roue au niveau de l’axe du tube de fourche. En tournant les vis (1 et 3) de réglage, on entend des déclics : chacun correspond à une position d’amortissement. En serrant la vis à fond jusqu'à la faire buter, on obtient la position "0", correspondant à l’effet d’amortissement maximum. A partir de cette position, en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, on peut compter les différents déclics qui correspondent aux positions "1" et "2", etc. 1 A 1 2 fig. 38 F 47 Les positions STANDARD sont les suivantes : compression : 12 déclics ; extension : 11 déclics. Précontrainte du ressort : 16 mm Plage de réglage : compression : 16 déclics ; extension : 14 déclics. Précontrainte du ressort (A, fig. 38) : 10 ÷ 25 mm Pour modifier la précontrainte du ressort à l’intérieur de chaque tube de fourche, tournez la vis de réglage à tête hexagonale (2, fig. 38) à l’aide d’une clé à six pans de 22 mm. Important Réglez les vis de réglage des deux tubes aux mêmes positions. F 48 3 fig. 39 Eléments de réglage amortisseur arrière (ST3) L’amortisseur arrière est équipé d’éléments de réglage extérieurs, permettant d’adapter l’assiette du motocycle aux conditions de charge. L’élément de réglage (1, fig. 40), placé côté droit arrière près du boîtier électronique, règle le frein hydraulique en extension (détente). L'élément de réglage (2, fig. 41), sur le vase d'expansion de l’amortisseur, règle le frein hydraulique en compression. Si l’on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre les éléments de réglage (1 et 2), on augmente la rigidité H, inversement on la réduit S. Tarage STANDARD, à partir de la position totalement fermée (sens des aiguilles d’une montre) desserrez: - vis de réglage (1) de 2,5 tours ; - vis de réglage (2) de 12 déclics. Précontrainte du ressort : 18 mm La bague (3, fig. 41) dans la partie supérieure de l'amortisseur règle la précontrainte du ressort externe. Pour modifier la précontrainte du ressort, tournez la bague à l'aide de la clé è ergot livrée en dotation. En tournant la bague dans le sens inverse des aiguilles d’une montre on réduit la précontrainte, en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre on l’augmente. Longueur STANDARD du ressort précontraint sur l'amortisseur : 160 mm. S H 1 fig. 40 2 3 F fig. 41 49 Attention Tournez la bague de réglage de la précontrainte à l'aide d'une clé à ergot. Agissez avec une précaution toute particulière, afin que votre main ne soit pas blessée à la suite d'un choc violent, contre d'autres parties du motocycle, au cas où, au cours de l'action, la dent de la clé se dégagerait du cran sur la bague. Attention L'amortisseur contient du gaz sous haute pression et pourrait provoquer des dommages graves si démonté par un personnel n'ayant pas l'expérience voulue. Important En cas de sortie avec passager et bagage, préchargez le ressort de l’amortisseur arrière de façon appropriée pour améliorer le comportement dynamique du motocycle et éviter tout contact avec le terrain. Cela peut entraîner aussi le réglage de l’action hydraulique d’amortissement en détente. F 50 Eléments de réglage amortisseur arrière (ST3S ABS) L'amortisseur arrière est équipé d'éléments de réglage extérieurs, permettant d’adapter l’assiette du motocycle aux conditions de charge. L’élément de réglage (1, fig. 42), placé côté droit arrière près du boîtier électronique, règle le frein hydraulique en extension (détente). L'élément de réglage (2, fig. 43), sur le vase d'expansion de l’amortisseur, règle le frein hydraulique en compression. Si l’on tourne dans le sens des aiguilles d’une montre les éléments de réglage (1 et 2), on augmente la rigidité H, inversement on la réduit S. Tarage STANDARD, à partir de la position totalement fermée (sens des aiguilles d’une montre) : - desserrez l’élément de réglage (1 ) de 14 déclics ; - desserrez l’élément de réglage (2 ) de 14 déclics ; Précontrainte du ressort : 20,5 mm Plage de réglage : extension : 20 déclics. compression : 20 déclics ; Précontrainte du ressort : 20 30 mm La molette (3, fig. 43), placée côté droit arrière sous le repose-pieds du passager, règle la précontrainte du ressort extérieur. 1 fig. 42 2 F 3 fig. 43 51 Pour modifier la précontrainte du ressort, tournez la poignée (3) à la main. En tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d’une montre on réduit la précontrainte, en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre on l’augmente. Longueur STANDARD du ressort précontraint sur l'amortisseur : 149,5 mm. Attention L'amortisseur contient du gaz sous haute pression et pourrait provoquer des dommages graves si démonté par un personnel n'ayant pas l'expérience voulue. Important En cas de sortie avec passager et bagage, préchargez le ressort de l'amortisseur arrière à sa valeur maximum, pour améliorer le comportement dynamique du motocycle et éviter tout contact avec le terrain. Cela peut entraîner l'ajustement du frein hydraulique en détente. F 52 Variation de l’assiette du motocycle (fig. 44 - fig. 45 - fig. 46) L'assiette du motocycle découle de la synthèse des essais effectués par nos techniciens sous différentes conditions d’utilisation. La modification de ce paramètre est donc une opération très délicate qui peut se révéler dangereuse si elle est réalisée sans l’expérience voulue. Par conséquent, on préconise de relever une cote (H, fig. 44) de référence avant de modifier l'assiette standard. H Le pilote a la possibilité de modifier l'assiette du motocycle en fonction de ses exigences de conduite, en changeant la position de travail de l'amortisseur. Pour modifier l'entraxe des articulations (1), il suffit de desserrer les contre-écrous (3). fig. 44 Remarque Prenez garde à l’écrou (3) inférieur ayant un filetage à gauche. 1 Agissez sur le tirant (2) avec une clé à ouverture fixe. Le réglage terminé, serrez les écrous (3) à 25 Nm. Attention La longueur du tirant (2), comprise entre les axes des articulations (1), ne doit pas dépasser 272 mm. F 3 3 2 2 1 fig. 45 53 La valeur maxi. de sortie du UNIBALL de la tête (A) articulée est de 5 filets, équivalent à 7,5 mm (B). B A F 54 fig. 46 MODE D'EMPLOI Précautions pour la première période d’utilisation du motocycle Vitesse de rotation maximum (fig. 47) Vitesse de rotation à respecter durant la période de rodage et en conditions d’utilisation normale : 1) Jusqu’à 1000 km ; 2) De 1000 à 2500 km. Jusqu’à 1000 km Au cours des 1000 premiers km de roulage prendre garde au compte-tours car il ne faut absolument pas dépasser le régime de 6.000 trs/mn Au cours des premières heures de roulage du motocycle il est conseillé de varier continuellement la charge et le régime du moteur tout en respectant la limite établie. A cet effet, les parcours riches en virages, et mieux encore en pentes douces, sont tout spécialement indiqués car le moteur, les freins et les suspensions en reçoivent un rodage plus efficace. Pour les 100 premiers km utilisez les freins avec précaution et évitez tous coups de frein brutaux et freinages prolongés ; cela permet l'adaptation optimale des garnitures des plaquettes sur les disques de frein. Afin de permettre une adaptation appropriée et réciproque de toutes les pièces mécaniques du motocycle et surtout pour ne pas compromettre le fonctionnement durable des organes principaux du moteur, il est conseillé de ne pas donner de brusques coups d’accélérateur et de ne pas faire tourner le moteur trop longtemps à un régime élevé surtout dans les montées. Nous conseillons également de contrôler souvent la chaîne, en prenant soin de la graisser si nécessaire. De 1000 à 2500 km Vous pourrez prétendre alors de meilleures performances de votre moteur ; il ne faut toutefois jamais dépasser le régime de 7.500 trs/mn F 55 Important Pendant toute la période de rodage, respectez scrupuleusement la périodicité des opérations d’entretien et les révisions conseillées dans le carnet de garantie. Le non-respect de ces règles dégage Ducati Motor Holding S.p.A. de toute responsabilité à l’égard des préjudices portés au moteur et de sa durée de vie. Le respect des préconisations ci-dessus accroît la longévité du moteur et réduit l'exigence de révisions ou mises au point. 1.000 ÷ 2.500 Km 1 0 1 km/h miles mph km/L mpgal 0 ÷ 1.000 Km fig. 47 F 56 Contrôles avant la mise en route Attention L’inexécution des vérifications avant la mise en route peut porter préjudice au véhicule ou atteinte à l’intégrité physique du pilote et du passager. Avant de vous mettre en route, contrôlez les éléments suivants : Carburant dans le réservoir Contrôlez le niveau du carburant dans le réservoir. En l'occurrence, prenez de l’essence (page 65). Niveau d’huile moteur Contrôlez le niveau dans le carter par le hublot de regard. En l'occurrence, faites l’appoint d’huile (page 91). Liquide freins et embrayage Vérifiez le niveau du liquide dans les réservoirs correspondants. Liquide de refroidissement Contrôlez le niveau du liquide dans le vase d'expansion. En l'occurrence, faites l’appoint (page 75). Condition des pneus Contrôlez la pression et l’état d’usure des pneus (page 89) Fonctionnalité des commandes Actionnez les leviers et pédales des freins, embrayage, gaz et changement de vitesse pour en contrôler le bon fonctionnement. Eclairage et avertisseurs Vérifiez l’intégrité des lampes d’éclairage et les indicateurs, aussi bien que le fonctionnement de l’avertisseur sonore. En cas de lampes grillées, procédez au remplacement (page 83). Verrouillages à clé Contrôlez le verrouillage du bouchon réservoir de carburant et de la selle. Béquille Vérifiez le fonctionnement et la parfaite position de la béquille latérale (pages 42) et centrale (page 44). Témoin ABS Contrôlez, en positionnant la clé sur ON, que le témoin s’allume pendant quelques secondes ; en s’éteignant il indique la fonctionnalité du système ABS. Attention En cas d'anomalies, renoncez à la sortie et contactez un Concessionnaire ou Atelier Agréé. F 57 Dispositif ABS (ST3S ABS) Vérifiez le nettoyage des roues crantées avant (1) et arrière (2). 1 Attention L'obstruction des orifices de lecture peut compromettre le bon fonctionnement du dispositif. En présence de terrains particulièrement boueux, il est préconisé de mettre hors service le dispositif ABS car des anomalies soudaines de fonctionnement pourraient se vérifier. fig. 48 F 2 fig. 49 58 Démarrage du moteur Attention Avant de démarrer le moteur, il est recommandé de vous familiariser avec les commandes à utiliser durant la conduite. ON 1) Déplacez le commutateur d'allumage en position ON (fig. 50). Vérifiez si le témoin vert N et le rouge au tableau de bord sont allumés. Important Le témoin indiquant la pression de l'huile (page 15) doit s'éteindre quelques secondes après le démarrage du moteur. fig. 50 Remarque Il est possible de démarrer le moteur avec la béquille dépliée et le sélecteur au point mort, ou bien avec un rapport engagé, en tirant le levier d'embrayage (dans ce cas la béquille doit être repliée). F 59 2) Assurez-vous que le commutateur d'arrêt (1, fig. 51) soit en position (RUN) ; appuyez ensuite sur le bouton-poussoir de démarrage (2). Le motocycle est doté de démarrage servocommandé. Cette fonction permet le démarrage servocommandé du moteur en appuyant sur le bouton (2) et en le relâchant immédiatement. En appuyant sur le bouton (2) le moteur démarre automatiquement pendant un temps maximum qui varie en fonction de la température du moteur. Moteur en marche, le système neutralise l'entraînement du démarreur électrique. En cas d'allumage raté du moteur, il faut attendre au moins 2 secondes avant d'appuyer de nouveau sur le bouton de démarrage (2). Laissez démarrer le motocycle spontanément sans actionner la poignée des gaz. F Important Ne faites pas fonctionner le moteur froid à un nombre de tours élevé. Attendez que l'huile monte en température et circule dans tous les éléments exigeant le graissage. 60 1 2 fig. 51 Démarrage et mise en route du motocycle 1) Débrayez en agissant sur le levier de commande. 2) Du bout de votre pied, baissez avec décision la pédale de changement vitesses de manière à engager le premier rapport. 3) Accélérez en agissant sur la poignée des gaz et en lâchant à la fois et progressivement le levier d’embrayage : le véhicule commencera à se déplacer. 4) Lâchez totalement le levier d'embrayage et commencez à accélérer. 5) Pour passer la seconde vitesse il faut couper les gaz pour réduire le régime du moteur ; débrayer subitement, soulever la pédale de changement vitesses et lâcher le levier d’embrayage. La rétrogradation se fait de la manière suivante : relâchez la poignée des gaz, débrayez et accélérez un instant le moteur, pour permettre la synchronisation des engrenages qui doivent s'engager, rétrogradez et relâchez le levier de débrayage. Utilisez les commandes avec intelligence et rapidité : lorsque le moteur commence de réduire la vitesse en abordant une pente, rétrogradez immédiatement et soyez toujours sur le bon rapport de boîte ; on évite ainsi toutes sollicitations critiques tant sur la structure du motocycle que sur son moteur. Important Evitez les brusques accélérations qui peuvent noyer le moteur et provoquer des à-coups violents aux organes de la transmission. Après le passage de la vitesse, évitez de tenir le levier d’embrayage tiré, pour ne pas risquer l'échauffement et l’usure prématurée des garnitures. F 61 Freinage Réduisez progressivement la vitesse en rétrogradant pour ralentir grâce au frein moteur et utilisez seulement ensuite les deux freins ensemble pour l’arrêt définitif. Avant que le motocycle s’arrête, il faut débrayer pour éviter que le moteur s’éteigne à l’improviste. F Attention (ST3) L'utilisation indépendante de l'une d'entre les deux commandes réduit l'efficacité du freinage de votre motocycle. N’utilisez pas le frein trop brusquement ou d’une force exagérée ; vous pourriez provoquer le blocage des roues, d’où la perte de contrôle du motocycle. En cas de pluie ou lorsque vous roulez sur une chaussée ayant peu d’adhérence, la capacité de freinage de votre motocycle sera sensiblement réduite. En pareilles circonstances utilisez les freins très doucement et en faisant bien attention. Les manoeuvres soudaines peuvent provoquer la perte de contrôle du motocycle. Lorsque vous abordez de longues et fortes descentes, bénéficiez du frein moteur en rétrogradant. Utilisez les freins de manière intermittente et uniquement sur de courtes distances : l'insistance sur le frein provoque l'échauffement de la matière de friction et réduit sensiblement la capacité de freinage. Les pneus gonflés à une pression inférieure à la pression indiquée réduisent l'efficacité du freinage et sont préjudiciables à la précision de conduite et à la tenue de route au virage. 62 Système ABS (ST3S ABS) L'utilisation du frein dans des conditions particulièrement difficiles exige une grande sensibilité du conducteur. Le freinage est un moment très critique et dangereux lors de la conduite d’un véhicule à deux roues : le risque de tomber ou d’avoir un accident dans ces circonstances est en effet statistiquement plus élevé qu’en n’importe quel autre moment. Lorsque la roue avant se bloque, 'l'action stabilisante de frottement, c'est-à-dire l’adhérence à la chaussée fait défaut, provoquant la perte de contrôle du véhicule. Afin de maintenir l'efficacité de toute la capacité de freinage du véhicule, dans des situations d’urgence et sur tout type de terrain/chaussée ou dans des conditions climatiques hostiles, nous avons réalisé le système antiblocage des roues (ABS). Il s'agit d’un dispositif hydraulique-électronique qui assure la gestion de la pression à l’intérieur du circuit de freinage, au moment où le capteur, monté sur la roue, signale à la centrale que la roue est sur le point de se bloquer. Cette baisse de pression momentanée fait en sorte que la roue continue de tourner, en maintenant l'adhérence idéale des pneus au sol. A ce moment-là, la centrale restitue la pression dans le circuit en reprenant l'action de freinage et répète le cycle jusqu’à ce que le problème n’ait complètement disparu. On s'aperçoit de l'activation du mécanisme, lors d'un coup de frein, par une faible résistance pulsatoire sur le levier et la pédale du frein. Les commandes et la gestion des systèmes de freinage avant et arrière se produisent séparément, soit actionnées par les commandes respectives sur la moto. L'ABS ne constitue donc pas un système de freinage intégral qui gère simultanément le frein avant et le frein arrière. Si on le désire, il est possible de désactiver le système au moyen du bouton placé sur le commutateur gauche (voir page 32). Attention Le système ABS désactivé, le véhicule conserve les caractéristiques du système de freinage standard, par conséquent l'utilisation indépendante d'une des deux commandes du frein réduit l'efficacité de freinage du motocycle. N’utilisez pas le frein trop brusquement ou d’une force exagérée ; vous pourriez provoquer le blocage des roues, d’où la perte de contrôle du motocycle. En cas de pluie ou lorsque vous roulez sur une chaussée ayant peu d'adhérence, la capacité de freinage de votre motocycle sera sensiblement réduite. En pareilles circonstances utilisez les freins très doucement et en faisant bien attention. Les manoeuvres soudaines peuvent provoquer la perte de contrôle du motocycle. Lorsque vous abordez de longues et fortes descentes, bénéficiez du frein moteur en rétrogradant. Utilisez les freins de manière intermittente et uniquement sur de courtes distances : l'insistance sur le frein provoque l'échauffement de la matière de friction et réduit sensiblement la capacité de freinage. Les pneus gonflés à une pression inférieure à la pression indiquée réduisent l'efficacité du freinage et sont préjudiciables à la précision de conduite et à la tenue de route au virage. 63 F Mise à l’arrêt du motocycle Réduisez la vitesse, rétrogradez et lâchez la poignée des gaz. Rétrogradez jusqu’à la première vitesse et par la suite mettez au point mort. Freinez et mettez la moto à l’arrêt. Coupez le moteur en déplaçant la clé de contact en position OFF (fig. 52). Important Lorsque le moteur est à l’arrêt, ne laissez pas la clé de contact en position ON pour éviter de porter préjudice aux composants électriques. fig. 52 F Stationnement Après avoir arrêté le motocycle, utilisez la béquille centrale pour le garer (voir page 44). Braquez tout à gauche et déplacez la clé de contact en position LOCK (fig. 53 ). Il est conseillé de monter le cadenas antivol en dotation (voir page 44) pour décourager les voleurs. Si vous garez votre moto dans un garage ou à l’intérieur d’autres structures, veillez à ce que l’endroit soit bien aéré et qu’il n’y ait aucune source de chaleur tout près de votre motocycle. Si besoin est, on peut laisser le feu de position allumé en tournant la clé sur P. fig. 53 64 Important Il ne faut pas que la clé de contact reste trop longtemps sur la position P pour ne pas décharger la batterie. Ne laissez jamais la clé de contact insérée si le motocycle est sans surveillance. Attention Le système d'échappement peut être encore chaud, même après avoir éteint le moteur ; veillez à ce qu'aucune partie du corps ne touche le système d'échappement et que le véhicule ne soit pas garé à proximité de matériaux inflammables (y compris le bois, les feuilles, etc.). Ravitaillement carburant Quand vous prenez de l’essence, ne remplissez pas trop le réservoir. Le niveau du carburant doit demeurer audessous de l’orifice de remplissage dans le puisard du bouchon (fig. 54). Max level F Attention Utilisez du carburant ayant une quantité réduite de plomb et un indice d'octane à l’origine de 95 au moins. Le puisard du bouchon ne doit pas contenir de carburant. fig. 54 65 0 CL SE O 0 O P EN Accessoires en dotation (fig. 55) Un dégagement au-dessous de la selle abrite : un manuel d’utilisation et entretien ; un lacet d’ancrage du casque ; un jeu d’outils pour les opérations ordinaires d’entretien et de contrôle. 1 1 Pour y avoir accès, il faut retirer la selle en intervenant sur la serrure (8) (voir page 41). Le kit d’outils (fig. 56) comprend : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) F clé à bougies à six pans ; double tournevis ; clés à six pans mâle ; lacet d'ancrage du casque ; rallonge ; clé polygonale ; clé à ergot pour bague amortisseur (pas présente dans la version ST3S ABS). 8 fig. 55 4 5 1 7 6 DUCATI 2 3 66 fig. 56 PRINCIPALES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN Dépose de l'habillage Pour pouvoir effectuer certaines opérations d'entretien ou de réparation il faut déposer quelques éléments de l'habillage du motocycle. Attention L'inexécution ou l'exécution imparfaite du serrage d'un des éléments précédemment retirés peut en provoquer le débridage intempestif pendant la marche, d'où la perte de contrôle du motocycle. 1 fig. 57 Important Pour ne pas porter préjudice aux éléments peints du carénage et au saute-vent de la bulle, près des vis de serrage, utilisez toujours, lors du remontage, les rondelles en nylon. Quelques-unes d'entre les vis d'assemblage sont auto-taraudeuses : il ne faut pas trop les serrer pour ne pas endommager le taraudage, ce qui en empêcherait leur resserrage après coup. F Demi-carénages inférieurs Desserrez les quatre vis (1) fixant chaque demi-carénage inférieur au demi-carénage supérieur (fig. 57). 67 Dévissez une des deux vis (2,fig. 58) inférieures fixant les demi-carénages entre eux. Récupérez la rondelle (5, fig. 58) et l’insert-écrou wellnut (6, fig. 58) de la plaquette (4, fig. 58). Cette dernière reste reliée à un demi-carénage inférieur. Dévissez les deux vis (3, fig. 58) fixant les demi-carénages inférieurs au déflecteur frontal. Déposez la tubulure reniflard (7, fig. 58) de son logement sur le demi-carénage inférieur gauche. Déposez les demi-carénages inférieurs. 2 3 7 5 7 3 3 2 6 F 68 4 fig. 58 Caches tableau de bord 5 Dévissez les deux vis (1) fixant la plaque arrière (2) à la bulle. Sortez la plaque arrière (2) de la plaque avant (3). Pour déposer la plaque avant (3), dévissez les vis (4) et déposez le pare-brise (5). Dévissez les vis (6), débranchez le câblage du tableau de bord et déposez la plaque avant (3) avec le tableau de bord. 4 4 fig. 59 6 6 6 fig. 60 7 F fig. 61 69 Bulle Déposez les caches latéraux du tableau de bord. Retirez les rétroviseurs en desserrant les quatre vis intérieures (1, fig. 62). Débranchez les liaisons (2, fig. 63) des câbles des clignotants de direction. 1 fig. 62 2 F fig. 63 70 Desserrez les huit vis (3, fig. 64, fig. 65) fixant la bulle aux demi-carénages. Retirez la bulle en la sortant du phare. 3 3 Important En cours de repose, il est nécessaire de desserrer les vis des deux supports des rétroviseurs. Remettre en place la bulle en veillant à ne pas pincer les câbles des clignotants. Positionnez les rétroviseurs et leurs joints en les fixant avec les vis (1, fig. 62). Ajuster la bulle de sorte que la partie supérieure soit horizontale et serrez les vis (3, fig. 64 - fig. 65) à partir des vis avant. Serrez enfin les vis des supports précédemment desserrés. fig. 64 3 3 3 F fig. 65 71 Demi-carénages supérieurs et inférieurs accouplés Desserrez les huit vis (3, fig. 64, fig. 65) fixant la bulle aux demi-carénages. Desserrez la vis (1, fig. 67) fixant à l’avant chaque demicarénage au déflecteur avant. Desserrez la vis (2, fig. 67) fixant à l’arrière chaque demicarénage au cadre. Desserrez les deux vis inférieures (3, fig. 67) fixant les demi-carénages au déflecteur d’air central. Desserrez l’une d’entre les deux vis (4, fig. 67) fixant les demi-carénages entre eux. Déposez les demi-carénages. F Valises latérales Le motocycle a été conçu pour être équipé de valises latérales. Le kit des sacoches latérales, de couleur coordonnée au motocycle, est disponible auprès du Service Pièces Détachées Ducati. Le kit se compose de tous les éléments nécessaires au montage de cet accessoire, ainsi que d'une notice d'instructions. fig. 66 2 1 3 4 fig. 67 72 Levage réservoir de carburant Desserrez les deux vis (1, fig. 69) fixant le cache au support du réservoir et retirez-le en le sortant du commutateur d'allumage. Tirez et levez le crochet flexible (2, fig. 68) du support de réservoir. Levez le réservoir, dégagez la béquille de service (3, fig. 70) et mettez le réservoir en appui comme indiqué en figure. L’opération effectuée, procédez à la repose des composants retirés suivant les instructions décrites dans l’ordre inverse. 2 Attention Pour éviter que le carburant sorte par le reniflard du bouchon de carburant, assurez-vous que la quantité de carburant à l’intérieur est au-dessous de 6 l (témoin de réserve sur le tableau de bord allumé). fig. 68 F 3 1 fig. 69 fig. 70 73 Remplacement et nettoyage des filtres à air Le filtre à air doit être remplacé avec la cadence prescrite au tableau d’entretien périodique (voir Carnet de Garantie). Pour avoir accès à la boîte à filtre, levez le réservoir de carburant. Pour retirer le filtre, décrochez les languettes (1, fig. 71) de fixation du couvercle, de part et d’autre de la boîte à filtre, et retirez le couvercle (2). Retirez la cartouche du filtre (3, fig. 72) et remplacez-la. F Important Un filtre encrassé réduit l'amenée d'air ce qui entraîne une consommation de carburant plus importante, un moteur moins performant et de la calamine sur les bougies. N'utilisez pas le motocycle sans filtre ; les impuretés existant dans l’air pourraient entrer dans le moteur et lui porter préjudice. Reposez correctement le filtre, ainsi qu’il est indiqué en fig. 72, dans l’emplacement de la boîte à filtre et remontez tous les éléments retirés. 2 1 fig. 71 3 Important En cas d'utilisation sur des routes poussiéreuses ou humides, remplacez le filtre à des intervalles plus rapprochés par rapport aux indications du tableau d'entretien périodique (voir Carnet de Garantie). fig. 72 74 Contrôle niveau liquide de refroidissement Contrôlez le niveau du liquide de refroidissement à l'intérieur du vase d'expansion, côté droit du motocycle. Il doit être compris entre les références MAX et MIN marquées sur le réservoir (fig. 73). Si le niveau devait être trop bas, il faudra faire l'appoint. Retirez le cache droit du tableau de bord. Dévissez le bouchon de remplissage (1, fig. 74) et ajoutez une solution d'eau et liquide antigel SHELL Advance Coolant ou Glycoshell (35-40 % du volume) jusqu'à atteindre le niveau MAX. Vissez de nouveau le bouchon (1) et remontez les éléments précédemment ôtés. fig. 73 L'utilisation de ce type de mélange permet d'obtenir des conditions de service optimales (qui correspondent à un début de congélation du liquide à – 20 °C / – 4 °F). Capacité du circuit de refroidissement : 2,5 dm3 (litres). FERME Attention Réalisez cette opération le moteur froid et positionnez le motocycle sur une surface plate. F 1 OUVERT fig. 74 75 Contrôle niveau liquide de freins et embrayage Le niveau ne doit pas descendre en dessous de la marque MIN indiquée sur les réservoirs correspondants (fig. 75). Un niveau insuffisant favorise l'entrée d’air dans le circuit au détriment de l’efficacité du système. Quant à la remise à niveau du liquide ou à la vidange, selon la cadence indiquée au tableau d'entretien périodique (voir Carnet de Garantie), contactez un Concessionnaire ou Atelier Agréé. Système de freinage Si l’on constate un jeu trop important au levier ou à la pédale de frein, bien que les plaquettes soient en bonnes conditions, contactez un Concessionnaire ou Atelier Agréé pour une vérification du circuit et la purge du système. Attention Le liquide de freins et embrayage est nuisible aux éléments peints du carénage et aux éléments plastiques. Evitez donc tout contact du liquide avec ces éléments. Important Tous les 4 ans il est conseillé de remplacer totalement les tubulures des circuits. F Système d’embrayage Un jeu au levier de commande trop important et un motocycle qui saute ou s'arrête lors du passage de la vitesse signalent la présence d'air dans le système. Contactez un Concessionnaire ou Atelier Agréé pour une vérification et, au besoin, la purge du système. Attention Le niveau du liquide d'embrayage dans le réservoir a tendance à augmenter au fur et à mesure que la garniture des disques d'embrayage s'use : il ne faut donc pas dépasser la valeur prescrite (3 mm au-dessus du niveau min). fig. 75 76 Vérification de l’usure des plaquettes de freins Frein avant (fig. 76) Pour simplifier le contrôle des plaquettes de freins sans devoir les retirer de l’étrier, chaque plaquette comporte un indicateur d'usure. Une plaquette en bon état doit présenter des rayures bien visibles sur ses garnitures. MIN 1 mm Frein arrière (fig. 76) Sur chaque plaquette l'épaisseur de la garniture doit être de 1 mm au moins. Important Pour le remplacement des plaquettes de freins, contactez un Concessionnaire ou Atelier Agréé. fig. 76 F 77 Lubrification des articulations Périodiquement il est nécessaire de contrôler les conditions des gaines extérieures des câbles des gaz et de starter. Ils ne doivent pas présenter d’étranglements ni craquelures sur le revêtement plastique extérieur. Vérifiez le coulissement libre du câble intérieur par l'action sur sa commande : si vous constatez du frottement ou des points durs, faites-le remplacer par un Concessionnaire ou Atelier Agréé. Pour prévenir pareils problèmes, graissez périodiquement l'extrémité des câbles flexibles de chaque commande avec de la graisse SHELL Advance Grease ou Retinax LX2. Pour le câble des gaz, on préconise de retirer le cache (1, fig. 77) de la commande en desserrant les deux vis de fixation (2), et de graisser l'extrémité du câble et le rouet. F Attention Refermez la commande en faisant très attention et en insérant le câble dans le rouet à travers la glissière du couvercle (3). Reposez le couvercle et serrez les vis (2). Pour garantir un fonctionnement optimal de l'articulation des béquilles, il faut lubrifier avec de la graisse SHELL Alvania R3 tous les points soumis au frottement, après avoir éliminé toute trace de crasse. 78 1 3 2 fig. 77 Réglage du câble des gaz La poignée de commande des gaz, dans toutes les positions de braquage, doit avoir une course à vide de 1,5 ÷ 2 mm, mesurée sur le bord de la poignée. S'il y a lieu de la reprendre, agir sur l'élément de réglage correspondant (1, fig. 78) situé près de la commande. 1,5 ÷ 2 mm 1 fig. 78 F 79 Charge de la batterie (fig. 79) Pour recharger la batterie il est conseillé de la retirer du motocycle. Retirez le carénage droit (page 72), dévissez la vis (1) et désolidarisez la bride d'attache supérieure. Débranchez la borne négative (-) noire en premier et celle positive (+) rouge par la suite. Attention Tenez la batterie hors de la portée des enfants. Chargez la batterie pendant 5-10 heures à 1 A. Attention La batterie produit des gaz explosibles : gardez-la loin des sources de chaleur. Chargez la batterie dans un endroit bien aéré. Branchez les conducteurs du chargeur de batterie sur les bornes : rouge au pôle positif (+), noir au pôle négatif (-). F Important Reliez la batterie au chargeur avant de l’allumer pour éviter la formation d’étincelles au niveau des bornes de la batterie, ce qui pourrait enflammer les gaz à l’intérieur de ses éléments. Reliez toujours la borne positive rouge (+) en premier. - 1 + Installez la batterie sur son support et bloquez la bride supérieure avec la vis (1). Procédez ensuite au branchement des bornes en graissant les vis de serrage pour en améliorer la conductibilité. fig. 79 80 Mise en tension de la chaîne de transmission Faites tourner lentement la roue arrière pour trouver la position où la chaîne se présente tendue davantage. Le motocycle sur sa béquille centrale, poussez la chaîne de votre doigt vers le haut, tout au milieu du bras oscillant. Le brin inférieur de la chaîne doit avoir un mou de (fig. 80) 30 mm (ST3) ; 32÷34 mm (ST3S ABS) Pour régler la tension desserrez l'écrou (1,fig. 81) de l’axe de roue, serrez la vis (2), du même nombre de tours et dans le sens des aiguilles d’une montre, de part et d’autre du bras oscillant, pour la tendre davantage ou desserrez-la pour obtenir l'effet contraire. Dans ce dernier cas, il faut pousser la roue vers l'avant. 30 mm ST3 32 ÷ 34 mm ST3S ABS fig. 80 Important Une chaîne mal tendue provoque l’usure prématurée des organes de transmission. 1 Vérifiez la correspondance des détrompeurs de part et d’autre du bras oscillant. Aussi sera-t-il garanti le parfait alignement de la roue. Graissez le filet de l'écrou (1) de l'axe de roue avec de la graisse SHELL Retinax HDX2 et serrez au couple de 83 Nm. Graissez le filet des vis (2) de réglage avec de la graisse SHELL Alvania R3 et serrez au couple de 8 Nm. F 2 fig. 81 81 Graissage de la chaîne de transmission Ce type de chaîne est pourvue de joints toriques à protection des éléments frottants contre les agents extérieurs et pour un maintien prolongé du graissage. Afin de ne pas endommager ces joints au cours du nettoyage de la chaîne, utilisez uniquement des solvants spécifiques et n'effectuez pas de lavage trop violent - par des machines à jets de vapeur, par exemple. Séchez la chaîne à l’air comprimé ou à l’aide d'une matière absorbante et graissez-la à chacun de ses éléments avec de la graisse SHELL Advance Chain ou Advance Teflon Chain. Important L'utilisation de lubrifiants non spécifiques pourrait être fort préjudiciable à la chaîne, à la couronne et au pignon moteur. F 82 Remplacement des ampoules d’éclairage Avant d'effectuer le remplacement d’une ampoule grillée, assurez-vous que la lampe de rechange ait les valeurs de tension et de puissance spécifiées pour "Circuit Electrique" à la page 102. Dépose lampe phare (fig. 82, fig. 83, fig. 84, fig. 85, fig. 86) Pour accéder aux ampoules du phare, déposez les caches du tableau de bord (voir page 69) et décrochez les fixations (1) du soufflet de protection (2). 1 Ampoule feu de route côté gauche (fig. 83) : Sortez le câble lampe (3) et déposez la lampe du câble. 2 fig. 82 Remarque La partie transparente de l’ampoule neuve ne doit pas être touchée les mains nues, parce que cela en provoquerait le noircissement, d'où la diminution de sa luminosité. F 3 fig. 83 83 Ampoule feu de route côté droit (fig. 84, fig. 85) : Débranchez le connecteur (4). Décrochez l’agrafe (5) de retenue du câble lampe (6). 4 Pour la repose des ampoules, suivez les marches de la dépose dans l’ordre inverse. 5 fig. 84 F 6 fig. 85 84 Pour remplacer l'ampoule du feu de position, ôtez la douille de lampe (7, fig. 86) de la partie arrière du phare. Sortez l'ampoule et remplacez-la. 7 fig. 86 F 85 Clignotants de direction Pour accéder aux ampoules des clignotants de direction, retirez les caches latéraux du tableau de bord. Avant : tournez la douille de lampe (1, fig. 87) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et retirez-la de l'ensemble clignotant. Sortez l’ampoule grillée et remplacez-la. Remontez la douille de lampe en la plaçant avec sa partie creuse ronde vers le haut et tournez-la dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à son encliquetage en place dans l’ensemble clignotant. 1 OUVERT FERME fig. 87 F Arrière : desserrez la vis (2, fig. 88) et séparez la coupelle (3) depuis le support du clignotant. Cette lampe a une douille à baïonnette. Pour l’extraire, il faut l’enfoncer et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour insérer l’ampoule neuve, il faut l’enfoncer et la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à son encliquetage en place. Remontez la coupelle en insérant l'ergot (A) dans le cran correspondant du support du clignotant. Serrez la vis (2). A 2 3 fig. 88 86 Eclairage plaque à numéro Pour accéder à l'ampoule d’éclairage plaque à numéro, sortez la douille de lampe de l’intérieur du support de plaque. Sortez la lampe et remplacez-la. 1 fig. 89 Feux stop Pour remplacer l’ampoule du feu stop et de position, il faut desserrer les deux vis (1, fig. 89) qui serrent l’optique et la retirer. Cette lampe a une douille à baïonnette. Pour l’extraire, il faut l’enfoncer et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour insérer l’ampoule neuve, il faut l’enfoncer et la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à son encliquetage en place (fig. 90). Remontez l’optique et serrez les vis (1). F fig. 90 87 Assiette du phare (fig. 91) Pour contrôler si le phare est bien positionné, mettez le motocycle, pneus gonflés à la pression exacte et une personne assise en selle, parfaitement à l’aplomb de son axe longitudinal en face d’un mur ou écran, à une distance de 10 m de celui-ci. Tracez une ligne horizontale correspondant à la hauteur du centre du phare et une autre verticale alignée à l'axe longitudinal du motocycle. Effectuez le contrôle en pénombre autant que possible. Allumez le feu de croisement. La limite supérieure de démarcation entre la zone sombre et la zone éclairée ne doit pas dépasser en hauteur 9/10 de la distance comprise entre le sol et le centre du phare. Remarque La procédure décrite est établie par la "Réglementation Italienne" au sujet de la hauteur maximum du faisceau lumineux. Conformez cette procédure aux prescriptions en vigueur dans le pays où le motocycle est utilisé. F 9 x 10 x 10 m fig. 91 A B Réglage vertical du phare (fig. 92) Ce réglage se fait au moyen des boutons (A) et (B) du tableau de bord, en mode "Réglage vertical du phare" (voir page 22). km/h miles mph km/L mpgal fig. 92 88 Pneus Pression avant (pilote et bagage) : 2,1 bars (2,14 kg/cm2) ÷ 2,3 bars (2,34 Kg/cm2) Pression arrière (pilote et bagage) : 2,2 bars (2,24 kg/cm2) ÷ 2,4 bars (2,44 Kg/cm2) Pression avant (pilote, passager et bagage) : 2,4 bars (2,44 kg/cm2) ÷ 2,5 bars (2,54 Kg/cm2) Pression arrière (pilote, passager et bagage) : 2,8 bars (2,85 kg/cm2) ÷ 2,9 bars (2,95 Kg/cm2) La pression des pneus peut varier selon la température externe et l'altitude ; elle doit donc être contrôlée et réglée chaque fois que vous roulez en haute montagne ou dans des zones avec de fortes variations de température. Important Mesurez et réglez la pression lorsque les pneus sont froids. Afin de préserver la rotondité de la jante avant, en roulant sur des chaussées très déformées, augmenter la pression de gonflage du pneu de 0,2÷0,3 bar. Réparation ou remplacement des pneus En cas de perforations légères, les pneus sans chambre à air se dégonflent très lentement, puisqu'ils ont un certain degré d'étanchéité autonome. Si vous constatez qu’un pneu est légèrement dégonflé, contrôlez soigneusement s’il y a des fuites. Attention En cas de perforation, remplacez le pneu. Remplacez les pneus en utilisant la marque de première monte. Assurez-vous d’avoir solidement appliqué les capuchons de protection des soupapes pour éviter les chutes de pression lorsque vous roulez. N'utilisez jamais des pneus avec chambre à air. Le non-respect de cette règle peut entraîner la crevaison soudaine du pneu, d’où la possibilité de graves retombées sur pilote et passager. Après remplacement d'un pneu, il faut réaliser l’équilibrage de la roue. Important Ne détachez ni déplacez les contrepoids d'équilibrage des roues. Attention (ST3S ABS) Adressez-vous à un Concessionnaire ou à un Atelier Agréé pour le remplacement des pneus afin d'avoir la garantie d'une dépose et repose correcte des roues. Quelques éléments du système ABS sont montés sur les roues qui requièrent des réglages spécifiques (capteurs, roues crantées). 89 F Epaisseur minimale de la bande de roulement Mesurez l’épaisseur minimale (S, fig. 93) de la bande de roulement dans le point où l’usure est plus importante : elle ne doit pas être inférieure à 2 mm et, quoi qu’il en soit, non inférieure aux dispositions législatives en vigueur. Important Contrôlez périodiquement vos pneus pour détecter des coupures ou fissures, surtout sur les faces latérales, des gonflements ou des taches évidentes et étendues qui révèlent des dommages à l’intérieur : remplacez-les s’il sont fort abîmés. Otez le gravier ou d'autres corps étrangers restés captifs dans les sculptures du pneu. F 90 fig. 93 Contrôle niveau huile moteur (fig. 94) Le niveau de l’huile moteur peut être vérifié par le hublot de regard (1) placé sur le couvercle d’embrayage. Contrôlez le niveau motocycle parfaitement vertical et moteur en température. Après l’extinction, attendez quelques minutes afin que le fluide se stabilise. Le niveau doit se maintenir entre les marques du hublot de regard. Si le niveau est bas, il faut faire l'appoint avec l'huile moteur SHELL Advance Ultra 4. Otez le bouchon de remplissage (2) et complétez l’huile jusqu’au niveau établi. Reposez le bouchon. 2 1 Important Pour la vidange du moteur et le remplacement des filtres à huile - suivant la cadence prescrite au tableau d’entretien périodique (voir Carnet de Garantie) - contactez un Concessionnaire ou Atelier Agréé. 10W Multigrade Unigrade Viscosité SAE 10W-40 Les autres viscosités indiquées au tableau peuvent être utilisées si la température moyenne de la zone d’utilisation du motocycle se trouve dans les limites de la gamme prescrite. fig. 94 20W 20 F 30 40 20W–40 20W–50 15W–40 15W–50 10W–40 10W–30 –10 0 10 20 30 40 C 91 Nettoyage et remplacement des bougies (fig. 95) La bougie est un élément important du moteur et doit donc être systématiquement contrôlée. Cette action s’avère assez facile et permet de vérifier le bon état de fonctionnement du moteur. Retirez le demi-carénage gauche, sortez les capuchons des bougies et enlevez-les de la culasse à l’aide de la clé en dotation. Vérifiez la couleur de l’isolation céramique de l’électrode centrale : une couleur uniforme marron clair témoigne un bon état du moteur. Si l'on constate une couleur différente ou de la calamine, remplacez la bougie et rapportez ce que vous avez constaté à un Concessionnaire ou Atelier Agréé. Contrôlez également l'usure de l'électrode centrale : si elle se présente usée et vitreuse, remplacez la bougie. Contrôlez l’écart entre les électrodes : il doit être de 0,6-0,7 mm. F Important En cas de réglage, prenez garde à plier l'électrode latérale. Un écart plus ou moins important diminue les performances et peut entraîner des difficultés au démarrage ou des problèmes de fonctionnement au ralenti. Nettoyez l'électrode et l'isolation soigneusement à l’aide d’une petite brosse métallique et vérifiez la condition du joint. Nettoyez soigneusement son emplacement sur la culasse et prenez garde à ne pas laisser tomber de corps étrangers à l'intérieur de la chambre de combustion. Reposez la bougie sur la culasse en la vissant jusqu’au bout de son filetage. Serrez au couple de 20 Nm. Si l’on ne dispose pas de clé dynamométrique, après le serrage à la main, serrez encore de 1/2 tour avec la clé en dotation. Important N’utilisez pas des bougies ayant un degré thermique non approprié ni une longueur différente du filetage. La bougie doit être serrée correctement. 0,6÷0,7 mm fig. 95 92 Nettoyage général Afin de maintenir dans le temps le brillant d’origine des surfaces métalliques et des éléments peints, il faut laver et essuyer périodiquement le motocycle à raison de son utilisation et des conditions des routes parcourues. Pour ce faire, servez-vous de produits appropriés, biodégradables si possible, et évitez les détergents ou solvants trop agressifs. Important Ne lavez pas le motocycle aussitôt après son utilisation, pour prévenir la formation des halos provoqués par l'eau qui s'évapore des surfaces demeurant encore chaudes. Ne pas diriger sur le motocycle de jets d’eau chaude ou sous haute pression. L’utilisation de machines à jets de vapeur est susceptible de provoquer des grippages ou des anomalies aux fourches, moyeux de roue, système électrique, joints SPI de la fourche, ouïes d’aération et pots d’échappement pouvant provoquer la perte des conditions de sécurité du véhicule. Si quelques parties du moteur devaient être particulièrement sales ou encrassées, utilisez un dégraissant à nettoyer ; empêchez pourtant qu’il entre au contact des organes de la transmission (chaîne, pignon, couronne, etc.). Rincez le motocycle à l’eau tiède et séchez toutes ses parties superficielles à l’aide d’une peau chamoisée. Attention Parfois les freins ne répondent pas après le lavage du motocycle. Ne graissez ni lubrifiez les disques de frein, ce qui provoquerait la perte de l'efficacité de freinage de la machine. Nettoyez les disques avec un solvant non gras. Attention ST3S ABS Nettoyez soigneusement les roues crantées du système antiblocage ABS pour garantir une parfaite efficacité du dispositif. N'utilisez pas de produits agressifs pouvant endommager les roues crantées et les capteurs. F 93 Inactivité prolongée Si le motocycle n’est pas utilisé pour une longue période, il est conseillé d’exécuter les opérations ci-dessous : réalisez un nettoyage général ; laissez écouler le carburant du réservoir en ôtant le bouchon de vidange avec joint ; introduisez, par les sièges des bougies, un peu d’huile moteur dans les cylindres et faites tourner un peu le moteur manuellement, afin de distribuer un film protecteur sur les parois internes ; utilisez le support de service pour soutenir le motocycle ; débranchez et ôtez la batterie - le contrôle et, au besoin, la recharge de la batterie s’avèrent nécessaires en cas de non-utilisation du motocycle pour une période supérieure à un mois ; recouvrez le motocycle d’une housse de protection n'endommageant pas la peinture et ne retenant pas la buée. La housse est disponible auprès de Ducati Performance. F 94 Consignes importantes Dans certains pays (France, Allemagne, Grande Bretagne, Suisse, etc.) la législation locale exige le respect de certaines règles antipollution et antibruit. Réalisez, en l’occurrence, les contrôles périodiques prévus et remplacez tout ce qu’il faut par des pièces détachées spécifiques d’origine Ducati, qui se conforment aux règles des différents pays. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 535 370 165 1430 2070 F 906 Attention Le non-respect des limites de masse totale pourrait influencer négativement la maniabilité et le rendement de votre motocycle, ainsi que provoquer la perte de contrôle du véhicule. 820 Poids A sec : 212,5 Kg / 468 Ibs en ordre de marche sans carburant (ST3) ; 201 Kg / 442 lbs sans liquides ni batterie (ST3) ; 215,7 Kg / 475 Ibs en ordre de marche sans carburant (ST3S ABS) ; 204 Kg / 449 lbs sans liquides ni batterie (ST3S ABS). A pleine charge : 420 Kg / 924 Ibs. 910 ÷ 930 1274 Encombrement (mm) (fig. 96) fig. 96 95 Ravitaillements Type dm3 (litres) Réservoir de carburant, y compris une réserve de 6 dm3 (litres) Essence sans plomb avec indice d'octane à l'origine de 95 au minimum 21 Carter inférieur et filtre SHELL - Advance Ultra 4 3,9 Circuit frein AV./AR. et embrayage Liquide spéciale pour systèmes hydrauliques SHELL - Advance Brake DOT 4 — Protection pour contacts électriques Spray pour le traitement des systèmes électriques SHELL - Advance Contact Cleaner — Fourche avant SHELL - Advance Fork 7.5 ou Donax TA 0,504 (par tube) (ST3) 0,518 (par tube) (ST3S ABS) Circuit de refroidissement Liquide antigel SHELL - Advance Coolant ou Glycoshell 35÷40% + eau 2,5 F Important L'emploi d'additifs dans le carburant ou dans les lubrifiants est à proscrire. 96 Moteur Bicylindre à quatre temps en "L" longitudinal à 90°. Alésage mm : 94 Course mm : 71,5 Cylindrée totale cm3 : 992 Rapport volumétrique : 11,3 ±0,5:1 Puissance max. à l’arbre (95/1/CE) : 75 kW - 102 Ch à 8.750 trs/mn. Couple max. à l'arbre (95/1/CE) : 93 Nm (9,5 kgm) à 7250 trs/mn. Régime max. : 9.500 trs/mn. Schéma distribution desmodromique (fig. 97) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Culbuteur d’ouverture (ou supérieur). pastille de réglage culbuteur supérieur ; demi-lunes ; pastille de réglage culbuteur de fermeture (ou inférieur). ressort de rappel du culbuteur inférieur ; culbuteur de fermeture (ou inférieur) ; arbre à cames ; soupape. 7 Important Quelle que soit la condition de marche, il ne faut pas dépasser le limite de vitesse maxi. Distribution Desmodromique, trois soupapes par cylindre, actionnées par six culbuteurs (trois culbuteurs d'ouverture et trois de fermeture) et par un arbre à cames en tête. Le vilebrequin la commande à l'aide d’engrenages à denture droite, poulies et courroies crantées. 2 1 3 4 5 F 2 5 3 4 8 6 2 3 4 6 8 fig. 97 97 Performances La vitesse de pointe, relativement à chaque rapport, peut être obtenue dans la mesure où l'on respecte les prescriptions du rodage et les opérations d’entretien systématique. Bougies d'allumage Marque : CHAMPION Type : RG 4 HC. Alimentation Injection électronique indirecte MARELLI. Diamètre corps à papillons : 50 mm Injecteurs par cylindre : 1 Orifices par injecteur : 1 Alimentation en essence : 95-98 RON. F Cadre En treillis tubulaire - cage supérieure en tubes d’acier hyper-résistants Angle de braquage (de chaque côté) : 30° Angle de chasse : 24° Chasse : 102 mm 98 Roues Jantes en alliage léger à trois branches (ST3) ; Jantes en alliage léger à cinq branches (ST3S ABS). Avant Dimensions : MT3.50x17" Arrière Dimensions : MT5.50x17" Les roues AV et AR sont du type à axe amovible. Pneus Avant Radial, sans chambre à air (tubeless). Dimensions : 120/70-ZR17 Arrière Radial, sans chambre à air (tubeless). Dimensions : 180/55-ZR17 Système de freinage ABS (ST3S ABS) Système antiblocage des freins à action séparée, contrôlé par des capteurs à effet HALL montés sur les deux roues ; détection par roues crantées ; possibilité de désactiver l'ABS. Avant A double disque percé. Matière de la cloche : aluminium. Matière surface de freinage : acier Diamètre du disque : 320 mm Commande hydraulique par levier, main droite du guidon. Surface de freinage du disque : 88 cm2 Etriers de frein à pistons différenciés. Marque : BREMBO Type : 30/34-4 pistons Garniture : TOSHIBA TT2802 Type de maître-cylindre : PSC 16. Arrière A disque fixe perforé, en acier. Diamètre du disque : 245 mm Commande hydraulique par pédale côté droit. Surface de freinage : 25 cm2 Etriers de frein à pistons différenciés. Marque : BREMBO Type : P34 Garniture : FERIT I/D 450 FF Type de maître-cylindre : PS 11 Attention Le liquide utilisé dans le système de freinage est corrosif. En cas de contact accidentel avec les yeux ou la peau, lavez abondamment à l’eau courante la partie concernée. 99 F F Transmission Embrayage en bain d'huile commandée par levier au côté gauche du guidon. Transmission entre moteur et arbre primaire de la boîte par engrenages à denture droite. Rapport : 32/59 Boîte à 6 vitesses avec engrenages toujours en prise, pédale de commande à gauche. Rapport pignon/couronne : 15/42 Rapports totaux : 1e 15/37 2e 17/30 3e 20/27 4e 22/24 5e 24/23 6e 28/24 Transmission entre la boîte de vitesses et la roue AR par chaîne. Marque : DID Type : 525 HV Dimensions : 5/8"x5/16" Nombre de maillons : 102 100 Important Les rapports indiqués ont été homologués, par conséquent il ne faut pas les modifier. Toutefois Ducati Motor Holding S.p.A. est à votre disposition pour toute exigence d’adaptation du motocycle à des parcours spéciaux, ou circuits et pour vous indiquer des rapports différents de ceux standard. Contactez un Concessionnaire ou Atelier Agréé. Attention S'il y a lieu de remplacer la couronne AR, contactez un Concessionnaire ou Atelier Agréé. Un remplacement imparfait peut être préjudiciable à la sécurité du pilote et du passager, ainsi qu'endommager de manière irréparable le motocycle. Suspensions Avant Fourche hydraulique inversée, dotée de système de réglage de la précontrainte des ressorts à l'intérieur des tubes. Diamètre plongeurs : 43 mm Débattement sur l’axe des tubes : 130 mm Arrière A commande progressive obtenue par l’interposition d’un balancier entre cadre et point d'ancrage supérieur de l’amortisseur. L'amortisseur avec réservoir séparé, réglable en extension, compression et dans la précontrainte du ressort, est ancré par sa partie inférieure au bras oscillant en acier. Le bras oscillant tourne autour d'un pivot d'ancrage qui passe par le moteur. Cette solution technologique procure au système une stabilité exceptionnelle. Débattement : 65 mm Débattement roue arrière : 148 mm Coloris disponibles Rouge anniversary Ducati réf.. F_473.101 (PPG) (sauf que Californie, Canada, Japon) ; cadre couleur rouge, jantes noires, déflecteurs noirs. Gris foncé métallisé Ducati réf. 653.6047 (sauf que Californie, Canada, Japon) ; Cadre couleur métal, jantes rouges, déflecteurs argent, protection réservoir de la même couleur. Noir brillant réf. 248.514 (PPG) (Californie, Canada, Japon exclusivement ) ; cadre couleur noir, jantes couleur métal, déflecteurs de la même couleur. F Système d’échappement Catalysé en conformité à la réglementation antipollution Euro 3. Version U.S.A. : non catalysée 101 F Circuit électrique Se compose des éléments principaux qui suivent : Phare avant : l'ampoule du feu de route (HI) située au côté gauche du phare est de type : H9 (12V65W) ; l'ampoule du feu de croisement (LO) située au côté droit du phare est de type : H7 (12V-55W). Feu de position : ampoule type : W3W ( 12V-3W). Commandes électriques aux demi-guidons : Clignotants de direction arrière x2 : ampoule type : R10W (12V-10W). Clignotants de direction avant couleur orange x2 : ampoule type : R10W (12V-10W). Avertisseur sonore. Contacteurs de feux stop. Batterie, 12V-10 Ah. Alternateur 12V-520W. Régulateur électronique, protégé par fusible de 40A situé à côté de la batterie. Démarreur électrique, 12V-0,7 kW. Feu arrière et feu stop : ampoule type : P21/5W (12V-5/21W). Eclairage de plaque à numéro : ampoule type : W5W (12-5W). Remarque Pour le remplacement des ampoules se reporter au paragraphe "Remplacement des ampoules" à la page 83. 102 Fusibles La boîte à fusibles principale (fig. 98 ) est placée au côté gauche du cadre, derrière le phare. Pour avoir accès à la boîte à fusibles, il faut retirer le cache arrière protégeant le tableau de bord (voir page 69). Les fusibles utilisés sont accessibles en retirant le cache de protection (1) sur lequel est indiqué l'ordre de montage et l'ampérage. Les fusibles situés à l'intérieur de la boîte à fusibles, sont 8. Uniquement dans le modèle ST3 deux de ces fusibles sont de réserve, marqués par l'inscription SPARE figurant sur le fusible lui-même. Les deux fusibles de réserve sont de 7,5 Ah. En tant que protection des relais du système d'injection, le modèle ST3 dispose de trois fusibles, situés sous la selle (2, fig. fig. 100), ayant les caractéristiques suivantes : un fusible de 20 Ah Socket (prise de courant), un fusible de 20 Ah Injection et un fusible de 3 Ah Supply Ecu CCN (centrale de commande moteur). Pour les remplacer, retirez les capuchons (3, fig. 100). En tant que protection du système ABS, le modèle ST3 ABS dispose de trois fusibles, situés sous la selle (2, fig. 98), ayant les caractéristiques suivantes : un fusible de 30 Ah Supply Ecu ABS (centrale ABS), un fusible de 20 Ah Injection et un fusible de 20 Ah Socket (prise de courant). Pour les remplacer, retirez les capuchons (3, fig. 100). Le fusible placé près de la batterie (fig. 100) protège le régulateur électronique. Pour accéder au fusible, il faut retirer le capuchon de protection (4). On peut reconnaître un fusible grillé par la coupure de son filament intérieur de conduction (5, fig. 99). Important Pour éviter tout court-circuitage, réalisez le remplacement d'un fusible clé de contact en position OFF. Attention N’utilisez jamais un fusible ayant des caractéristiques autres que celles établies. Faute du respect de cette règle, on pourrait porter préjudice au circuit électrique voire provoquer d'incendies. F 103 1 4 fig. 98 fig. 99 2 F 5 5 3 BIEN FONCTIONNANT fig. 100 104 FONDU fig. 101 Clé de lecture circuit électrique/système d’injection ST3 1) Commutateur droit 2) Commutateur à clé 3) Boîte à fusibles 4) Fusibles 5) Ventilateur 6) Démarreur électrique 7) Solénoïde de démarrage 8) Batterie 9) Fusible régulateur 10) Régulateur 11) Alternateur 12) Clignotant arrière droit 13) Feu arrière 14) Eclairage plaque à numéro 15) Clignotant arrière gauche 16) Prise de courant 17) Réservoir de carburant 18) Relais injection 19) Connecteur autodiagnostic 20) Bobine cylindre vertical 21) Bobine cylindre horizontal 22) Bougie cylindre horizontal 23) Bougie cylindre vertical 24) Injecteur cylindre horizontal 25) Injecteur cylindre vertical 26) Potentiomètre papillon 27) Capteur de tours/position moteur 28) Sonde de température eau 29) Capteur de vitesse 30) Contacteur béquille latérale 31) Contacteur de point mort 32) Contacteur pression huile 33) Contacteur de stop arrière 34) Relais ventilateur 35) Unité allumage/injection 36) Contacteur embrayage 37) Contacteur stop avant 38) Connexion de déclenchement 39) Commutateur gauche 40) Antenne antidémarrage électronique 41) Sonde de température air 42) Tableau de bord 43) Relais éclairage 44) Clignotant avant gauche 45) Phare 46) Clignotant avant droit 47) Avertisseur sonore 48) Déclencheur câblage poignées 49) Alimentation autodiagnostic 50) Moteur pas-à-pas 51) Sonde lambda 52) Bougie cylindre vertical 53) Bougie cylindre horizontal F 105 Clé de lecture schéma du circuit électrique/système d’injection ST3S ABS F 1) Commutateur droit 2) Commutateur à clé 3) Boîte à fusibles 4) Fusibles 5) Ventilateur 6) Démarreur électrique 7) Solénoïde de démarrage 8) Batterie 9) Fusible régulateur 10) Régulateur 11) Alternateur 12) Clignotant arrière droit 13) Feu arrière 14) Eclairage plaque à numéro 15) Clignotant arrière gauche 16) Prise de courant 17) Réservoir de carburant 18) Relais injection 19) Connecteur autodiagnostic 20) Bobine cylindre vertical 21) Bobine cylindre horizontal 22) Bougie 1° cylindre horizontal 23) Bougie 1° cylindre vertical 24) Injecteur cylindre horizontal 25) Injecteur cylindre vertical 26) Potentiomètre papillon 27) Capteur de tours/position moteur 28) Sonde de température eau 106 29) Connecteur diagnostic ABS 30) Contacteur béquille latérale 31) Contacteur de point mort 32) Contacteur pression huile 33) Contacteur de stop arrière 34) Relais ventilateur 35) Unité allumage/injection 36) Contacteur embrayage 37) Contacteur de stop avant 38) Sonde lambda P :39)Commutateur gauche 40) Antenne antidémarrage électronique 41) Sonde de température air 42) Tableau de bord 43) Relais éclairage 44) Clignotant avant gauche 45) Phare 46) Clignotant avant droit 47) Avertisseur sonore 48) Déclencheur câblage poignées 49) Connexion de déclenchement 50) Capteur de vitesse arrière 51) Capteur de vitesse avant 52) Centrale système ABS 53) Bougie 2° cylindre horizontal 54) Bougie 2° cylindre vertical 55) Alimentation autodiagnostic 56) Moteur pas-à-pas Code couleur des fils P Rose G Vert W Blanc O Orange Y Jaune B Bleu Bn Marron R Rouge V Violet Gr Gris Lb Bleu ciel Bk Noir Remarque Le plan du câblage électrique se trouve à la fin du manuel. ST3 Légende boîtes à fusibles Pos. Consommateurs Val. 1-9 Key-on 10 A 2-10 Feu de position, feu de route et de croisement 15 A 3-11 Feu de stop, avertisseur sonore, clignotants de direction 20 A 4-12 Tableau de bord 5A 5-13 Poignées chauffantes 5A 6-14 Ventilateur 7,5 A 7-15 Réserve 7,5 A 8-16 Réserve 7,5 A a Alimentation CCM 3A b Injection 20 A c Prise de courant 20 A F 107 ST3S ABS Légende boîtes à fusibles F Pos. Consommateurs Val. 1-9 Key-on 10 A 2-10 Feux de positon, feu de route/croisement 15 A 3-11 Clignotants de direction, avertisseur sonore, feu de stop 20 A 4-12 Tableau de bord 5A 5-13 Poignées chauffantes 5A 6-14 Alimentation CCM 3A 7-15 Key-on ECU ABS 10 A 8-16 Ventilateur 7,5 A a Prise de courant 20 A b Injection 20 A c Alimentation ABS 30 A 108 AIDE-MÉMOIRE POUR L’ENTRETIEN PÉRIODIQUE Km Nom Ducati Service Kilométrage Date 1000 10000 20000 30000 40000 50000 F 109 01 HAZARD RW RBk 1 Bn 03 RW RBk BW Bk OFF FREE OFF PUSH PUSH RUN R G/Bk G/R LOCK R/Bk PARK AMP OFF Bk 3 10 05 a Y ON O R/B 47 04 ENGINE STOP 2 48 02 STARTER V/Bk Bk 1 2 3 4 9 10 11 12 5 6 7 8 13 14 15 16 06 07 11 08 3 A b 09 20 A c 20 A R/W 40 A Y Y Y R Bn 3 6 2 5 R R/G Bk/G W/B R/Bk P/Bk R O Y B/Bk R R R/W Bk/G B/Bk R/Bk R R/Y K Bk/Y A Bk Bk/G 12 10 W Bk/G Bk 1N4007 Bk 46 W/G Bk/Y R Bk/G W/G 10 W Bk/Y Gr/R Bk/G Y 1 3 2 Gr/R Bk 13 5/21 W Y Bk/Y 12V/55W Y H7 45 n.c. n.c. MOTORINO REGOLAZIONE FARO 12V 12V/65W 9 6 5 7 10 8 3 2 1 4 W 38 Bk/Y Y/Bk n.c. R/G Bk/Y R/W n.c. H9 Y/B O O V/Bk Y Y R R Gr/R Gr/R R/Bk B 44 Bn/Y Bk W/Bk 10 W Bk O R/G R/W O V/Bk Y 14 5W Bk R/Bk Bk Bk/G Bk P/Bk P/Bk B/W B/W O/B O/B Bk/Y Bk/Y B B G/Bk G/Bk Gr/G Gr/G W/G W/G W/Bk W/Bk R/B R/B R/Bk Bn R/G Bn Bk/G 15 10 W W/Bk 18 1 Bk R/Bk 1 - 2 2 + 16 34 43 R/Y Bk G/W Bn/Bk IAW5AM Y Bk/Bn Bn/w Gr/R 17 B n.c. R/B Y G/Bk Gr/G BODY 32 B/W W/B BODY 33 B BODY 1 B/Bk BODY 4 R/Y BODY 17 R/Y R/Bk W/G Y/Bk W/G B/Bk R/Y Gr/G O/B BODY 6 Bn/Bk O/W BODY 24 G BODY 38 W/R O Bk/Gr Calza Cavo Sch ENGINE 25 Cav.Sch ENGINE 35 Cav.Sch W/Bk Y Y/Bk Gr/B ENGINE 32 Bn/G ENGINE 10 Gr/G Gr/B ENGINE 23 R/B Bk/Gr W ENGINE 28 P/Y B/Bk ENGINE 9 Bn/W Bk/V Gr Bn/G W ENGINE 19 V ENGINE 17 LB G f Y/G W/R AIR Gr/R Bk/Y PUSH HI OFF LO BkW BkY 1 2 OFF RBk BY RY Bn/W 21 Gr/B 3 4 RBk Br 26 P/Y f 27 f 28 f f 51 O f f V O f f f A B C O Bn/W f f V G/Y f f f POT Bn/W MOT Bn/G 29 H20 Bk/V 39 31 30 11 33 28 32 SC PASSING f f DIMMER W HORN 50 ST3 Gr/G O Gr Bk/V 40 PUSH G TURN SPEED ANTENNA - ANTENNA + f f AIR GND L N HALL f 41 R 20 1 2 3 f 1 A B C D 1 2 P/Y G/Y O Bk/V Bk/G Bn/W Lb R/Y 37 36 W Bn/R R/B W/Y 25 24 52 23 53 22 AMP AMP R/Bk Bk/G Bn/R ENGINE 18 f Bk Y/G W/Y ENGINE 20 ENGINE 22 1 V/Bk W ENGINE 38 ENGINE 14 R/B 19 Bn/W 2 Bk AMP Bk/V O ENGINE 34 ENGINE 5 W/G O/W Bk/V 1 ENGINE 3 G/W G/Y 2 ENGINE 29 Bn/Y G/Bk BODY 7 3 B Y/B Bn/G BODY 16 ENGINE 37 B/Bk B/W R/Y P/Bk BODY 29 BODY 14 Gr/B 1 2 3 4 Bn/W Bk R/Bk BODY 27 BODY 20 W/Bk W/Bk Lb G/B BODY 23 BODY 28 2 35 W/G O/B 1 BODY 22 W/Bk Bk/B f Bk/G R/Bk BODY 11 Bk/G Bk/B Bk/Bn G/B 1 42 17 2 22 13 7 15 10 14 8 1 20 21 6 18 12 3 9 4 5 16 19 11 24 25 26 23 49 01 HAZARD 1 Bn/Y 03 RW RBk FREE FREE OFF PUSH PUSH RUN R G/Bk G/R Y R/Bk LOCK O 2 PARK R/B AMP 3 OFF Bk R/Y ON 47 10 04 ENGINE STOP BW Bk BW Bk 48 02 STARTER Bn/Y 1 2 3 4 9 10 11 12 R/Bk 5 6 7 13 14 15 Bn 8 16 3 6 2 06 07 20 A 09 b 20 A 40 A c 30 A 5 Y Y Y R R/G R R R/W R W/B B/Bk P/Bk R R/W Bk/G Bk/G 46 O R/Bk B/Bk R Y K R/Bk W/G 10 W 11 08 a R/Y V/Bk Bk 05 A R R/V W/G 1N4007 Bk R R/G 12 10 W Bk Bk Bk Bk Diodo 1N5404 Gr/R G/R Bk Y 1 2 4 3 A K A K Gr/R 13 Diodo 1N5404 Bk 5/21 W Y Bk 12V/55W Y H7 45 n.c. n.c. MOTORINO REGOLAZIONE FARO 12V 12V/65W 9 6 5 7 10 8 3 2 1 4 W Bk R/G Y/Bk R/G R/G n.c. R/G Bk R/Y R/Y n.c. R/W R/W H9 B Bn/Y O O V/Bk V/Bk Y Y R R Gr/R Gr/R R/Bk R/Bk Bk Y/B 44 O W/Bk 10 W Bk O Bk P/Bk P/Bk W/B W/B O/B O/B B B G/Bk G/Bk Bn Bn R/Bk R/G Bk W/Bk Bk Gr/G W/G W/G W/Bk W/Bk R/B R/B Gr/B Gr/B 43 14 5W Bk Bk Bk/G Gr/G Y/R Y 1 Bk 49 Bn/W 18 G/W R/G 1 - 2 R/Bk 34 BODY 28 W/Bk W/G B 29 Y Bk/G B B/Bk BODY 4 R/Y BODY 17 R/Bk BODY 27 P/Bk BODY 29 Gr/G BODY 20 R/Y R/Y R/Bk W/G Y/Bk 36 O/B BODY 6 Bn/Bk O/W AMP 3 Gr/B 2 1 B G BODY 11 Bk/B Lb BODY 32 G/B ENGINE 28 P/Y ENGINE 37 G/Y ENGINE 29 Bk/V ENGINE 3 B/Bk ENGINE 34 GND power power Bk/G GND Gr/B key-on switch stop F R/B switch ABS diagnostic line Gr/R f diagnostic line sensor signal F B/Bk f power sensor F signal sensor R R/Y power sensor R R/G Y/G ENGINE 18 Gr/R ENGINE 9 Gr/B Gr Gr W ENGINE 19 V ENGINE 17 LB Bk/V PUSH PUSH N OFF LO OFF OFF R/B G/R 2 3 4 A B C D V Gr/B O 26 f f P/Y 27 f 28 f A B C f 56 O 30 38 50 V f 51 POT Bn/W 31 MOT f f 32 H20 G/Y 33 52 FRONT SENS. 39 1 Bn/W 21 ABS Bn/W RBk Br ABS Bn/G RBk Br PASSING Gr/G Bk/Gr Bk/V DIMMER 1 - Power Sensor RBkBY RY O Gr HORN W/R REAR SENS. G TURN Y/G O Cav.Sch. 1 - Power Sensor BkWBkY L W/Y Cav.Sch. 2 - Signal Sensor 1 HI 20 W Cav.Sch. 2 - Signal Sensor ANTENNA - ANTENNA + f f AIR GND PUSH Bn/W Bn/G Cav.Sch. f 41 40 37 R P/Y G/Y Bk/V G/Bn AIR 1 2 AMP Bn/W Y/G W/Y Gr/B ENGINE 24 f f f R/B AMP O W Gr/G ENGINE 23 ENGINE 38 Bk/V V/Bk R f f f Bk/Gr R/B ENGINE 10 ENGINE 14 R Bk 11 W/G Bk Bn/G 28 Y/Bk ENGINE 32 SC Y/W Y/G Bk R/Bk W f f W/Bk Cav.Sch. W Bk Gr/B Cav.Sch. ENGINE 35 ENGINE 5 G/R O Cal.Cav.Sch. ENGINE 25 f switch stop R Gr G Lb Bk/Gr 25 23 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 7 6 3 1 R/Bk output sensor 19 1 G/Bn O AMP Bk/V 2 Y/B Bn/Y O/W 1 R/Y W/R BODY 24 BODY 22 2 B/Bk Bn/G Bk/B W/G B/W G/Bk BODY 7 BODY 16 BODY 38 W/Bk W/Bk 1 2 3 4 Bn/W Bk G/B G/Bk Gr/G W/B BODY 1 f O/B B/W BODY 33 2 BODY 23 Bk/Bn Bk/G G/W 1 BODY 14 3 1 16 17 35 n.c. sila lamp ST3S ABS + Bn/Bk Y/W 42 2 IAW5AM Bk/Bn 17 2 22 13 7 15 10 14 8 1 20 21 6 18 12 3 9 4 5 16 19 11 24 25 26 23 15 10 W 25 24 54 23 53 22 55 DUCATIMOTOR HOLDING S.p.A. Via Cavalieri Ducati, 3 40132 Bologna, Italy Tel 39.051.6413111 Fax 39.051.406580 www.ducati.com 913.7.092.1M Stampato 10/2005 DUCATIMOTORHOLDING S.p.A. Via Cavalieri Ducati, 3 40132 Bologna, Italia Tel. 0039/0516413111 Fax 0039/051406580 www.ducati.com